Ny strategi och samordnare!

Den rödgröna regeringen har tillsatt en nationell samordnare och lagt fram en strategi för insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I strategin står det att ” Det är inte ovanligt att unga som varken arbetar eller studerar har en kombination av olika problem. Det kan därför behövas individanpassade insatser i form av olika vägar till utbildning, socialt stöd och andra åtgärder som kan förbättra ungas möjligheter ett komma tillbaka till studier eller i arbete. Ungdomarnas situation medför ofta behov av kontakt med flera olika myndigheter och även andra aktörer.” Åtgärderna som beskrivs i strategin fokuserar på ökad samverkan mellan berörda aktörer, ökad kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och insatser riktade direkt till målgruppen. Åtgärderna handlar sammantaget om 87 miljoner kronor under 2016. Det är som vanligt med den rödgröna regeringen, kan man inte lösa en utmaning tillsätter man en utredning eller en nationell samordnare. Det är många fina ord i strategin men vad blir resultatet? Om vi delar upp satsningen rakt av mellan landets kommuner blir det 300 000 kronor per kommun oavsett storlek.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Slår hårt mot norra Sverige!

Den rödgröna regeringen utreder just nu ett förslag om att införa flygskatt. Det är ett förslag som kommer att slå hårt mot hela Sverige men framförallt för oss som bor i norra delen av Sverige. Nio av tio norrbottensföretag anser att goda flygförbindelser med täta avgångar och rimliga priser till och från länet har stor betydelse för konkurrenskraften. Åtta av tio företag har anställda som någon gång flyger i tjänsten, och lika många menar att flygresorna inte kan ersättas med telefon- eller videomöten, tåg- eller bilresor. Alla kan inte bo i Stockholmsregionen och flyget är avgörande om hela Sverige ska leva!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ansvar måste utkrävas

Av , , 2 kommentarer 2

All media fylls med nyheter om den stora flyktingkatastrof som berör stora delar av Europa. Alliansen har sedan en tid presenterat en rad förslag och dessutom varit tydliga med att det krävs handling från den rödgröna regeringen och att vackra ord inte räcker. I tisdags framträdde både Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson i en presskonferens och skulle presentera nya åtgärder. Det som lades fram innebar att Sverige skulle stänga gränserna vilket fick Åsa Romson att börja gråta. Jag tycker också att det är fruktansvärt det som sker i Sverige och runt om i våra europeiska länder och som regeringsföreträdare så måste ansvar utkrävas än hur tufft det är. Miljöpartiet måste också ta ansvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våld i nära relationer !

Idag den 25 november är det FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. En dag då det oacceptabla våldet mot kvinnor är extra uppmärksammat. Våld i nära relationer omfattar både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, eller hot om våld. Eftersom våldet till största delen sker inom hemmets lyckta dörrar är det svårt att upptäcka, och i flera av dessa fall finns barn med i bilden. Förra året anmäldes över 28 000 fall av misshandel av kvinnor, varav 18 000 fall skedde i nära relationer. Det finns inga exakta uppgifter om hur många barn i Sverige som ser sin mamma bli slagen, men uppskattningsvis är det 100 000 – 200 000 barn som lever i en sådan skadlig miljö och riskerar med det att fara mycket illa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hela Sverige ska leva!

Av , , 3 kommentarer 4

Hela Sverige ska leva, det är inte bara en slogan utan en förutsättning för att Sverige ska fortsätta att utvecklas. Statskontoret gör nu en stor utredning där man tittar på hur statliga verk tar ansvar för hela landet och det har visat sig att det övriga näringslivet är betydligt bättre på att lokalisera sig utanför storstadsregionerna. Det är inte rimligt att statliga verk drar alla arbetstillfällen till storstäderna i tron att det finns bättre kompetens. Skatteverket har varit i fokus ett längre tag och det är intressant att den motivering som framhålls inte överensstämmer med verkligheten. Det är inte alltid bättre att lokalisera sig i stora städer, det finns så många fördelar av att hela landet ska leva!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Är det ett försvar?

