Rätt använd kompetens!

Inom 10 år kommer över 500 000 fler medarbetare att behöva anställas i välfärdssektorn. Det är en stor utmaning att få våra unga att välja ett yrke inom välfärdssektorn och dessutom stanna kvar och utvecklas inom samma sektor. Vi har aldrig haft så många utbildade läkare och sjuksköterskor som idag men de återfinns inte i välfärdssektorn. Många olika kategorier inom välfärdssektorn har försvunnit och det innebär en högre beslutning för de som arbetar. När jag började som undersköterska inom det som då hette långvården hade vi patientvärdinnor, vi hade många vårdbiträden och vi hade köksansvariga på varje avdelning. I dag finns inte de resurser som i samma omfattning kan erbjuda det lilla extra till de vårdtagare som bor på ett äldreboende. Det är viktigt att vi ser till att rätt kompetens används och det är ett sätt att höja statusen inom välfärdssektorn. Alla kompetenser behövs ! Arbetsmiljö och lönenivåer är också sätt att få fler att utbilda sig till våra välfärdsyrken och det krävs att vi börjar arbeta för en förändring nu.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Miljöpartiet försvinner blad efter blad!

Av , , 10 kommentarer 6

Tonläget är högt inom Miljöpartiet. Den ena parten av samarbetsregeringen är helt eniga i sitt ställningstagande att det samförståndsavtal vi idag har med Saudiarabien ska avslutas. Enligt media har både utrikesminsiter Margot Wallström och statsminister Stefan Löfven sagt att Sverige kommer att förlänga vårt avtal med Saudiarabbien. Ärendet bereds just nu på regeringskansliet och kommer att avgöras under våren. Att de båda partierna inom den så kallade samarbetsregeringen står på helt olika sidor i denna fråga är inte den bästa förutsättningen för samförstånd. Miljöpartiet har fått backa på en rad olika vallöften under den tid de suttit i beslutande ställning och på ett symboliskt sätt innebär det att blad efter blad försvinner på Miljöpartiets maskros och kvar är snart endast en stängel som försvinner vid nästa vårstorm.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ett starkt Norden!

I går kväll hade jag förmånen att prata på Föreningen Nordens årsmöte. En liten förening med ett starkt engagemang i nordiska frågor. Norden med fem länder och tre självstyrande områden är stort till ytan men få till antal invånare. Hela Nordens befolkning är inte ens halva Frankrike. Det finns många olika områden där vi har ett bra samarbete mellan våra nordiska länder men det finns områden speciellt inom socialförsäkringsområdet där samarbetet skulle kunna vara betydligt bättre. Vi måste hitta bättre samarbetsområden inom forskning och sällan diagnoser och det är områden som skulle lyfta kompetensen och stärka de olika specialiteterna. Vi behöver ett starkt Norden och vi behöver ett starkt samarbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Återremiss!

Av , , 4 kommentarer 2

Gårdagens kommunfullmäktige dominerades av vindkraft. I mitt inlägg i går konstaterade jag att det är en fråga som berör och det visade sig stämma helt och fullt. Förmiddagens information handlade om vindkraft, eftermiddagens sammanträde handlade om vindkraft. I vårt senaste kommunstyrelsemöte reserverade jag mig mot ett beslut om att tillstyrka en miljöprövning av en vindkraftspark eftersom flera markägare kände sig missnöjda över den information de fått. Det var den ingången jag hade under vårt fullmäktigesammanträde och jag tycker att vi som politiker är valda av våra medborgare och bör lyssna när man inte är nöjd. Jag yrkade på återremiss för att få lite mer tid att ta reda på var missnöjet finns och hur vi kan lösa frågan. Det handlar inte om att vara för eller emot vindkraft. Den styrande (S) och (V) majoriteten ville att vi skulle ta beslut på sammanträdet men vi fick tillräckligt många röster för att skicka ärendet på återremiss och det känns som en liten delseger att ge de missnöjda markägarna lite tid att försöka reda ut frågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En fråga som berör!

