Särbehandling av sjukskrivna?

Av , , 4 kommentarer 2

Vi har detta år alla levt med en pandemi som inneburit förändringar för väldigt många. Vi har under våren sett en stor smittspridning där många blivit sjuka i covid-19. Många av de personer som blivit allvarligt och/eller långvarigt sjuka rehabiliteras nu, men det kommer att ta lång tid för dessa personer att återgå till arbetsmarknaden. Statsrådet har i en intervju sagt att det kan komma att ske en ändring i den 180-dagarsregel som i dag innebär att alla sjukskrivna ska prövas mot arbetsmarknaden. Statsrådet sa i samma intervju att många som insjuknat i covid-19 fortfarande har symtom efter dag 180, och därför ser regeringen över hur en ändring av 180-dagarsregeln kan göras för dessa personer.

Förutom de som insjuknat och sjukskrivits på grund av covid-19 har vi ett ökande antal personer som sjukskrivs med psykiatriska diagnoser. För dessa personer gäller fortfarande 180-dagarsregeln–  att de ska prövas mot yrkesspecifika arbeten efter dag 180 oavsett om de har arbetsförmåga eller inte.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi blir därför:

 

Avser statsrådet Shekarabi att gå vidare med förslag om ändring av 180-dagarsregeln som kommer att innebära olika behandling mellan dem som är sjukskrivna av andra diagnoser och dem som är sjukrivna på grund av covid-19?

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi stiger i rankingen !

Dagens positiva nyhet, Lycksele stiger rejält i Svenskt Näringslivs företagsranking. Kommunen stiger 77 placeringar och går från 229 till 152. Sverige har 290 kommuner så det är ett steg i rätt riktning. Inom de flesta områden kan vi se förbättringar, de vi fortfarande ligger långt ned på rankingskalan är kompetensförsörjning och konkurrens från kommunen. Då ligger de nyligen antagna besluten om LOV( Lagen om valfrihet) och de 19% konkurrensutsättning av gata/park i rätt riktning. Kommunen behöver fler företag för att klarar av vår välfärd, skola/vård och omsorg och det behövs fler arbetsgivare för att vi ska få större konkurrens på arbetsmarknaden. Det känns bra att Lycksele går åt rätt håll nu gäller det bara att hålla i detta !

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lyckseleborna förtjänar valfrihet!

Av , , 5 kommentarer 4

I går var det kommunfullmäktige och som väntat blev det heta diskussioner. det var två stora frågor som skulle upp till beslut. En fråga var att konkurrensutsätta 19% av gata/park verksamheten. Det omfattar 4,5 årstjänst. tt tänka nytt och förändra skrämmer många så det var en stor samling av berörda medarbetare som hade ställt upp sina fordon utanför lokalen och uttryckte sitt missnöje. På en rak fråga från en medarbetare varför jag ville ta av honom hans arbete svarade jag att jag inte alls vill ta bort arbetstillfällen utan istället skapa fler jobb. Lagen om valfrihet debatterades och här blir jag uppriktigt ledsen när man så blint låter ideologi gå före sunt förnuft och tydliga fakta. En av S ledamöterna frågade om vi i Alliansen tittade på TV? Sen fortsatte hon med att det vi sa var bara svammel. Förvirringen blir stor, vad har TV tittande med Lagen om valfrihet att göra, svammel är ett hårt ord för fakta. Vi har en utmaning med den ekonomiska situationen i vår kommun och att som (S) påstå att en konkurrens utsättning av kommunalverksamhet skulle göra det ännu dyrare är att blunda för fakta. Om Företag A söker om att starta upp hemtjänst i kommunen så är det kommunen som bestämmer regelverket, ersättningen och kvalitetskontroll. Kommunen får en bättre kontroll av ekonomin eftersom Företag A får sin ersättning för att sköta sitt uppdrag och inte en krona mer, de måste klara sin ekonomi annars går de i konkurs. Dessa krav finns inte i den kommunala/offentliga sektorn där kan man år efter år gå med underskott och inget händer. Att blunda för fakta och förändring kommer inte att lösa Lycksele kommuns ekonomiska problem snarare tvärtom och därför måste vi våga tänka annorlunda!

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm