Ohållbara väntetider

Av , , 1 kommentar 5

Alla minns vi den stora strömmen av asylsökande som kom till Sverige hösten 2015 och våren 2016. För att Sverige skulle ges möjlighet att hantera situationen så infördes den tillfälliga lagen med begränsningar i möjligheterna till uppehållstillstånd den 20 juli 2016 och skulle gälla i tre år. Den innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel och att möjligheterna till familjeåterförening skars ned, samt att det blev mycket svårare att få asyl av humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn. I januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP plus samarbetspartierna C och L, sägs att lagen ska förlängas i två år. Men möjligheterna till familjeåterförening öppnas delvis igen. Det innebär att Migrationsverket som redan idag har långa väntetider på beslut eftersom detta beslut innebär att flera prövningar måste göras i samma ärende. Antalet ansökningar som Migrationsverket har att hantera detta år ökar enormt. Det är inte hållbart att förlänga väntetiden på beslut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skuldbelägger bilkörandet!

Av , , 3 kommentarer 11

Jag såg en debatt på Web TV mellan M och MP företrädare. Debatten handlade om att MP skuldbelägger bilister och bilkörande men de vill själva inte erkänna detta. Vi har fått en bättre luftkvalitet i hela landet och vi blir mer och mer miljömedvetna men givetvis återstår mycket att göra. MP vill minska biltrafiken och det är en bra tanke om det finns alternativ att tillgå. Bor man som de flesta miljöpartister i Stockholms innerstad så finns en rad olika alternativ till bilen. Bor man i en inlandskommun i Västerbotten så finns inga alternativ att ta sig till arbetet, affären än att ta bilen. Det blir med andra ord ett skuldbeläggande när man som den rödgröna regeringen höjer skatten på drivmedel, höjer vägtrafikskatten. I debatten påstår MP att vi måste göra skillnad på stad och landsbygd men det blir i min värld bara floskler då vi bor i ett avlångt land med så stora skillnader. Ska vi ha olika skattesatser på drivmedel i landet eller hur tänker sig MP att vi ska göra?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Cancervård är inget lotteri!

Av , , 6 kommentarer 1

De fyra vanligaste cancerformerna prostatacancer, bröstcancer, tjocktarmscancer och lungcancer står för 27 000 fall av cancer per år, vilket motsvarar 40 procent av all cancer i Sverige. De fyra cancerformerna ökar inte lika mycket som hudcancer. Cancerfonden presenterar i en ny rapport om den strategi som alla regioner tagit fram inte fungerar och den vårdgaranti som finns inte efterlevs.
Bara tre av 21 regioner klarade målet att bröstcancerpatienter som regel ska opereras inom 28 dagar. Vid stark misstanke om bröstcancer är det nationella målet att 80 procent av patienterna ska vara opererade inom 28 dagar. Riksgenomsnittet är 41 procent. Det kan inte vara så att cancervården blir ett lotteri där bostadsorten spelar roll för vilken vård du ska få.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Årsmöte i Lycksele

I går hade Nya Moderaterna årsmöte i Lycksele. Regionrådet Nicklas Sandström var med och informerade om de utmaningar vi står inför inom hälso-och sjukvården. Årsmötet valde även en ny styrelse där jag fick äran att bli ny ordförande i föreningen. Michael Nilsson blir ny viceordförande. Styrelsen består av Inge Dahlgren, Ewa Stuge, Anna Ackemo, Christer Rönnlund och Elis Ivarsson. Det är en utmaning att fortsätta utveckla den moderata politiken i Lycksele speciellt när vi tagit över makten i Lycksele tillsammans med övriga Allianspartier.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vår motion har fått genomslag!

Jag och min kollega Ann-Britt Åsebol har lagt en motion om behovet av att införa en nationell läkemedelslista. Motivering till detta är att det har stor betydelse för vilken behandling och vård man får var man bor i Sverige. Socialstyrelsens egna undersökningar understryker detta och visar även på att gemensamma läkemedelsrekommendationer kan bidra till en mer jämlik sjukvård i Sverige. Genom att öka det nationella samarbetet och likrikta läkemedelsförskrivningen sker både en effektivisering och en besparing, vården blir också mer jämställd.
Det är därför bra att vår motion tagits på allvar och att riksdagen i torsdags beslutade att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att överväga om det går att tidigarelägga datumen för när lagen om en nationell läkemedelslista ska börja gälla. Riksdagen bedömer att läkemedelslistan kommer att förbättra patientsäkerheten och arbetet med att förskriva läkemedel.
Det är få motioner som får genomslag och därför är jag glad över detta

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)