Nordisk samverkan !

Denna vecka är jag i Oslo på nordiska rådets session. Det är en viktig session då många frågor med betydelse för vårt nordiska samarbete kommer att lyftas upp. Jag har lyft fram sociala investeringar som ett område för att stötta ungdomar. Sverige har inom området sociala investeringar kommit långt och jag har besökt många av de organisationer som driver lyckade projekt inom området. Vi behöver inom Norden ta tillvara på de positiva exempel som finns. Det finns också förslag att starkare samarbeta inom cancersjukvården och med behandlingsriktlinjer. Inom detta område finns skillnader mellan de nordiska länderna som inte behöver finnas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ambulansen är betydelsefull!

Jag har bjudit in några av mina kollegor från Riksdagen att besöka min gamla arbetsplats, ambulansen i Lycksele. Vi fick en omfattande genomgång av hur verksamheten ser ut och om det utmaningar som ambulansverksamheten står inför. Det blir allt mer transporter för ambulaser av ”icke ambulans” typ. Det blir mer transport mellan inrättningar. Det är inte en utveckling som är positiv eftersom resurserna inte används på det mest optimala sättet. Kompetensen på de som arbetar i en ambulans är hög och det är en förutsättning för att kvalificerad vård ska kunna utföras. I Västerbotten har man sedan något år infört obligatorisk körutbilning vilket är positivt. Jag har lagt en motion om detta till Riksdagen eftersom jag anser att en körutbildning liknande med den man har i Västerbotten borde vara nationell.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om vaccinering!

I dag ska jag debattera behovet av vaccinering och immunisering tillsammans med Kenneth G Forlund (S). Jag har tidigare lyft fram behovet av att tillhandahålla vaccin och immunisering för att vi ska se en utveckling i världen. Jag har besökt många länder framförallt i Afrika där resultatet av vaccinering till barn är tydligt. Om en kvinna får utbildning så kommer hon att vara mer positiv till att även hennes barn får utbildning och för att öka chanserna till överlevnad så är vaccinering en av grundförutsättningarna. Sverige är stora bidragsgivare till olika organisationer som både tillhandahåller och utför vacinering. Att utvärdera nyttan av vårt bistånd inom detta område är enkelt då barnadödöigheten ständigt minskar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Socialutskottet på besök i Lycksele

I fredags hade jag bjudit upp mina moderata kollegor från socialutskottet.Det var en intressant dag som startade med ett besök på Sveriges bästa äldreboende, Smedsberget. Vi fick en genomgång av de arbete som gjorts och fick även en kort rundtur på äldreboendet. Det var intressant att lyssna av den förändring de gjort som för många kanske inte är märkvärdigt men här var det nödvändigt att någon stannade upp verksamheten och började ifrågasätta hur och varför . De flesta av förändringarna som gjorts har ingen ekonomisk påverkan utan det handlar om attityder, inställning, arbetssätt och framförallt förhållningssätt gentemot varandra. Gruppledaren Adrian berättade med stor inlevelse om hur de nu hade en större arbetsglädje vilket också smittade av sig på de äldre som bor på Smedsberget. En förändring tar tid men den är påbörjad!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sänkt skatt leder till ökad välfärd!

Av , , 4 kommentarer 2

Jag tycker att det är tråkigt när felaktiga uppgifter sprids i media och på annat sätt. Jag har nu under en längre tid läst insändare och hört debatter där människor påstår att på grund av alla jobbskatteavdrag som Alliansregeringen genomfört så har finansieringen av vår välfärd minskat. Inget kan vara mer felaktigt. Vår välfärd är beroende av att vi arbetar i Sverige och att vi betalar skatt. Under Alliansregeringen är 200 000 fler människor ute på arbetsmarknaden och det innebär en ökad skatteintäkt. Vår välfärd har fått mellan 30-70 miljarder kronor mer i intäkt sedan 2006. Det finns inget likhetstecken mellan sänkt skatt och mindre pengar till välfärden. Det är precis tvärtom!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om Nato!

