Julhandeln minskar!

Av , , 2 kommentarer 1

Julen har passerat ,oavsett hur man valt att fira den så hoppas jag att den varit fridfull. Det är även den period där vanligvis handeln ökar stort. Detta år har branchorganisationen Svensk Handel redovisat en minskning med 4 % jämfört med samma tid förra året och det finns en rad olika förklaringar till detta. En av förklaringarna som lyfts fram är den osäkerhet som råder på bostadsmarknaden, en faktor som får stor påverkan är den internet-handel som ökar vilket givetvis får negativa konsekvenser för den lokala handeln. Vi är inne i en utmanande utveckling!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Detaljstyrning, nej tack!

Av , , 1 kommentar 6

Den rödgröna regeringen slutar aldrig att förvåna, nu kommer förslaget om att öronmärka fem månader av föräldraförsäkringen till pappan, man har precis ökat på antalet ”pappamånader” från två till tre, nu ska den rödgröna regeringen detaljstyra den enskildes familjer i ännu större grad. Jag tycker det är bra att det finns en valfrihet att låta familjer styra och ställa som det passar bäst, jag tycker inte att Stefan Löfven ska bestämma på detaljnivå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det går bra att kasta sten i glashus!

Av , , 3 kommentarer 8

Debatten fortsätter och jag finner det märkligt att Vänsterpartiets distriktsstyrelse vill att jag ska nyansera debatten, jag funderar vem som satt tonläget i denna debatt? Medlemmarna i distriktsstyrelsen ger mig svar på mitt debattinlägg där jag för en dryg månad sedan ifrågasätter deras kunskap om den verksamhet de ger sig på. Jag ifrågasätter även deras kunskap om det förslag som Reepalu lagt fram i sin utredning om ett totalt vinststopp. Deras svar till mig visar med stor tydlighet att de fortfarande inte har läst utredningen och förstår inte innebörden av de förslag som Reepalu lägger fram. Förslagen innebär att de företag som inte har ett eget operativt kapital dvs, äger byggnader, inte får göra någon vinst alls. Hur hade (V):s distriktsstyrelse tänkt att en Hälsocentral som Medicinkonsulten skulle kunna hantera investeringar, löneökningar och ta höjd för ständigt återkommande oförutsedda kostnader? Vi kanske får göra som Reepalu uttalat att vi får låna pengar för att täcka dessa kostnader. Alla andra förutom (V) förstår hur otroligt dumt detta är. Distriktsstyrelsen har fortfarande ingen insikt om hur verkligheten ser ut och hur majoriteten av företag som verkar inom skola, vård och omsorg fungerar. Idag drivs ca 12% av all verksamhet inom skola, vård och omsorg av andra aktörer än det offentliga, den stora majoriteten av dessa företag är små och medelstora företag. (V):s distriktsstyrelse fortsätter med en dåres envishet att påstå att vinst är det enda rättesnöret för företag inom skola, vård och omsorg. De har fortfarande så fel! Medicinkonsulten Hälsocentral i Lycksele AB ökar vårt patientantal varje månad och för mig innebär det att patienterna vill lista sig hos oss av en anledning, vi har under alla år toppat patientnöjdhetsundersökningar. 2011 var vi topp 3 i Sverige bland alla Hälsocentraler. Den notoriska nidbild som (V) sprider att det inte handlar om kvalitet är oerhört trist. (V):s distriktsstyrelse avslutar med att påstå att de står för ett bättre samhälle mer jämställdhet och en trygg välfärd. Jag tycker det vore klädsamt att distriktsstyrelsen öppnar ögonen och ser sig om i sitt eget landsting Västerbotten. Ni är med och styr detta landsting och vi ser en budget som visar enorma underskott, vi ser en ojämlik vård som ska centraliseras till Umeå, vi ser en flykt av medarbetare då arbetsmiljön inte är bra. Det går bra att kasta sten när man som (V):s distriktsstyrelse sitter i sitt glashus, det är alltid någon annan som får ta hand om alla stenar som (V) kastar eftersom de aldrig behöver ta ansvar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Än är det inte försent!

