Tuff arbetsmiljö !

För ett par år sedan lyssnade jag på ett reportage i Radions P1 om en rektors vardag på sin arbetsplats i en förort till Stockholm. Nu läser jag en rapport från Arbetsmiljöverket som beskriver samma utmaningar som den rektor jag lyssnade på gjorde. Det handlar bland annat om att skolledare på flera skolor pekar på ett stort inflöde av mejl, sms och telefonsamtal från föräldrar och vårdnadshavare, ofta i form av negativa synpunkter och där man kräver omedelbar återkoppling. I många fall är föräldrar eller vårdnadshavare nöjda med att bara ”få skriva av sig”, det finns ingen tanke på att det finns en mottagare på andra sidan som förväntas hantera den frustration och aggression som uttrycks. Det finns fler områden där arbetsmiljön för skolledare är en utmaning och det är positivt att Arbetsmiljöverket tittar närmare på det.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra med nya förslag för att möta utmaningar!

Politikutveckling är något som ständigt pågår. Vi måste ständigt våga ifrågasätta, tänka om och tänka nytt inom politiken i samma takt som våra samhällsutmaningar förändras. Jag lyssnade på den debatt som uppstod i går inom Folkpartiet när Jan Björklund gick ut med nya förslag för att förbättra integration. Dessa förslag är inte tagna som beslut inom partiet eftersom beslut ska fattas på Folkpartiets landsmöte i höst men debatten fick en annan inriktning. Jag tycker det är viktigt att nya förslag läggs fram och får diskuteras. Utan debatt om förslag kommer ingen utveckling av politiken att ske. Det som är oroande är att den rödgröna samarbetsregeringen inte har egna förslag att komma med och enbart kommer med kritik när nya politiska förslag läggs fram för att möta de utmaningar vi står inför.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Uppmärksamma för att inte glömma!

Av , , 1 kommentar 2

I går högtidlighölls minnesdagen 70 år sedan ryska soldater befriade lägerfångarna i koncentrationslägret i Auschwitz. En dag som uppmärksammades med en rad olika ceremonier runt om i Sverige och många länder i Europa. Att lyssna på överlevande från koncentrationslägret är känslosamt och det är betydelsefullt att vi aldrig glömmer det som inträffat och framförallt att det inte får inträffa igen. Jag läser kommentarer och inlägg på olika medier och tycker det är skrämmande att det finns dom som förnekar och försvarar de grova brott som nazisterna utförde under andra världskriget.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mer jämlik vård!

Sverige är ett avlångt land där det råder stora skillnader mellan norr och söder. Det finns även en rad likheter. Ett område där regeringen och SKL ( Sveriges kommuner och landsting) tecknat en överenskommelse är att minska de regionala skillnaderna inom cancersjukvården. För 2015 omfattar överenskommelsen drygt 440 miljoner kronor för att landsting och regioner ska införa ett standardiserat vårdförlopp inom vissa cancerdiagnoser. Det är positivt att likheterna inom cancersjukvården ökas. I dag är det stora skillnader beroende på var du bor när du får vård.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oroande framtid väntar i Grekland!

I går kväll stängdes vallokalerna runt om i Grekland. De parti som alla pratade om innan valet, de vänsterpartistiska Syriza , stod som tydliga vinnare av valet. Alla röster är inte räknad ännu och det är inte klart om de får egen majoritet eller tvingas bilda en koalitionsregering. Oavsett så kommer en ny vänsterregering i Grekland att få konsekvenser för betydligt fler länder än Grekland. Landet är medlem i Eurosamarbetet och har en statsskuld på drygt 170% av BNP, de ha en hög arbetslöshet och statskassan beräknas inte räcka hela året ut och det kommer bland annat att innebära inställda löneutbetalningar. Grekland kommer med stor sannolikhet att be om omförhandling av sina lån till ECB och till IMF och det kommer att påverka övriga EU länder. Det är en oroande utveckling vi ser och Sverige som ett litet exportberoende land med Europa som vår största marknad har all anledning till oro.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför ändra lagen?