Av , , 7 kommentarer 3

I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Det är en diger agenda av ärenden som ska hanteras. Ett ärende som ska upp till debatt handlar om vindkraft. Det är en fråga som berör och engagerar. Vindkraft är en fråga där det finns många olika åsikter. Det finns förespråkare som anser att vindkraft är framtidens energiform som ska ersätta en del av den kärnkraft vi har idag. Det finns motståndare till vindkraft som egentligen inte är emot vindkraft men de vill inte ha den på mark i närheten. Det finns givetvis nejsägare till vindkraft av andra orsaker som måste beaktas. Som politiker är det intressant att lyssna av alla sidor och försöka skapa en egen bild av den komplexa frågan vindkraft. Det är tydligt att vindkraft är en fråga som berör och jag har aldrig fått så många telefonsamtal från medborgare som både är positiva och negativa till vindkraft.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tjejligan hela helgen!

Inomhuscup i fotboll dominerar helgens agenda. Betsele IF har under snart 30 år anordnat Tjejligan där ett stort antal tjejer passerat, spelat fotboll och kämpat hårt. Det är en otrolig logistik att arrangera en fotbollscup av denna storlek. Inget skulle fungera utan att alla föräldrar och anhöriga ställer upp som volontärer och arbetar långa pass under helgens alla timmar. Jag känner mig priviligierad att alla mina tre systerdöttrar spelar fotboll och jag får vara med och heja fram deras respektive lag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vapenvila?

Den så kallade vapenvilan i Ukraina har nu varat sedan i helgen. Det är en vapenvila med modifikation eftersom det pågår strider på ett flertal ställen i Ukraina. Båda sidor av de stridande parterna hävdar att det finns döda och skadade soldater som måste omhändertas och det är svårt när det samtidigt pågår strider. Rebellerna och de ukrainska regeringsstyrkorna skyller på varandra och anser att man inte kan dra undan några vapen så länge man blir beskjutna. Detta är en konflikt som inte kommer att upphöra så länge som Rysslands president Putin inte menar allvar med sina löften om vapenvila .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Viltförvaltning!

Av , , 3 kommentarer 1

I dag är första sammanträdet med Viltförvaltningsdelegationen för denna mandatperiod. Det är ett nytt och intressant område med frågor att sätta sig in i för min del. Hur ser viltförvaltningen ut i länet? Ska vi ha skyddsjakt eller inte? Det är frågor som vi ska hantera och besvara. I slutet av förra mandatperioden la Alliansregeringen fram en Proposition om våra rovdjursstammar där regeringen hade fastslagit en miniminivå på antal djur i varje stam för att vi ska kunna behålla en gynnsam bevarandestatus. Denna proposition har knappt hunnit landa på bordet förrän Åsa Romson (MP) ska göra om utredningen igen. Trist att behandla en stor utredning på ett nonchalant sätt bara för att man inte håller med. Miljöpartiet vill att vi ska ha ännu fler rovdjur i Sverige och vill inte tillåta skyddsjakt. Följer detta med spänning!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Glädjande besked!

Jag har vid ett flertal tillfällen lyft fram betydelsen av att vi vaccinerar våra barn och unga. Vaccinering är grunden till att vi fortsätter en positiv utveckling i hela världen. Det finns områden i Afrika och Asien där behovet av vaccin är stort och bristen på vaccin är starkt kopplat till antal barn som en kvinna föder. Kan vi erbjuda vaccin mot de vanligaste sjukdomarna till barn och unga så minskar antalet födda barn. Sverige har under lång tid satsat biståndsmedel till en organisation som heter Gavi Alliance för att underlätta vaccinering av de vanligaste barnsjukdomarna, polio och på slutet även mot livmoderhalscancer. När det rödgröna regeringen tillträdde kom det första beslutet att biståndspengarna till Gavi skulle minska. Nu kommer nya glädjande besked att Sverige satsar 1,5 miljarder kronor fram till år 2020. Ett bra besked!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inte en bra utveckling!

Av , , 2 kommentarer 1

Köpenhamn har dominerat nyhetsrapporteringarna under helgen. Vid flera tillfällen har personer skjutits ihjäl eller skadats vid skottlossning. Den danska polisen har gripit ett antal personer som man tror har ett samband med dåden. Paris är fortfarande under hård bevakning efter terrordådet mot tidningen Charlie Hebdo och det som nu inträffat i Köpenhamn kommer att förstärka bilden av den oro som pågår i vår omvärld. Det är en oro som påverkar oss alla på många olika sätt. Att försöka begränsa yttrandefriheten är oförsvarbart, att mörda personer enbart för sin religions skull är också oförsvarbart. Det är en utveckling som skapar rädsla och det är inte en bra utveckling

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)