Resursrika Norrland!

Av , , 1 kommentar 3

Som riksdagsledamot från Västerbotten är jag stolt över att vår handelsminister Ewa Björling lägger ett stort fokus på de fyra nordligaste länen i Sverige. Jag har rest runt med henne vid ett flertal tillfällen och det har varit ett stort intresse bland alla de företag som Ewa Björling har träffat. Alla de besök som handelsministern har gjort har resulterat i ett åtgärdspaket för stärkt regional export som ministern kallar Resursrika Norrland. Strategin omfattar en rad åtgärder för att bland annat stärka besöksnäringen, för att lyfta fram gruv-och mineralnäringen och skapa bättre förutsättningar för den norra regionen att fortsätta utvecklas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bildsättningen viktig!

I går deltog jag i ett stort seminarium som handlade om Kvinnor, fred och säkerhet. Det har varit ett tydligt fokus på detta område de senaste veckorna och jag tycker det finns anledning för fokusering eftersom det pågår ett stort arbete kring frågorna och det finns dessutom förbättringspotentialer. Sverige är en tydlig röst när det gäller mänskliga rättigheter och vi har stort förtroende kring dessa frågor. Det måste gälla även frågan om kvinnors deltagande i fredsprocesser och demokratiutveckling. Sverige jobbar på olika plan bland annat via EU, FN och Försvarsmakten och vår strategi är att uppdatera vår nuvarande handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet. Bildsättningen i ett sådant arbete är viktigt och det kan inte vara så att när FN skickar en delegation till Syrien för att mäkla fred så är skickar de en delegation utan en kvinna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stort bakslag!

Vi lever i en globaliserad värld och det får vi tydliga bevis på varje dag. För någon vecka sedan annonserade Ukarinas premiärminister Janukovitj med tydlig stämma att landet nu avbrutit sina förhandlingar med EU om ett medlemskap och skulle inleda förhandlingar om en tullunion med Ryssland istället. Dett är ett stort bakslag för EU och den stabilitet som råder i området. Det finns ett långt gånget avtal med EU och Ukraina som förvisso inte är undertecknat men det finns tydliga avsikter från båda parter i fråga om frihandel. Detta avtal gäller inte längre. Frågan alla ställer sig nu om Ryssland kommer att fortsätta sin kampanj mot fler länder i det östliga partnerskapet om en tullunion.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Högt uppsatt mål!

I går uppmärksammades våld i nära relationer särskilt stort tack vare att det är FN internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. I Sverige anmäls varje dag 46 brott som kan härröras till våld mot kvinnor. Dessa siffror är skrämmande och det måste ske ett ännu större arbete för att vi ska komma tillrätta med våld mot kvinnor. FN:s mål är en nollvision som innebär att minska antalet brott som begås när det gäller våld mot kvinnor till noll. Det är ett högt uppsatt mål och för att nå dit krävs ett större samarbete mellan alla aktörer. Denna fråga har funnits med på agendan under lång tid och mycket har gjorts för att förbättra situationen för utsatta kvinnor och för att ge rättsväsendet bättre verktyg. Situationen ser olika ut i vårt land när det kommer till antalet uppklarade brott och det visar att det går att arbeta på olika sätt för att nå resultat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inget med idrott att göra!

I lördags hade jag och två av mina ungdommar köpt biljetter till ishockeymatchen mellan Björklöven och Djurgården på T3 arena i Umeå. Det började häftigt med att båda hejaklackarna tydligt deklarerarde vem de hejade på och det var en bra stämning i T3 arena i Umeå. Ju längre matchen gick så övergick denna stämning till något helt annat. I början på den tredje perioden började publiken ovanför oss kasta ner flaskor och annat på oss som satt nedanför. Det fortsatte med att en kille ur publiken spottade på oss som satt närmast och kallade oss en rad oförskämda saker. Då tröttnade jag och mina ungdommar på dessa trakasserier och vi gick därifrån. Detta är inte idrott, de människor som uppträder på detta sätt är en liten klick med människor som söker tillfällen att bråka vilket inte har något att göra med idrott. Killen som satt och spottade på oss i publiken var inte där för att se ishockey. Han ville bara provocera! Jag är inte avundsjuk på alla de poliser och ordningsvakter som var på plats för att styra upp ordningen och de hade ingen enkel uppgift.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Världstoalettdagen!

