Viktigt med valberedning!

Det har skrivits mycket om bristen på jämställdhet i både statliga bolagsstyrelser som inom det privata näringslivet. Jag tror inte på kvotering in i en styrelse utan det finns andra vägar att gå. För att förändra en styrelse är det av största betydelse att man har en valberedning som fungerar bra. En bra valberedning som agerar aktivt och söker kandidater med rätt kvalifikation oavsett kön. Det är viktigt att valberedningen förstår sitt uppdrag och är aktiv under hela sin mandatperiod inte bara inför ett årsmöte.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En punkterad såpbubbla!

Av , , 2 kommentarer 1

Tre av fyra företagare tror att skattehöjningarna i regeringens budgetproposition kommer göra det svårare för dem att nyanställa. Det framkommer i en ny företagarenkät från Svenskt Näringsliv. Med dessa siffror är det intressant att se hur Stefan Löfven och den rödgröna regeringen ska kunna leva upp till ett av sina vallöften att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En majoritet av de tillfrågade företagen påverkas dessutom negativt av höjd skatt på bensin och diesel, höjd marginalskatt, samt minskning av rot- och rutavdraget. Speciellt kritiska är företagen mot höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Över åtta av tio företag säger att den påverkar dem negativt. Stefan Löfvens vallöfte kommer att bli som de övriga löftena en punkterad såpbubbla .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oönskade konsekvenser!

I gårdagens Agenda på SVT såg jag en debatt mellan socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Moderaternas talesperson i dessa frågor Johan Forsell. Först kan jag konstatera att det är väldigt trist när en minister använder härskarteknik i en diskussion och hela tiden avbryter och inte respekterar att någon annan har ordet. Diskussionen handlade om beslutet från den rödgröna regeringen att ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och det är ett beslut som kommer att få oönskade konskevenser. Frågan handlar inte om att personer som är sjuka ska vara sjukskrivna, det handlar om incitament att få rehabilitering och så småningom återgå till arbetsmarknaden. Nya Moderaterna och Alliansen satsar betydligt mer resurser på rehabilitering och tycker att det är betydelsefullt att människor får möjligheter att komma tillbaka efter en sjuskrivning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

LSK:s första träningsmatch!

Av , , 2 kommentarer 1

I går spelade Lycksele Sportklubbs A-lag sin första träningsmatch för säsongen mot Norsjö. Det var nästan 100 hockeyintresserade supporters på läktaren som fick se en bra inledning av LSK och det var roligt att se hur bra de spelade tillsammans. Efter den andra perioden tog orken slut och Norsjö gjorde mål efter mål. Det var en bra match som visar att det kommer att bli en spännande hockeysäsong.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi får inte nöja oss med statistiken!

Sedan början av 1990-talet har andelen aborter före den sjunde graviditetsveckan ökat betydligt. Under 2014 genomfördes hälften av alla aborter inom denna period, En förklaring till att aborterna görs allt tidigare i graviditeten är att det införts nya metoder för medicinsk abort och mer utvecklad ultraljudsteknik. Vanligast är aborterna i åldersgruppen 20-24 år. Sammanlagt rapporterades drygt 36 600 aborter till Socialstyrelsen under 2014, vilket motsvarar 20,2 per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15–44 år. Det innebär en liten minskning jämfört med Socialstyrelsens senaste mätning, men statistiken bör tolkas med stor försiktighet eftersom nya insamlingsrutiner införts. Det är viktigt att vi inte nöjer oss med dessa siffror utan fortsätter arbeta på det förebyggande arbetet med tidig sexualkunskap, utvidgad sexualrådgivning och ett bra stöd till alla unga i form av ungdomsmottagningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Den rödgröna illusionen!

Av , , 4 kommentarer 1

I går presenterade finansminster Magdalena Andersson den rödgröna höstbudgeten. Företagarfientligheten är tydlig och det är något som kommer att slå hårt mot ett redan svårt konkurrensutsatt näringsliv. Måleribranchen drabbas tredubbelt av de skattehöjningar som den rödgröna regeringen inför. Den höjda arbetsgivaravgiften för unga kopplat med begräsningen för ROT-avdrag och på toppen av det höjning av bensin och drivmedelskatt är något som kommer att innebär att unga inom branschen riskerar att bli utan arbete. Den illusion som Stefan Löfven har att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 är och förblir en illusion.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vansinnig politik!

Av , , 5 kommentarer 1

Den rödgröna politiken framstår som mer och mer ogenomtänkt och underlig. Regeringen ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra handen och får det att låta som satsningar. Vem tror regeringen att man lurar? Den fantastiska satsning som gjorts på att få landsbygdens biografer att leva vidare är en ren kompensation för att staten höjer momsen på biobiljetter. Vad som är ännu värre är den kompensation som den rödgröna regeringen ger till kommuner för att kompensera för att den rödgröna regeringen beslutat att höja arbetsgivaravgiften för unga. Regeringen fattar ett beslut som de påstår ska spara pengar men de kompenserar i samma andetag för denna ökade kostnad. Var står det privata näringslivet i detta? De får betala för det beslut som den rödgröna regeringen fattat, snacka om konkurrens på lika villkor. När Alliansen sänkte arbetsgivaravgiften för unga under 26 år så omfattade det alla arbetsgivare. När de rödgröna upphäver beslutet så får det privata näringslivet betala notan. Det är för mig helt vansinnig politik!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver olika former av företagande!

Svenskt Näringslivs rankinglista över hur företagsamheten är i den egna kommunen har presenterats och det är för Lyckseles del inte speciellt positiva siffror. Om vi ändå ska lyfta fram det positiva siffror som vi kan utläsa så har vi stigit två placeringar i det totala omdömet och ligger nu på plats 247 istället för förra årets placering på 249. Det finns en mer positiv syn på Tele- och IT . Något som jag reagerar över är att synen på tillgång av kompetens har ökat kraftigt med 90 placeringar. Det är ett område som diskuterats i en rad forum där jag medverkat och alla har varit överens om att tillgång på rätt kompetens för kommunen har varit svårt att hitta. Allmänhetens attityder till företagande och synen på entreprenader är lågt och det är väldigt tråkigt. Vi behöver ett starkt näringsliv med olika former av företagande. Att tro att kommunen är den arbetsgivare som ska dominera företagandet är inte en positiv utveckling för Lycksele.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Storsatsning på landsbygden :)

Av , , 2 kommentarer 0

I går presenterade statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring. Det var ett hopkok av stort och smått men inget som direkt kommer att leda till att stärka Sverige. Det tydliga fokuset på storstäderna var tydligt och för att kompensera så presenterade Stefan Löfven en storsatsning på biografer på landsbygden med 25 miljoner kronor. Det finns 290 kommuner i landet och alla är inte i behov av stöttning men om vi förenklar en aning så innebär satsningen innebär drygt 86 000 kronor till varje kommun. Till storstäderna går däremot gratis entré till alla statliga museer, satsning på ökat cyklande, höjda skatter på drivmedel, höjd kilometerskatt för att finansiera infrastruktur i storstäderna. Var ska detta sluta?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)