Välbehövliga satsningar på infrastruktur!

Av , , 12 kommentarer 5

 

I budgetpropositionen för 2012 föreslås en kraftfull satsning på infrastruktur under åren 2012, ­2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg. Inriktningen är att de samhällsekonomiskt (arbetspendling och godstransport) mest betydelsefulla sträckorna ska vara i fokus. Dessa satsningar ligger utanför de redan lovade satsningar på infrastruktur vilket innebär att det  kommer att bli en stor och välbehövlig satsning på vår infrastruktur.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lättläst mat !

 

Att gå och handla mat är ett problem om man har det minsta lilla probleme med att kunna läsa liten text. Att försöka  läsa innehållsförteckningen på vissa matvaror är svårt och ibland försvårar tillverkaren det genom att använda färger som blänker och  ger konstiga kontraster. Nu kommer en ny  EU regel från den 1 juli  som kommer att underlätta läsandet då informationen måste vara tydlig och lättläst. Jag ser fram emot att kunna läsa på innehållsförteckningen utan att ta fram mina läsglasögon.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

(S) kvinnorna slår in öppna dörrar!

 

I lördags valde S-kvinnorna en ny ordförande i Lena Sommestad. Jag får gratulera Lena till detta stora förtroende och jag ser fram emot de förändringar som hon säger sig stå för. S- kvinnorna är kritiska till den familjepolitik som vi i alliansen förbättrar och anpassar efter den verklighet vi har i dag. Mycket av det som tidigare (S) regeringar gjort är bra men det finns utvecklingspotentialer. Lena Sommestad tycker att alliansregeringen motverkar kvinnors förvärvsarbete och ökar barnfattigdomen. Intressant påstående! Vad som sker nu är ett krav från M-kvinnorna på barnomsorg på obekväm arbetstid för att ytterligare öka möjligheten för båda parter i en familj att arbeta. Detta är precis det Lena Sommestad vill ha, men ändå inte!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Uppmärksamma vuxna!

 

Jag läste en artikel i den engelska tidningen The Independent häromdagen. En av de stora hjälporganisationerna i England hade gjort en undersökning bland över 1100 föräldrar hur uppmärksamma de var på deras barns Internet vanor. Hela undersökningen handlade om Grooming, översatt till svenska betyder det textförföljelse på nätet. Nästan hälften av alla tillfrågade föräldrar kunde inte se de enklaste tecknen på att deras barn var utsatta för grooming. Syftet med denna artikel var att vi måste öka medvetandet hos oss vuxna och våga ställa frågor till våra barn och ungdomar. I Sverige är grooming en kriminell handling och det ar skrammande att lasa nyhterna om alla unga tjejer som blivit utnyttjade av en man fran Stockholms omradet. Det finns inte manga domar nar det galler grooming och det kraver ett gemensamt ansvar att se alla signaler och se till att unga tjejer inte drabbas av trakasserier som detta.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressanta trender!

 

Det är intressant att titta på trender. Sveriges befolkning har under det senaste året ökat med drygt 73 000 personer och innebär att vi är drygt 9,4 miljoner innevånare som bor i Sverige. Det är invandringsöverskottet som står för den största bidragande anledningen till vår ökning, men det föds många barn i Sverige också. Det är glädjande att se att även i Lycksele ökar antalet innevånare dock väldigt blygsamt men det är ett plus på sju personer. Arbetslösheten minskar försiktigt och det är den privata marknaden som står för de flesta nyanställningarna. Det är positiva trender men vi vet alla att det förändras snabbt då vi lever i en intensiv och osäker värld.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

100 kronor räcker till mycket!

 

Vi ser varje dag rapporter från Afrikas horn och bilderna av svält katastrofen är fruktansvärda Värsta torkan på 60 år i kombination med pågående konflikt är de stora anledningarna varför vi ser denna katastrof nu.  Sveriges humanitära bistånd till Afrikas horn är omfattande och uppgår nu till totalt 778 miljoner kronor. Sverige svarade snabbt då FN förutspådde krisen på Afrikas horn och då FN bad om ytterligare medel för att möta de ökade humanitära behoven. Jag såg en presentation om hur mycket vårt bistånd räcker till och det är intressant att för 100 kronor får man 3 filtar eller  12 personer får rent vatten i en månad eller 14 personer får extra matranson som räcker i en månad
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
 

Kvinnans betydelse!

 

I mitten av juni besökte jag tillsammans med Nordiska Rådet två bostadsområden i Danmark och Rosengård i Malmö. Vi har till uppgift att försöka se likheterna i Norden när det gäller bostadsområden där det är stora problem och även försöka se möjligheter till förändring. Det är en svår uppgift och att hitta lösningar gör vi inte så här enkelt. En sak som vi är överens om i gruppen är att kvinnans roll måste stärkas eftersom många kvinnor fastnar hemma utan möjlighet att lära sig språket, utan att komma ut på arbetsmarkanden och det sociala umgänget är väldigt snävt. Ett område i Danmark hade satsat på ett café endast för kvinnor och det var en positiv satsning.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vilket folkliv i Lycksele!

I lördags var det En dag på stan i Lycksele och jag var där tillsammans med flera av mina moderata kollegor från Lycksele. Vädret var perfekt för att locka ut Lyckseleborna. Dagen var vädligt lyckad. Moderaterna i Lycksele hade många besökare i vårt marknadsstånd och många intresserade stannade till för en pratstund. Det är roligt att vara politiker och träffa så många intresserade människor. Jag är verkligen nöjd med hela dagen!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

En dag på stan!

 

En dag på stan! En dag där alla företag, föreningar och organisationer i Lycksele får chans att visa upp sig och sina produkter och tjänster. En välbesökt dag med många spännande aktiviteter. Moderaterna i Lycksele ska givetvis vara med på denna dag och det sammanfaller i år med Moderatkvinnornas dag. Temat för Moderatkvinnornas dag är Våld i nära relationer och vi kommer att dela ut flygblad med fakta om hur det ser ut i Sverige, det stora mörkertal som finns när det gäller anmälningar av våldsbrott och även telefonnummer var man kan ringa om man vill prata, anmäla brott eller få råd och stöd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hjälpmedel till diabetiker!

Av , , 5 kommentarer 4

Som riksdagsledamot har jag fått ett antal mail den senaste veckan från oroliga människor som tar upp frågan som cirkulerat i media att de ska få betala sina insulinpumpar själva. Oron bottnar i den omprövning som Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför av flera förbrukningsartiklar i förmånssystemet, däribland insulinpumpar. Nu går man ut från Sveriges kommuner och landsting SKL och försöker lugna alla orliga människor. Det kommer inte att bli någon förändring i kostnaderna som det ser ut nu. Jag tycker det är ett klokt beslut och en stor lättnad för alla de människor som är i behov av en insulinpump.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)