Av , , 2 kommentarer 2

Förenta Nationerna har sedan länge uppmärksammat politiska, sociala och ekonomiska frågor genom utlysandet av årligt återkommande internationella FN-dagar. En av de dagar som jag tycker är väldigt angelägen är Världstoalettdagen som nyligen inträffade den 19 november. Det är för oss en självklarhet men bristen på fungerande sanitära anläggningar är ett dagligt problem för över 2,5 miljarder människor runt om i världen. Namnet får många att dra lite på munnen och det är ett bra tecken att vi reagerar. Sanitetsfrågorna handlar dock inte bara om behovet av fler toaletter och infrastruktur, utan också om sociala och beteendemässiga förändringar som kommer att ta tid. I en miljö där det saknas fungerade sanitära anläggningar och rent vatten är det en omöjlig uppgift att lyckas med andra utvecklingsmål.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnor , fred och säkerhet!

Av , , 3 kommentarer 1

I dag debatterar jag ett betänkande som vi precis justerat. Det handlar om kvinnor, fred och säkerhet och är ett betänkande som lyfter frågan om betydelsen av att kvinnor finns med i fredsbevarande styrkor, att kvinnor finns med när förhandlingar görs.Betänkandet tar också upp hur vi ska stärka kvinnors situation i krigssituationer och hur olika män och kvinnor drabbas av en konfliktsituation. Det kommer att bli en intressant debatt eftersom vi i stort är eniga om betydelsen av att stärka kvinnor men det finns ett parti som tycker helt annorlunda. Det är viktigt att vi i frågor som dessa har en bred samsyn. Försvarsmakten har ett stort ansvar att öka rekryteringen av kvinnliga soldater och de har inlett ett arbete för att nå målet om fler kvinnor i försvarsmakten. Under min resa i Afghansiatn förra veckan träffade jag försvarmaktens ansvarige officer för jämställdhetsfrågor och det är inte alla länder som gjort den prioriteringen som Sverige gjort.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bloody harvest

Av , , 5 kommentarer 6

I dag har jag tillsammans med några kollegor på Riksdagen annordnat ett seminarium som tar upp en viktig fråga om organstölder i Kina. Det är skrämmande siffor som presenteras och det finns många bevis som visar att myndigheterna i Kina använder politiska och religösa fångar som levande donatorer av organ. Dessa organ säljs sedan vidare för dyra pengar. En av de medverkande föreläsarna berättade om en polis som startade upp ett forskningscenter för organtransplantationer som utförde forskning kring läkemedel för att förbättra processen för organtransplantationer på människor. Flera tusen organtransplantationer genomfördes på detta center på människor utan att de fått bedövning . Det var en skrämmande presentation av fakta som inte lämnade någon oberörd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ungern behöver fler kvinnor

I fredags var jag i Budapest och höll ett anförande om betydelsen av att fler kvinnor engagrerar sig inom politiken. I Ungern så finns det endast 8,8% kvinnor i parlamentet och det är den lägsta siffran i hela Europa. Debatten som följde blev stundtals väldigt hård och det beror på att mycket av den debatt som förs just nu i landet grundar sig på tillbakablickar om ett forna Ungern och tron om att detta ska bli verlighet igen. Det finns en stor protektionism och nationalism hos många vilket i dett fall inte gynnar kvinnor som vill engera sig i politik och utveckling. Det finns mycket att göra inom området jämställdhet i Ungern!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Västerbotten på topp igen!

Av , , 2 kommentarer 3

Västerbotten visar sig på topp igen. Nu inom vårdsektorn som handlar om att våra doktorer skriver ut mindre antibiotika till oss Västerbottningar.
Både WHO och Socialministern Göran Hägglund har beskrivigt den ökande antibiotikaresistensen som ett av våra största hot mot folkhälsan
Regeringen har satt fokus på frågan genom att starta en särskild patientsäkerhetssatsningen i samarbete med SKL som sträcker sig 2011-2014 och som beräknas omfatta totalt 2,5 miljarder kronor. Västerbotten har varit mycket framgångsrika i detta arbete. Vi har lägst förskrivning i landet /1000 inv och har minskat den totala förskrivningen . Minskningen motsvarar totalt 14 000 recept antibiotika färre nu jämfört med 2010, och detta utan tecken på försämrad hälsa hos befolkningen. Detta är en viktig faktor då det finns ett direkt samband mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling. Att fortsätta detta arbete är av stor betydelse och innebär att vi satsar på patientsäkerhet och en förbättrad folkhälsa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)