Jag kan inte låta bli att reflektera över den nyhetsrapportering som vi får. I morgonens nyheter så är en av de stora rubrikerna att det är så vanligt att unga flickor blir sexuellt antastade på nätet. Det är givetvis helt oacceptabelt och det är fruktansvärt att vi inte kommit längre med denna fråga. Jag var på en föreläsning för ca 10 år sedan och då var exakt samma fråga uppe till debatt. Det var en man som utgett sig för att vara en ung flicka på en rad chattforum och det tog inte många sekunder innan ”hon” blev kontaktad och fick sexuella inviter. Vi införde en lagstiftning mot grooming för 6 år sedan men den nya lagstiftningen är av olika anledningar inte verksam på ett tillräckligt sätt. I den rapportering som vi fick idag så hade man sökt upp männen via deras IP-adresser och de flesta skyllde på att de mådde dåligt. Är det ett försvar för att man sexuellt trakasserar unga tjejer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra med ett grundskydd!

I dag är det den internationella barndagen. Dagen hör ihop med FN:s konvention om barns rättigheter som inrättades 1989. Ett område som inneburit stor förändring för barns uppväxt är tillgång på vacciner. Antalet barn som varje kvinna föder har minskat framförallt i de fattigaste länderna eftersom fler barn överlever mycket på grund av vaccin men även tillgång till rent vatten. Det kommer i perioder olika nya rön om du ska vaccinera dig eller inte. Det finns forskning som styrker olika teorier men de flesta talar positivt för att vi ska ha en grundvaccination. Jag läste en rapport från Socialstyrelsen som visar att över 98% av barnen födda 2012 hade fått minst tre vaccindoser mot de vanligaste sjukdomar vi vaccinerar mot. Endast något färre har fått vaccin mot våra vanligaste barnsjukdomar och sammantaget har våra yngsta barn ett väldigt gott vaccinationsskydd. Det är positiva resultat som redovisas och det är bra att vi har ett grundskydd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skolråd i Hedlunda!

Kommunfullmäktige i Lycksele tog i somras ett inriktingsbeslut för kommunens alla skolor.Beslutet innebär att en förtätning ska göras både av klasser i tätorten och ute i våra byskolor. Under hösten har Kultur och Utbildningsnämnden besökt alla skolor i kommunen och inbjudit till skolråd. Alla föräldrar och berörda har inbjudits att vara med, tycka till och arbeta i grupper och dokumentera sina åsikter. I går kväll var turen kommen till Hedlundaskolan. Jag var inbjuden att vara moderator under mötet och det var många som kommit dit och ville diskutera utvecklingen av skolor i kommunen. Jag tycker det är ett bra initiativ att inbjuda till dialog och delaktighet och intresset har överlag varit stort.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur värderas utbildning?

Ett nytt avtal om traineejobb är klart. Avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal är undertecknat och innebär att de som varit arbetslösa i minst sex månader kan erbjudas ett traineejobb inom välfärdssektorn eller inom ett bristyrkesområde. Vad som är ett bristyrke beror på hur arbetsmarknaden ser ut just där du bor. Det är positivt att satsningar sker men jag är tveksam till att snabbutbilda till ett yrke som undersköterska som det idag finns en tre-årig gymnsasialutbildning till. Hur ska den utbildningen då värderas?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Är kostnaderna motiverade?

Av , , 6 kommentarer 2

På ett av Umeås äldreboende har kommunen på prov infört 6 timmars arbetsdag. Detta är något som (V) lyfter fram som lösningen på många utmaningar inom välfärdssektorn. Det finns många exempel där man har testat 6 timmars arbetsdag och resultaten varierar. Gemensamt är att upplevelsen av bättre hälsa finns och det innebär att medarbetarna i stort är nöjd över arbetstidsförkortning. Det som givetvis ligger i andra vågskålen är kostnaden för arbetsgivare att stå för en heltidslön men ha medarbetare som arbetar 80%. Jag ställer mig frågande om denna arbetstidsförkortning i slutändan är lönsam för vårt näringsliv, vi är beroende att vara konkurrenskraftiga och då kan vi inte höja kostnaderna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)