Öppna ögonen Peter Olofsson!

Av , , 2 kommentarer 8

Peter Olofsson har i media svara på mitt inlägg på ett typiskt Socialdemokratiskt manér, med slutna ögon och förträngning. Här är mitt svar till honom

Jag är inte förvånad över att Peter Olofsson (S) och hans röda majoritet är besvikna över att höra en sanning som de inte vill se eller förstå. Jag är tacksam över den ingående beskrivning som de gör över den fastighetsutvecklingsplan som finns för Lycksele lasarett. Däremot går det att konstatera att de inte läst mitt debattinlägg ordentligt.. Jag angriper Skatteverkets tolkning av en EUlagstiftning av den enkla anledningen att andra länder valt att göra en helt annan tolkning vilket innebär att vård och omsorgstjänster fortfarande är momsbefriade. I Sverige är det en helt annan syn på alternativa driftsformer.

I Januariöverenskommelsen står det tydligt i punkterna 60-63 att vård och omsorg ska drivas på lika villkor och konkurrensneutralitet ska råda. Hur kan Olofsson (S) och hans röda majoritet inbilla mig att det då är helt i sin ordning att regionen kompenserar sina egna verksamheter för den ökade momskostnaden men inte övriga verksamheter. I alla andra verksamheter är det slutkunden, i detta fall patienten, som betalar momskostnaden. Nu ska denna ökade momskostnad betalas av den enskilda verksamheten vilket är helt absurt. Återigen lyfter Olofsson fram den utslitna retoriken att Moderaterna prioriterar vinstdrivna privatiseringar, när ska han inse att det inte är driftsformen som är av betydelse utan det är kvalitet, god arbetsmiljö och en ekonomi i balans. Problem som regionen står inför med bland annat en ekonomi i fritt fall och problem med att rekrytera rätt kompetens. Bland annat saknas det 19 sjuksköterskor vid Lycksele Lasarett och man tvingas ställa in operationer eftersom det saknas operationssköterskor

Det är trist när Socialdemokraterna inte är ärlig då dom mycket väl vet att regionen valt att avskriva den egna primärvårdens underskott. Ett beslut som skapar bristande konkurrensneutralitet och ytterst drabbar den enskilde patienten med en sämre vård. . Om jag satt på Olofssons (S) stol skulle jag ställa mig frågan varför situationen ser ut som den gör och göra något åt den istället för att hitta på nya märkliga administrativa pålagor för redan hårt pressade verksamheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot Lycksele Västerbotten

Märkligt att man inte ser vad som händer!

Av , , 2 kommentarer 4

Sommaren är kort, det mesta regnar bort.
Likt låten, som en metafor, så landar stora delar av Region Västerbottens pengar på administration i stället för att komma patienterna till del.
Vi står inför stora utmaningar. Vi blir allt äldre och kommer att behöva mer vård och omsorg. Region Västerbotten har haft kännedom om detta i många år, men blundat för det.
Vårdköerna växer sig allt längre, trycket på hälso- och sjukvården blir allt större. Den styrande rödgröna majoriteten är inte kapabel att hantera de utmaningar som vi står inför.
Det pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården. Mycket ska föras över till primärvården. Slutenvården ska endast behandla de svårast sjuka, primärvården ska ta hand om den övriga befolkningen. Denna förändring är ännu inte på plats.
Om de styrande i Region Västerbotten hade öppnat ögonen och drivit sjukvården som ett företag, med krav på effektivitet och ansvarsfull ekonomi, hade läget sett annorlunda ut. Vi hade kunnat få ut betydligt mycket mer vård och omsorg för pengarna genom att använda skattemedlen och personalen på rätt sätt.
I Lycksele har ombyggnationen av lasarett avstannat. Byggnadsarbetarna har gått hem. Region Västerbotten slår därmed blå dunster i ögonen på befolkningen i Södra Lappland när de säger att de ska investera i Lycksele lasarett. Nu är pengarna slut och lasarettet står där utan att ha färdigställts.
Ett slöseri med skattemedel till ingen nytta för befolkningen.
På nationell nivå har den rödgröna regeringen i januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna varit tydlig med att vård och omsorg ska drivas på samma villkor och med samma förutsättningar. Så har det inte blivit. Skatteverket har infört en moms på vårdtjänster med 25 procent.
De vårdcentraler som driver verksamheten i egen regi får ta den kostnaden själva medan de offentliga får kompensation från staten.
Det innebär att det blir dubbelt så dyrt att driva vård i offentlig regi utan att det blir mer vård för pengarna. Så kan vi inte ha det.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län