Debatt om internationell samverkan!

 

I dag har jag debatt i kammaren om Internationell samverkan. Det är ett intressant betänkande eftersom det omfattar stora delar av den utrikespolitik vi bedriver i Sverige och sätter även fokus på att vi som enskilt land är beroende av våra Nordiska grannar, EU och alla de övriga organisationerna vi finns representerade ibland. Just nu pågår en stor bistånds konferens i  Busan i Sydkorea och här diskuteras hur vårt bistånd ska bli mer effektivt och hur vi även ska kunna engagera privata aktörer i vårt bistånd. Flera av de länder som tidigare varit mottagarländer av bistånd är nu givarländer och det lyfter fram betydelsen av att med internationell samverkan uppnår vi förändring.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utrikespolitiska klubben i Linköping!

Mina moderata kollegor i utrikesutskottet besökte i går Norrköping och Linköping. Vid universitetet i Linköping träffade vi den utrikespolitiksa klubben med många intresserade studenter. Det blev en intressant debatt med många frågor. Sveriges insatser i Afghanistan var en stor fråga och även vårt ställningstagande i ett ev. medlemskap i NATO. Åsikterna har verkligen varit skilda när det gäller om Sverige ska vara med i NATO eller inte. Jag tror det är viktigt att vi har en bred samsyn i denna fråga och att vi inte fattar ett beslut som inte en  majoritet kan ställa sig bakom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Besök i Norrköping och Linköping!

 

I dag är jag tillsammans med mina moderata kollegor i Utrikesutskottet på besök i Norrköping och i Linköping. Vi ska bland annat besöka Migrationsverket i Norrköping och få en redovisning av deras verksamhet, diskutera hur de ser på vår politik och även lyssna av vilka förbättringsområden de ser.  Efter det ska vi åka till Linköping och träffa deras utrikespolitiska förening . Vid vår partistämma för en dryg månad sedan antog vi en ny utrikespolitisk plattform som vi ska diskutera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Besök på PULS i Lycksele

Av , , 1 kommentar 2

 

I dag ska jag besöka PULS i Lycksele. Ett företag som bedriver en tydlig linje att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter till människor som av någon anledning inte k0ommer in på den reguljära arbetsmarknaden. Det är i dag knappt 60 medarbetare på PULS och de har en stor verksamhet inom återvinning av möbler, cykel verkstad mm. Det ska bli ett väldigt intressant studiebesök att få se hela verksamheten.
Efter det ska jag till Umeå och sitta i bibliotekets Riksdagshörna mellan kl 14-15 Ser fram emot att möte intresserade människor som lyfter frågor som de är engagerade i.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gränshinder försvinner

 

Att se över gränshinder och hitta lösningar som gagnar alla oss Nordbor är en viktig uppgift för Nordiska Rådet. Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar ställer till en rad problem för gränspendlare i Norden. Nu föreslår en utredning bland annat att man ska få längre tid på sig att gå med i en a-kassa och att åldern för medlemskap i en a-kassa ska höjas. Det finns även förändringar när det gäller studenter inom de nordiska länderna och att man ska ha rätt till sjukersättning under pågående studier i ett nordiskt land.  Vad som fortfarande är ett hinder är till exempel föräldraförsäkring mellan de Nordiska länderna där står vi långt ifrån varandra.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressant möte i Estland

I måndags var jag på besök i Estlands huvudstad Tallin och träffade Estlands finansminster, parlamentets utrikesutskott och en rad andra parlamentariker. Anledningen till detta var att uppmärksamma de Baltiska ländernas 20 åriga frihet från Ryssland. Estland är det baltiska land som står Sverige närmast och det var väldigt tydligt i alla våra diskussioner. Estalnd har en välskött ekonomi och är ett land som arbetar hårt med sociala förändringar och upprustning. Många av våra möten med de estniska parlamentarikerna handlade om ett ev. Svenskt medlemskap i NATO och det var intressant att höra deras syn på frågan.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande projekt !

 

Jag träffade ansvariga från UNICEF förra veckan och fick en ingående beskrivning av deras otroliga arbete. En av mina ansvarsområden inom Utrikesutskottet är Mänskliga rättigheter och främst rättigheter för  kvinnor och barn. Organisationen bedriver en rad projekt runt om i världen och många av dessa projekt är inriktade på att i fattiga utvecklingsländer informera kvinnor ute i byar på landsbygden om betydelsen av att skicka sina barn till skolan. En av de metoder de använder är att när kvinnorna följer sina barn till skolan så erbjuds även kvinnorna utbildning medan de väntar på sina barn. Organisationen beskrev en rad olika utvecklingsprojekt och det finns stort behov av allt som görs.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Besök i Tallin

 

I dag är jag tillsammans med kollegor från utrikesutskottet på besök i Estlands huvudstad Tallin. Vi ska besöka det estniska parlamentet och bland annat träffa utrikesutskottet men även den estniska finansministern för att diskutera aktuella frågor. Anledningen till att vi är på besök är att de baltiska staterna firar 20 års jubileum av sin frigörelse från Ryssland. Det är något vi vill uppmärksamma och stötta deras fortsatta utveckling. Jag ser fram emot en spännande och intensiv dag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förändringens vind blå(s)er

 

Jag skrev ett inlägg för drygt ett år sedan om fackförbundens politiska tillhörighet. Jag läste en artikel häromdagen med samma innehåll och upptäckte till min glädje att det jag tyckte då var uppe till diskussion nu. Många fackföreningar har en lång historia där betydelsen av att stå upp för arbetaren har varit av stor vikt. I dag ser verkligheten lite annorlunda ut och då måste även organisationerna förändras. Att förutsätta att jag till hör(S) bara för att jag är med i ett LO förbund är en förlegad syn på hur det ser ut. Här måste fackförbund och politiska partier bli mer självständiga och arbeta med samverkan istället.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Kvinnors betydelse i fredsuppbyggnad!

 

I går lyssnade jag på ett seminarie med Margot Wallström som är FN:s speciella sändebud mot sexualiserat våld i konflikter. Hon visade en dokumentär om sitt arbete och det var en otroligt gripande beskrivinng om vilka ofattbara övergrepp som begås mot kvinnor och barn i konfliktdrabbade länder. Seminariet lyfte fram betydelsen av att agera och inte blunda inför händelser och att våga sätta ner foten och kräva repressalier för de som begår brott. Att använda våldtäkt som ett vapen i krig är ett lika stort brott som något annat. Det är också viktigt att lyfta fram FN:s resolution 1325 som handlar om kvinnor ,barn och säkerhet. Resolutionen handlar om hur vi ska arbeta för att lyfta fram kvinnors betydelse i fredsprocessen. 

 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)