Larmrapporter kommer om att den årliga influensan är här. Antalet fall är nu så många att influensan definieras som en epidemi. Folkhälsomyndigheten uppmanar de som tillhör riskgruppen att vaccinera sig. För att minska smittspridningen är det bra att så många som möjligt vaccinerar sig. De kommande ledigheterna i samband med jul- och nyårshelgerna kan bidra till en inbromsning av epidemin. Erfarenheter från tidigare säsonger visar att ökningen av influensaaktiviteten brukar avta under julledigheten och sedan ta fart igen när många återvänder till arbete och skola efter årsskiftet. Influensaaktiviteten väntas nå toppen i februari. Än är det inte försent att vaccinera sig !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande granskning!

Av , , 6 kommentarer 2

Kan inte låta bli att reflektera över en granskning som Sveriges kvinnolobby gjort över hur den rödgröna regeringens satsningar på förlossningsvården slagit ut. Granskningen visar att avsatta medel inte gått till att anställa den personal som behövs, tvärtom har landets barnmorskor fått fler gravida och förlossningar att ta hand om. Antalet förlossningsplatser sjunker och även den tid sin kvinnor får stanna kvar på BB efter en förlossning. Det är varje landsting som haft stor frihet att styra över de tilldelade medlen och det är därför intressant att se att de öronmärkta satsningarna inte visat sig ha avsedd effekt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fina ord utan något som helst innehåll!

Av , , 3 kommentarer 10

Det hade kunnat vara en bra insändare i VK från den styrande majoriteten i Västerbottens landsting men som vanligt så är det en insändare fylld med fina ord utan några som helst konkreta lösningar och svar på den stora frågan om hur man ska lösa den alltmer ökande kostnader för hyrpersonal. Man skriver så fint i insändaren att ”Vårdpersonalen är grundbulten i landstingens verksamhet som måste värnas om och ges goda förutsättningar”. Jag håller helt med om detta men då hade det varit bra om det fanns en tydlighet om hur detta skulle göras. ”En trygg, säker och jämlik vård är det som landstinget i Västerbotten ständigt har som måttstock” fortsätter den rödgröna majoriteten att skriva och det känns inte riktigt som om skribenterna är riktigt förankrade i sin egen verklighet. Hur jämlikt blev det för Skellefteås och Lyckseles öron patienter som nu alla måste åka till Umeå? Avslutningsvis kommer den stora släggan för den politik som den rödgröna majoriteten säger sig representera ” Vi tar nu krafttag för en stabil personalstyrka, en hållbar ekonomi och en tillgänglig vård. Det är en ansvarsfull politik.” En hel insändare med fina ord utan det minsta innehåll, det är inte vad jag vill läsa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi är utplottrade!

I lördags lyssnade jag på statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. En klok person med stor erfarenhet av hur den politiska världen fungerar. Han var tydlig med att den politik som vi för idag inte riktigt har landat i den verklighet vi alla befinner oss i. Stig-Björn pratar om att vi idag är så ”utplottrade” vilket i stora drag innebär att vi har många strängar på vår lyra, vi är ständigt uppkopplade och har många kontakter igång samtidigt. Det var intressant att lyssna på hur han beskriver hur den politiska beslutsgången inte hänger med och ingen av de politiska partierna är riktgt med på tåget. Detta är givetvis ett kåseri av honom men till viss del har han rätt, vi är i en övergångsperiod hur vi kommunicerar våra politiska budskap, ska vi använda papperstidning, annonser, Facebook, andra sociala medier? Det kommer att bli en spännande valrörelse och se vem som träffar mest rätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Måste tänka nytt för att kunna förändra!

Av , , 4 kommentarer 2

Västerbottens Läns Landsting prognostiserar för ett enormt underskott. Ett underskott som nu ska hanteras. 20011 iscensatte landstinget Projekt Balans där syftet var att få en budget i balans, det lyckades inte riktigt som var tänkt. Då stängde man bland annat ned 50 vårdplatser, man överförde 15 000 patientbesök till primärvården utan att tillskjuta medel till primärvården. Nu ska man titta över kostanden för bland annat hyrpersonal. Utmaningen med hyrpersonal är stort och det växer. Varför, är en viktigt fråga att ställa och jag tror att mycket handlar om arbetsmiljö och hur man organiserar arbetet på respektive klinik. Vi kunde läsa om en hälsocentral i länet som helt arbetat bort hyrpersonal och nu har egna fastanställda. För att uppnå det krävs ett stort och omfattande arbete där man måste inse att man måste förändra arbetssätt, måste tänka om för att kunna uppnå ett annat resultat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)