Av , , 1 kommentar 3

Jag läste en kort notis om ett nytt förslag från regeringen. Det sker en ständig översyn av lagar och förordningar. Nu är det lagen om pass som ska förändras. Regeringen vill underlätta resandet inom hela EU området och föreslår att ett nationellt identitetskort ska gälla inom hela EU. I dag gäller ett nationellt Id-kort bara inom Schengenområdet. Varför lägger regeringen ned arbete på att ändra denna lag? Ett nationellt ID-kort måste ansökas hos polisen på samma sätt som ett pass. Ett nationellt ID-kort är dyrare än ett pass och har samma giltighetstid. Ett nationellt Id-kort gäller bara inom EU, ska du resa utanför EU måste du ändå ha ett giltigt pass. Lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Feministisk regering?

Statsminister Stefan Löfven skriver idag tillsammans med Jämställdhetsminister Åsa Regner på DN debatt om att den rödgröna regeringen är en feministisk regering. De har nu en jämställd fördelning av de politiska posterna inom regeringskansliet. Är det inte kompetens som borde vara ledordet istället för att jämställt fördela de politiska posterna? Stefan Löfven skriver att de hade stora satsningar på jämställdhet i den budget som inte fick gehör i riksdagen ,alla dessa satsningar kommer nu i vårändringsbudgeten. I den rödgröna budgeten fanns satsningar på förlossningsvården, det fanns satsningar på traineeplatser inom äldreomsorgen och det fanns satsning på att införa en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. De samhällsutmaningar som lyfts fram är inte nya. Jag tycker det är viktigt att arbeta för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor och det finns inga ”quickfix” lösningar utan det krävs långsiktiga och strategiska förändringsförslag. Det finns inte en jämställdhetslösning för alla utan det måste finnas utrymme för individuella svar på de jämställdhetsutmaningar vi måste hantera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utmaning!

I dag har Socialnämnden i Lycksele sitt första sammanträde för den nya mandatperioden. Det är också mitt första sammanträde som viceordförande i nämnden. Det är ett tufft uppdrag med stora utmaningar. Den ekonomiska situationen är den i särklass största utmaningen att hantera och det kommer att bli tuffa diskussioner i nämnden på hur vi ska lösa de utmaningar vi står inför på bästa sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Helt fel väg!

Av , , 2 kommentarer 4

Om några månader kommer regeringen att lägga fram sin vårbudget. Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) kommer den att innehålla en rad olika reformer som alla innebär skattehöjningar. Vi kommer enligt finansminstern att se en stor förändring jämfört med den höstbudget som inte fick riksdagens godkännande. Nu inleds spekulationer om vad som kommer att ingå i den nya budgeten, det är uppenbart att samarbetsregeringen behöver stöd från Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet. Det innebär att (V) kommer att få gehör för delar av sin politik. Den omtalade proposition om att begränsa vinster i välfärden som regeringen efter stor debatt fick dra tillbaka är på gång fram igen. Om den hinner färdigbehandlas eller inte återstår att se. Det vore förödande om (V) fick inflytande på Sveriges budget, vi behöver inte mer vänsterorienterad politik för Sveriges utveckling. Vi har en rödgrön samarbetsregering som lutar allt mer åt vänster för varje proposition och reform som läggs fram. Det är för mig helt fel väg för Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvalitetsregister för att vi ska reagera och agera!

Nationella kvalitetsregistren finns till för att skapa bästa möjliga vård och omsorg i Sverige. Registren ger unika möjligheter att arbeta för att kvalitet i vård och omsorg ska blir ännu bättre och säkerställa likvärdig vård i olika delar av landet och i olika grupper. Det är en positiv utveckling vi ser att dessa kvalitetsregister utvecklas och framförallt används på rätt sätt. De måste användas som jämförelse i hela landet och det får inte stanna vi det utan skillnader måste ifrågasättas och åtgärdas. Ett kvalitetsregister finns till för att vi ska reagera och även agera för att arbeta för en förbättrad vård och omsorg. Ibland kommer kritiken att det tar tid att registrera i registren men det måste få ta lite tid, hur ska vi annars kunna arbeta för en förbättrad, likvärdig vård och omsorg i hela landet om vi inte vet hur det ser ut

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)