Vi firar in Valborg idag och i morgon är det 1:a Maj en ”helig” dag för alla (S) företrädare. Detta är tycker jag att det är extra intressant att Jonas Sjöstedt och han Vänsterparti väljer att demonstrera och göra det tillsammans med ett gemensamt arrangemang tillsammans med bland annat Kommunistiska Partiet och den marxistiska organisationen Revolution. Det är två extrempartier som har en otroligt mörk bakgrund. Det ger mig ont i magen av det hyckleri som (V) står för!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nationell utbildning för blåljuskörning!

Jag har vid ett antal verksamhetsbesök inom vår blåljusverksamhet lyssnat på de utmaningar som förekommer. En fråga som är genomgående inom berörda verksamheter är behovet av en nationell likriktad utbildning i utryckningskörning.

I en forskningsrapport från Kunskapscentrum i katastrofmedicin vid Umeå universitet kan man läsa att av de olyckor med personskador som uppdagades var det i en stor majoritet av fallen utryckningsföraren som vållade olyckan.

Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett nationellt problem. Rätt kompetens vid utryckningskörning kan vara skillnaden mellan liv och död, där såväl den hjälpbehövande som blåljuspersonalens egen säkerhet står på spel. Kraven på politiker och ledning att tillhandahålla god utbildning och säker utrustning är därför stora, men fortfarande saknas det nationell samordning för att utbilda ambulanspersonal och annan räddningstjänst i utryckningskörning.

För att säkra patienternas och räddningspersonalens trygghet bör möjligheterna för en nationell likriktad utbildning i utryckningskörning ses över.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Ser statsrådet att det finns ett behov av en nationell likriktad utbildning för blåljuspersonal och om så är fallet, vad avser statsrådet att vidta för åtgärder?

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Rätt avända pengar?

Av , , 1 kommentar 1

Jag kunde inte låta bli att notera ännu en av konsekvenserna av den politik som den rödgröna regeringen för. De fortsätter att skapa skillnad mellan stad och landsbygd, inte bara genom alla de skattehöjningar på drivmedel, flyg, och vägtrafik som drabbar landsbygden stort men även inom området kulturen. Nu granskar Riksrevisionen den så kallade fri entrén-reformen, som inneburit gratis inträde till 18 statliga museers permanenta samlingar. Revisionen kommer bland annat titta på hur reformen genomförts och hur den påverkat museernas verksamhet. Det innebär till exempel ökade kostnader i form av säkerhetsåtgärder och städning. Fri entré-reformen infördes första gången för 15 år sen på ett antal museer. Avskaffades 2006 – för att sen 2016 återinföras igen. Syftet var att nå en bredare publik och öka tillgängligheten, något som Myndigheten för kulturanalys undersökt. Där kunde man se att gruppen unga och äldre ökar, men samtidigt tycks det vara den redan vana musiepubliken som ökar. Frågan är uppenbar, ska vi subventionera museer för de som ändå besöker våra museer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför är (S) inte ärliga ?

Av , , 4 kommentarer 5

Varför är inte (S) ärliga i sin retorik kring de besparingar som ska göras på Arbetsförmedlingen?
Oavsett politisk nivå så missar inte (S) företrädare ett tillfälle att berätta att det är M/KD budgeten som är ansvarig för att Arbetsförmedlingen nu gör neddragningar. Den sk ”servettskiss” som statsministern raljerade över är i verkligheten en budget som tar ansvar för Sverige. . Vår budget innebär en minskning av förvaltningsanslaget på 400 miljoner kronor och det motsvarar en besparing på 700 helårsarbetskrafter på Arbetsförmedlingen. Myndigheten kommer på samma nivå som den hade 2015/16. Med andra ord en rimlig besparing i högkonjunktur.
Regeringen med sina stödpartier Centern och Liberalerna har i sin så kallade Januariöverenskommelse varit tydliga med att Arbetsförmedlingen ska reformeras och de har inte skjutit till mer resurser till myndigheten och inte heller nu i sin vårbudgetproposition. Det talar sitt tydliga språk. Det är så lätt att skylla ifrån sig på en M/KD budget när de själva blundar för sina egna beslut och inte tar ansvar för sina överenskommelser. Det är fegt och ohederligt att göra så!
 
Till skillnad från Socialdemokraterna så satsar Moderaterna på landsbygden och vi vill öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk, skogen ska brukas och äganderätten respekteras, inte åsidosättas med naturskydd. Vägarna är viktigare än en 300-miljardssatsning på höghastighetståg, som regeringen vill ha. En ofantligt dyr satsning som gör det lite snabbare för Stockholmarna att åka till Malmö och Göteborg. Vi gör det lättare att bygga strandnära på landet, bilen är en förutsättning för landsbygden och ska inte straffbeskattas.
 
Sverige och resten av världen är på väg in i en lågkonjunktur och då behöver vi satsa på att få fler i arbete för att klara av vår välfärd, vi behöver en stark regering som står redo att möta de utmaningar som kommer. Sverige behöver en regering som tar ansvar och inte en regering som sprider fagra ord utan innehåll.
 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande med digitalisering

Av , , 1 kommentar 0

Moderaternas stora Sverigemöte gick av spateln i helgen och det var drygt 1300 kommun,regin och riksdagspolitiker som träffades, diskuterade och utbildade sig. Många av de seminarier som fanns att välja på berörde den situation vi har idag inom hälso- och sjukvården. Ett ledord för utvecklingen inom området är digitalisering. För många är det ett lite skrämmande ord, farhågorna är att tekniken ska ta över mycket av de personliga möten som sker idag. Sanningen är att med den demografiutevckling vi har så kommer utbudet av vård och omsorg att öka.
Digitalisering som används på rätt sätt är ett bra komplement till den verksamhet som vi har idag. Att använda kameror nattetid som trygghetsövervakning istället för att personer ska få ett stort antal fysiska besök nattetid. Att kunna mäta sitt blodsocker med en mobiltelefon och skicka in sina värden till sin läkare är en positiv utveckling, att kontakta vården via olika digitala medel ökar tillgängligheten. Listan kan göras lång och jag tror att detta bara är början på utvecklingen men vi måste alltid sätta patienten i fokus och inte tappa bort betydelsen av det personliga mötet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)