Intressant lördag i Vindeln!

 

En intressant lördag i Vindeln! Det var marknad i Vindeln och Moderaterna var där och visade upp sig och pratade och delade ut information till alla intresserade. Vädrets makter var inte på vår sid och det regnade till och från hela dagen men det hindrade inte Vindelborna att gå runt bland alla marknadsstånd och  titta. Det är väldigt kul att så många är intresserade av att komma fram och diskutera frågor och komma med förslag till förbättringsåtgärder. Jag hade en jätte bra dag i Vindeln och fick många intressanta förslag att arbeta vidare med.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

M-kvinnorna på turné i Umeå!

Av , , 17 kommentarer 4

 

Moderatkvinnorna är på turné! På måndag kommer de till Umeå för en heldag med studiebesök och en avslutande kväll med runda bords diskussioner. Moderatkvinnorna är ute för att träffa kvinnliga företagare och företrädare för kvinnliga nätverk inom olika sektorer. En viktig fråga som ska diskuteras på måndag kväll är hur viktigt det är med den valfrihets reform som finns inom hälso och sjukvården. Att det har öppnat sig möjligheter att starta egna företag inom hemtjänst, äldreomsorg mm. Det har visat sig på många orter där det startat upp många privata aktörer inom denna sektor att ekonomin inte har förändrats för kommun och landsting men kvalitén har ökat i stor grad . Det är i dag en av de stora konkurrens medlen att ge brukarna/patienterna en bättre kvalitet för samma pengar som den offentliga sektorn har till förfogande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det är ingen rättvis lönebildning!

Av , , 4 kommentarer 3

 

Jag har skrivit flera inlägg om hur lönebilden ser ut bland våra specialistsjuksköterskor och fått många kommentarer på dessa inlägg. Det råder en viss osäkerhet varför det är en lönespridning inom vårdyrkena.  En nyutbildad undersköterska direkt från gymnasiet 19 år gammal får i Västerbottens läns landsting en ingångs lön på 17 500 kr. En nyutbildad sjuksköterska direkt från utbildningen 22 år gammal har en ingångslön på 20 500 kr. Sjuksköterskan har ”tappat” tre år av yrkesarbete och har tre år av studielån. När sjuksköterskan är färdig och börjar arbeta har undersköterskan som arbetar kvar klättrat i lön och ligger kanske på 19 500 kr. Det skiljer då 1000 kr mellan en undersköterska som arbetat tre år och en nyutbildad sjuksköterska. Att det måste vara en skillnad i att utbilda sig anser jag är självklart, utbildning i detta fall ger även ett större ansvar och en legitimation som man har ett ansvar att leva upp till. Det är väldigt viktigt att vi har båda undersköterskor och sjuksköterskor inom vården då de är ett lagarbete. Vi måste däremot komma fram till en mer rättvis lönebildning kopplat till utbildnings insatser.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Viktigt att stå för beslut!

 

I en insändare i VK tar gruppledarna för allianspartierna i Västerbottens läns landsting upp en viktig fråga. Frågan varför inte den styrande majoriteten vågar lägga en budget för vårt landsting nu. De säger att de vill vänta till efter valet i september. Varför gör man så? Är den styrande majoriteten så rädd att presentera obehagliga siffror och är rädd att inte bli omvald i höstens val eller varför gör man så. Jag uppskattar hellre ett ärligt rakt besked även om det är negativt än inget besked alls. Hur ska jag som väljare i höstens val veta vad den styrande majoriteten har för planer för vårt landsting? Jag kan inte rösta på någon som inte kan presentera ett förslag och skyller på att det kommer att bli stora förändringar efter valet och därför kan man inte ta beslut om en budget. Tänk om alla kommuner och landsting skulle agera på detta sätt?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Missbrukarens bortglömda barn!

Av , , 5 kommentarer 1

 

I dagarna pågår en stor konferens i Stockholm där det stora problemet med narkotika tas upp. En stor fråga är missbruket av Cannabis då det pågår en världsomfattande lobbyverksamhet där man påstår att Cannabis inte är farligt och man har dessutom förslagit att det ska tillåtas att använda Cannabis i medicinskt syfte. En konsekvens av detta Cannabis missbruk som ofta har förbisetts står högst upp på agendan och det är hur vi ska hjälpa och stötta alla barn till missbrukande föräldrar. I Sverige uppskattar man att mellan 1-2 % av alla barn lever i en familj där minst en av föräldrarna har missbrukat eller missbrukar cannabis. Det står i FN:s barnkonvention att det är varje lands skyldighet att skydda barn från att utsättas för narkotika. Det är en viktig fråga där vi måste hjälpas åt.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rekord i dörrknackning!

 

I dag är Tobias Billström i Lycksele. Vår migrationsminister ska besöka olika verksamheter i vår kommun. Dagen avslutas med ett besök på gymnasieskolan Tannbergsskolan där alla elever, lärare och övriga ges möjlighet att ställa frågor. Tobias Billström har ett eget rekord sedan tidigare valkampanjer att slå. Han har knackat fler dörrar än någon annan. Till SÄPO:s förtvivlan vill Tobias gå utan deras sällskap och det ställer till det i organisationen. Att knacka dörr är ett spännande och intressant sätt att träffa människor och diskutera frågor och även ta en diskussion. Jag tycker att fler politiker skulle ta tillfället i akt och gå runt i närområden och prata med de som bor där. Jag har varit runt och knackat dörr och blev så positivt överraskad av det bemötande jag fick och det ger sporre att vara ute desto mer.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Utbildning och lön måste gå mer hand i hand!

Av , , 9 kommentarer 1

 

Debatten är stor om bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Det råder en enighet över partigränserna i frågan och det är en bra förutsättning att vi kan förändra en situation som kan få svåra följder. Det kommer att bli stora pensionsavgångar inom en tio års period och utbildningstakten hänger inte med. Det är inte så lockande att satsa ytterligare tid på skolbänken med allt vad det innebär i avbrott på lön mm. Det lockar inte på grund av att inom många landsting är den löneökning du får efter en specialistexamen väldigt liten och på vissa håll nästan obefintlig. Jag tycker vi ska se behovet av olika yrkeskategorier inom sjukvården och inte fastna i en jämförelse mellan ex. läkare och sjuksköterskor i möjlighet till vidareutbildning och löneutveckling. Det är lätt att det blir en jämställdhets fråga  eftersom det dominerade könet inom sjuksköterskekåren är kvinnor och fortfarande är det fler män än kvinnor som utbildar sig till läkare. Det har dock skett en förändring inom läkarkåren sedan många år tillbaka och då höjdes genast rösterna att löneutvecklingen blev sämre med fler kvinnor . Den debatten har tack och lov tystnat!  Vi måste jämställa utbildningsnivåer med löneutveckling för att kunna påbörja ett annat sätt att tänka i denna fråga.  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi vill ha valfrihet!

Av , , 9 kommentarer 4

Jag kan inte låta bi att kommentera en artikel jag läst där Vänsterpartiets totala ovilja att acceptera att   privata aktörer inom vårdsektorn ska driva sitt företag med vinst är en het fråga inom den röd/gröna alliansen. Det finns många undersökningar gjorda i Sverige som alla pekar på att de flesta svenskar vill ha en valfrihet när det gäller skola, vård och omsorg. Vi vill kunna få vård snabbt och vi vill få den bra vård och vi vill kunna byta om vi inte är nöjda. Nästan lika många anser samma sak när det gäller skola. Vi vill också välja äldreboende. Hur ska vi kunna bedriva verksamhet inom vår välfärdssektor som privat aktör och inte ha en ekonomi i balans och helst ett litet överskott för att kunna reinvestera i sitt vårdföretag? Jag har svårt att se att hela vår välfärd ska vara ett monopol under staten och vi inte ska se andra aktörer för att få fler arbetsgivare, få en bredare arbetsmarknad. Om vi ska få en utveckling inom välfärden måste vi fortsätta uppmuntra till alternativa driftsformer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vårdyrket måste bli status!

Av , , 6 kommentarer 3

Det har  förhandlats på arbetsmarknaden om löneutrymme och lönehöjningar. Fackförbund efter fackförbund är klara med sina förhandlingar och det är inga stora procentsiffror vi ser. Det är förståeligt att det inte finns utrymme när vi har ett ekonomiskt ansträngt läge. Vårdförbundet fick 2% i löneöknng. Sjuksköterskor överlag har en låg ingångslön efter minst tre års utbildning, det saknas specialistutbildade sjuksköterskor och det är på vissa vårdutbildningar svårt att fylla platserna. Det är också väldigt  viktigt att vi ger rätt förusättnningar att sjuksköterskor vill läsa vidare och få en specialist kompetens. Vård och omsorgs yrken är ett kvinnodominerat yrkesområde, det är inget nytt och det är en av orsakerna till att lönenivåerna också är väldigt låga jämfört med andra mer mansdominerade sektorer. Det är i många fall mer lönsamt att kunna hantera maskiner än vårda människor. Vi måste lyfta upp de personalkategorier som arbetar inom vård och omsorg så att det också blir ett "status" yrke att våra människor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra med alliansen när det blåser!

Lite intressant är det i allafall att läsa oppinionsundersökningar av olika slag. Jag har skrivit om detta tidigare och anser fortfarande att man inte kan dra stora växlar av en undersökning men ändå är det lite intressant. En stor del av Sveriges befolkning anser att en allians regering är bättre att hantera ekonomiska kriser än en röd/grön allians. Givetvis har vår allians regering en fördel av att  sitta i regerings ställnng. Det visar ändå att väldigt många ca 54% anser att de åtgärder som Anders Borg och hans medarbetare har gjort inte är så fel. Det visar att det är en fördel att ha ordning och reda i statsfinaserna och att det är en politik som gynnar Sverige. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)