(V)alfrihet inget för (V) !

Av , , 11 kommentarer 3

Jag har under våren haft en debatt med företrädare från (V) om välfärdsfrågor och nu när vänsterpartiet gått ut med vilken fråga de kommer att driva under valet 2014 kommer det att bli väldigt intressant att fortsätta debatten. Under veckan har Sifo presenterat en undersökning om vad unga människor har för åsikter om valfrihet. Undersökningen visar tydligt att 90% av unga vill välja vilken skola de vill gå på, när det gäller vård och omsorg ser siffrorna nästan likadana ut. Det talar sitt tydliga språk att valfrihet är betydelsefullt och att begränsa den så grovt som (V) har för avsikt att göra speglar inte den verklighet som råder.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nordiska rådet i Göteborg

Nordiska rådets sommarmöte i Göteborg. Temat för årets arbete är att titta på hur organisationer, sociala företag arbetar med att stötta ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Vi har träffat företrädare för ett projekt som heter ” Unga in” som arbetar med uppsökande verksamhet och stöttar unga att komma till arbetsförmedlingen och därifrån kunna erbjudas ett mer aktivt stöd. Vi har också träffat ett socialt kooperativ som enbart anställer människor som har haft en kriminell bakgrund, som haft drogproblem eller lider av annan utsatthet. Det finns många positiva exempel på verksamhet som fungerar på ett bra sätt för att stötta unga med problem. Det gemensamma är att allt bygger på eldsjälar som arbetar med alla dessa verksamheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Principiellt viktig dom !

Av , , 1 kommentar 1

De flesta klagar på att de är svårt att få människor att engagera sig i ideella verksamheter och då ställer jag mig frågan om samhällsengagemanget i stort har minskat. Jag tror inte det utan att det finns så många möjligheter att vara engagerad i dag vilket inte erbjöds tidigare. Här har internet öppnat nya möjligheter att vara delaktig i samhällsdebatten och kommentera, lägga ut bilder och läsa allt man vill . Jag tycker det är positivt med möjlighter att kommentera bloggar, inlägg och debatter på internet men ibland går det över gränsen när anonymitet gör det möjligt att uttrycka precis vad man vill. Gårdagens dom i det uppmärksammade Instagram målet mot två unga tjejer är principiellt viktigt. Även om domen inte handlar om vad dessa tjejer har skrivit utan vad de spridit vidare är det viktigt att markera att man inte får kränka människor utan att det får konsekvenser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alla idéer måste välkomnas!

Lycksele kommun tvingas till stora besparingar. VK skriver om den dåliga ekonomi som kommunen har och problemet att ingen vill ta ansvar för den ekonomiska situationen . Ytterst är det givetvis politiken som är ansvarig och här bär den styrande (S) majoriteten det största ansvaret. Jag inser att det är enkelt som oppositionspolitiker i kommunen att slå ifrån sig ett ansvar men i det läge som råder är det viktigt att lyfta fram betydelsen av att alla förslag till en bättre ekonomi är välkomna . Den styrande majoriteten kan inte stänga dörren för förslag av ideologiska skäl. Jag har suttit i kommunpolitiken i Lycksele i snart tre år och det har varit stor enighet när budget har tagits, däremot har överskridande av lagd budget inte varit ett enigt beslut. Det finns flera exempel på när den styrande majoriteten redan bestämt sig för en investering och då har tjänstemännens kalkyler eller oppositionens ifrågasättande inte spelat någon roll. I detta kärva läge kan vi inte acceptera att ideologi får stå över möjliga besparingar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bättre mobiltäckning!

Det är inte alltid enkelt att använda sin
mobiltelefon och det kan  bero på många
orsaker men oftast är det nog ändå beroende på att det på många områden i vårt
län saknas eller är dålig täckning på mobilnätet. Vår IT minister Anna-Karin
Hatt har vid flera tillfällen ställt krav på PTS( Post och Telestyrelsen) att
se över täckningsgraden i vårt land. Nu går regeringen ett steg längre och ska
nu utvärdera mobiltäckningen och mobiloperatörernas täckningskartor, och för
att underlätta utbyggnaden av mobilnäten. Regeringens mål är att det ska finnas
bra telefoni, bra bredband och bra mobiltäckning i hela landet. Detta arbete
måste nu genomföras så snart som möjligt för att underlätta för alla oss som
bor i glesbefolkade områden

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hela havet stormar!

I går träffade jag Sveriges speciella sändebud Niclas Toruve från Afghanistan. Det var intressant att höra hur Sverige och våra grannländer ser på den utveckling som sker i landet. Just nu pågår en stor kampanj inför nästa års presidentval i Afghanistan . Niclas Trouve liknade kampanjen med leken, hela havet stormar, där man går runt ett antal stolar och när musiken upphör sätter man  sig ned på en stol, eftersom det alltid är en stol för lite så försvinner alltid en person efter varje omgång. Presidentkandidaterna är många ! Omvärlden sätter stor tilltro till det kommande presidentvalet eftersom det är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av landet. Vad som är viktigt för vårt fortsatta stöd till landet är att ägandet sätts i fokus. Omvärldens bistånd måste successivt överlåtas till landets regering för att det ska används utifrån landets egna förutsättningar. Vad som i detta läge är en förutsättning är att vi använder oss av kontrollfunktioner och uppföljning för att omvärldens bistånd kommer att användas på bästa sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mer nordiskt samarbete!

Jag har tidigare lyft fram betydelsen av det nordiska samarbetet inom många områden. Förra veckan debatterade vi i Riksdagen  ett betänkande om ett ökat nordiska samarbete inom försvaret. Sverige genomförde förra året mer än 60 gemensamma försvarsövningar med Norge och Finland. Vi har tidigare lovat assistera Island med övervakning av deras luftrum eftersom de inte har ett eget flygvapen. Försvarsberedningen presenterade nyligen sin rapport och där är man tydlig med att det nordiska försvarssamarbetet bör fördjupas genom fler övningar.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tydlig Allians mot en stor ovisshet!

Av , , 1 kommentar 5

 

Nu stänger Vänsterpartiet dörren till en gemensam valplattform 2014 tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vänsterpartiet kommer att driva frågan om vinster i välfärden vilka de är starkt emot. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är tydlig i sin åsikt när han säger att de inte kan lova stöd till en regering med (S) och (MP). I samma andetag säger Sjöstedt att som väljare vet man att när man röstar för Vänsterpartiet så röstar man inte för några borgerliga partier i regeringsställning. Man röstar för en rödgrön regering.  Detta är väldigt intressant, som väljare vet man alltså varken ut eller in. Denna ovisshet ställs emot en tydlig Allians !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

HD: s dom viktig!

Av , , 2 kommentarer 6

 

I går såg jag ett inslag på nyheterna om en dom som Högsta domstolen fastslagit  och som jag tycker är betydelsefull. Den handlar om en 28-årig man som ofredade och misshandlade sin två år äldre flickvän under en längre tid.
Han var svartsjuk, och vid ett tillfälle misstänkte han att flickvännen varit otrogen. Han slet då av hennes byxor och trosor och tvingade in sina fingrar i hennes underliv, med våld och under hot och skulle kontrollera om hon varit otrogen. I Tingsrätten dömdes mannen för våldtäkt, i hovrätten sänktes straffet eftersom hovrätten inte ansåg att mannen haft sexuella syften med sin handling. Högsta domstolen konstaterar dock att  avsikten med handlingen saknar betydelse, vilket innebär att mannen nu blir dömd för våldtäkt. Det är helt absurt att hovrätten inte ansåg handlingen som ett övergrepp.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)