Av , , 2 kommentarer 4

I tisdags kväll var det stor debatt på Umeå universitet. Debatten handlade om Sverige och Nato. Jag hade förmånen att vara med i denna debatt och det blev en väldigt intressant debatt på många sätt. Nya moderaterna har tagit ställning och vi har ett stämmobeslut på att vi ska söka medlemskap i Nato när det finns ett brett parlamentariskt stöd och en bred folklig förankring. Just nu har vi inte det. Den senaste oppinionsundersökningen som transatlantictrend presenterade visar att oppinionen för ett medlemskap har ökat men det är fortfarande en majoritet emot. Vi har sedan tidigare ett nära samarbete med Nato där vi övar tillsammans och deltar även vid förfrågningar från Nato i vissa insatser. Min fundering är hur (S) ställer sig till ett medlemskap i Nato och hur de vid ett eventuellt regeringsskifte ska driva försvarpolitik. De andra oppositionspartierna har aviserat stora nerdragningar på försvarbudgeten och det är inte den utvecklingen som Sverige och svenskt försvar behöver.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mer fysisk aktivitet i skolan!

Av , , 2 kommentarer 4

Under vår arbetstämma i Norrköping i helgen var skola och utbilning ett område som debatterades. I vårt nya hanlingsprogram finns stora satsningar på både skola och förskola för att det ska bli rätt på en gång. Moderaternas ansvarige inom skolfrågor Tomas Tobé lyfte vid flera tillfällen fram betydelsen av en skola där eleverna kan tillgodogöra sig kunskap på bästa sätt. Något som jag lyfte upp i debatten var behovet av fysisk aktivitet i skolan. I dag har vi för lite idrott inlagd i undervisningstiden och det finns många studier som pekar på det positiva med att utöka antalet idrottslektioner. I Skåne har man genomfört ett projekt på en skola som heter Bunkeflo. Skolan ökade antalet idrottstimmar för eleverna och resultatet var tydligt. Studieresultatet ökade för alla elever, mest för pojkarna. Det var betyligt lugnare i klassrummet vilket innebar att studieron ökade och eleverna upplevde att de kunde tillgodogöra sig kunskap på ett bättre sätt. Detta ingår i vårt nya handlingsprogram och det är en positiv utveckling för skolan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Malalas kamp!

I morse läste jag en bokrecension av boken om den pakistanska flickan Malala Yousafzai som sköts i huvudet av talibaner för precis ett år sedan. Malala som idag är 16 år kämpar för flickors rätt till skolgång . Malala var favorittippad till Nobels fredspris detta år. Genom en särskild kampanj har 115 000 barn som tidigare inte gick i skolan nu kunnat börja. Fler än 60 000 av dessa är flickor, och genom denna kampanj har man återuppbyggt 650 av de 750 skolor som talibanerna förstört. De extrema talibarnerna i Pakistan har meddelat att Malala är välkommen tillbaka till landet och att de har förlåtit henne för de orätter hon gjort mot sitt land. När hon kommer tillbaka måste hon bära heltäckande burka och hon får inte gå till skolan. Det är en bok jag måste läsa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra förslag!

I helgen har vi haft arbetsstämma i Norrköping. Jag har varit uppe i talarstolen och debatterat flera olika frågor. En av mina hjärtefrågor är relationsvåld och i vår proposition om att bekämpa alla brott som vi antog på stämman finns flera bra förslag. Vi har sedan tidgare avsatt mer pengar till kvinnojourer runt om i landet och vi har tillsatt en nationell samordnare för relationsvåld. Vi tog beslut på stämman om att öka resurserna till sjukvården för att de tidigt ska se tecken på misshandel och övergrepp och att de på ett bättre sätt ska lära sig att höra det som inte sägs. Vi förstärker också upp inom polisen där vi vill att det ska finnas personliga kontaktpersoner som den utsatte alltid ska kunna nå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arbetsstämma i Norrköping!

Moderaterna har arbetstämma hela helgen i Norrköping. Det är många olika politikutvecklingsförslag som ska stötas och blötas för att sedan kunna avgöras under stämman. Det är i viss form ny politik som ska tas fram och det finns många ombud som vill vara med och påverka innehållet. En spännande punkt på dagordningen är i kväll när vi ska ta beslut om vår lista till Europaparlamentsvalet. Det är flera kandidater som vill stå högt uppe på listan och det ska bli intressant att följa debatten.

Elisabeth Björnsodtter Rahm (M)