Tuff arbetsmiljö för gränspolisen!

Av , , 7 kommentarer 3

I dag har jag och några av mina kollegor i Socialförsäkringsutskottet besökt gränspolisen ute på Arlanda. 81% av alla inresta till vårt land kommer via Arlanda och det är ett digert arbete att kontrollera alla inresande och snabbt fatta beslut om personen ifråga får komma in i landet eller inte. En av våra stora utmaningar är när personer kommer utan giltigt pass eller andra handlingar och söker asyl. Migrationsverket ska ta beslut och göra en utredning om personens asylrätt eller inte. Tyvärr finns få platser där den asylsökande kan bo i väntan på beslut, dessutom tar det alltför lång tid. Gränspolisen berättade också att många kommer och vill in i landet men blir av någon anledning stoppad och avvisad direkt. Samma person kommer då tillbaka dagen efter med ett nytt pass, en ny identitet och försöker återigen komma in i landet. Enligt gränspolisen är detta ett oerhört tufft arbete och efter den rundvandring vi fick har jag full förståelse för deras tuffa arbetssituation.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skrämmande utveckling

Av , , 4 kommentarer 3

På 10 år har psykisk ohälsa bland barn och unga tredubblats. Vi har närmare 5700 barn i åldern 10-14 år som medicineras med antidepressiva läkemedel. Vi är nog rörande överens om att den växande psykiska ohälsan måste få ett slut men vi kan inte släcka bränder utan att utreda brandorsakerna och på så vis kunna förebygga dem. Vi måste hitta orsakerna till varför våra barn och unga mår dåligt, först då kan vi på allvar förebygga psykisk ohälsa. Vi behöver öka tillgången på snabba insatser men det allra viktigaste är att se till att våra barn blir motståndskraftiga.

”Små barn skulle bli mycket mer trygga och utvecklas bättre om de fick 15 minuters odelad uppmärksamhet av sin mamma eller pappa varje dag”

Detta citat var från en utbildning som hölls för personal på en förskola i Karlstad. Vi bör alla ställa oss frågan hur det kan ha gått så här långt Vi pratar om att vissa barn idag får alltför lite tid att anknyta till sina föräldrar. Bilden av vuxna i lekparken dyker genast upp när man ser att deras fokus finns i mobilen samtidigt som barnen söker ögonkontakt och uppmärksamhet Detta väcker sorg då anknytning är så viktig för barnets personlighetsutveckling. Det skapar en viktig relation mellan barn och förälder bland annat genom att välbefinnandehormonet oxytocin utsöndras som i sin tur genererar känsla av trygghet.

Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd psykolog som arbetar inom området att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Han pekar på några viktiga skyddsfaktorer där just anknytningen till vuxna i tidigt stadium är en av dem och att man som barn ska ges utrymme att leka (och då pratar vi inte genom tv-spel, dator, mobil etc.). Barnet måste också få vila från stress och press. Med denna självklara kunskap till grund bör vi fråga oss själva om denna ständiga skärmtid som vi lägger ned tid på verkligen är så viktig? I synnerhet när det är på bekostnad av våra barns inre trygghet.

Barn som inte får med sig Dr Neufelds ”trygghetspaket” från början blir nästa generations unga och vi har redan sett den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa med exempelvis självskadebeteende till följd. Ungdomar själva vittnar om att vuxna inte förstår hur utbrett det är att tjejer och killar mår psykiskt dåligt och till följd av det skadar sig själva och hur de skapar en pysventil för att hantera svåra känslor på. Finns det ett utbud av ”quick-fixes” istället för att må dåligt är risken stor att man prövar den, allt från anti-depressiva läkemedel, till olika former av självskadebeteenden .

Det är hög tid att stanna upp och ta en allvarlig funderare på orsakerna till att den psykiska ohälsan ökar. Kan vi själva påverka denna negativa spiral? Vi lever i ett socialt twittersnabbt mediesamhälle där bekräftelsebehovet är högt. Denna värld rullar på dygnet runt och missar vi några timmar knackar abstinensen snabbt på. Vi matas ständigt med perfekta bilder och människors liv från den ljusa sidan som kräver interaktioner och likes. Detta har skapat onåbara ideal som vi alla vill nå så snabbt som möjligt. Detta i jakten på det många gånger ouppnåeliga som det kan vara så att man till slut mår psykiskt dåligt och känner sig stressad. Och självklart märker våra barn av detta.

Barn ska växa upp med närvarande föräldrar som ser till att barnen får utrymme att knyta an till dem. De ska inte bli smittade av vuxenvärldens stress och tillgänglighetskrav på sociala medier. Samhället behöver informera och stärka upp vårdnadshavare om just orsakerna till psykisk ohälsa så att man ges möjlighet att förebygga det. Vi måste ge barnen goda förutsättningar att utvecklas på ett tryggt sätt. Vi måste se till att det finns tillräckligt kompetens i samhället om hur man inom exempelvis skolan, sjukvården, barn- och mödravården förebygger psykisk ohälsa genom att informera vårdnadshavare i tidigt stadium om vilka skyddsfaktorer som är viktiga så att våra barn blir motståndskraftiga.

Ingen 10-åring ska behöva äta antidepressiva läkemedel för att vuxenvärlden misslyckats med att se dem. Det här den absolut viktigaste frågan. Allt annat politiskt arbete faller platt om våra barn mår psykiskt dåligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oerhört inkonsekvent!

Av , , 10 kommentarer 7

I dag har något inträffat som jag inte trodde skulle ske. Två borgerliga partier har röstat bort en borgerlig statsminister och sagt nej till att bilda en Alliansregering. Ett märkligt sätt att hantera en komplicerad politisk situation och ett märkligt inkonsekvent resonemang. Ulf Kristersson har varit tydlig med att en Alliansregering ska driva Allianspolitik. Om det finns andra partier som också tycker att det är en bra politik så kan vi inte hindra dom från att rösta på oss. Detta var ett faktum förra mandatperioden då ca 150 Alliansförslag röstades igenom riksdagen med hjälp av andra partier som också tyckte att det var bra förslag. Idag gick det inte! Tråkigt för Alliansen, tråkigt för Sverige som just nu mer än nånsin behöver en Alliansregering för att skapa ett starkare Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ekvationen går inte ihop!

Av , , 3 kommentarer 0

Det politiska engagemanget är stort, oavsett tid på dygnet så är politiken topp 1 i alla medier. Idag går USA till mellanval och det kan bli ett spännande val. Får republikanerna behålla makten kongressen eller inte? I Sverige ligger vi inte långt efter när det handlar om spänning inom politiken. Nu har talmannen Andreas Norlén aviserat att han kommer att föreslå Ulf Kristersson till statsminister och att han kommer att prövas genom en omröstning i riksdagens kammare redan nästa vecka. En förhandling handlar om att ge och ta, det handlar om att ta ett steg bakåt eller ett steg framåt. Det handlar om rörelse! Det är lite intressant att lyssna på alla kommentarer och uttalanden där man står kvar på sin position, man vill ha Ulf Kristersson som statsminister, är inte villig att förändras och kommer i nästa steg att rösta nej till Ulf Kristersson i statsministeromröstning. Det är en ekvation som i nuläget inte går ihop. Jag hoppas att när allvaret kommer krypande allt närmre så blir det andra besked

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)