Hur får vi människor att stanna kvar?

 

Jag har gjort spännande besök på tre olika bostadsområden i Århus, Köpenhamn och i Malmö. Om jag säger att jag besökt Rosengård i Malmö förstår alla en av de gemensamma nämnarna med bostadsområdena. Det är inte bara att de är invandrartäta och har hög arbetslöshet och låga utbildningsnivåer, de har en väldigt stor in och ut flyttning också. Det är kanske det största problemet att lösa, hur får man människor att bo kvar i ett område. Här är historien om områdena väldigt lika, människor flyttar dit utan arbete och med låga inkomster. När de får ett arbete så flyttar de oftast till andra områden och i de tomma lägenheterna flyttar nya människor utan arbete. Varför vi besökt de olika områdena är på grund av att det pågår stora omfattande förändringsprojekt, det var dock intressant att se hur lika det ändå ser ut.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Olika lösningar på integration

 

Jag har tillsammans med Nordiska Rådet varit på en rad studiebesök i Danmark och i Sverige. Temat för dessa besök har varit att se på hur man löst frågan med bostadsområden och integration. I Århus i norra Danmark har man byggt upp ett bostadsområde men 2400 likadana lägenheter i 32 likadana block. Här bor ca 7200 människor och 80% har invandrar bakgrund. Arbetslösheten är ca 50% och utbildningsnivån låg. Jag har besökt Rinkeby där man valt ett helt annat arbetssätt att få ungdomar att studera och få godkända betyg. Det pågår ett stort arbete i Århus att integrera detta område i resten av staden och sättet är olikt hur vi tänker i Sverige och det ska bli intressant att följa detta och se hur man lyckas.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför gör han så?

Av , , 3 kommentarer 3

Socialdemokraterna jublade tidigt i våras  över att fått en ny stark ledare . Vad de också borde ha bett om var att få en rak och tydlig ledare. Under de månader som Håkan Juholt varit partiledare för (S) har han ändrat sin ståndpunkt i en rad viktiga frågor. Han började på en gång efter sitt tillträde med att lova att ändra pensionsöverenskommelsen. Den fick han snabbt backa på och ändra åsikt om. Senast var det frågan om rörlighet över gränserna och här tyckte Juholt att Miljöpartiet hade en bra hållning men fick återigen backa på det och ändra åsikt. Jag har svårt att förstå hur man som (S) väljare kan förstå vad det egna partiet står för när man har en ledare som byter åsikt hela tiden

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför inte göra det ordentligt?

Av , , 15 kommentarer 5

 

Vi hann inte mer än avsluta riksdagsåret i förra veckan förrän vi öppnade det igen. Den stora frågan är vår sjukförsäkring. De reformer som genomförts har varit nödvändiga, det var (S), då i majoritets regering som började förändringsarbetet. Vi är världens friskaste befolkning men var då den med flest sjukdagar. Flera av de reformer som genomfördes blev inte helt bra och därför ligger nu en mängd förändringsförslag ute på remiss för att förbättra vår sjukförsäkring. Remisstiden är inom kort avslutad och då får vi ett bra underlag till ett förändringsarbete. Detta vill inte oppositionen i Riksdagen vänta på utan lägger själva ett antal förslag som inte genomgått samma remissförfarande. Varför denna brådska? Inom några veckor får vi svar från alla dryga 50 remissinstanser. Det måste vara bättre att göra en ordentlig översyn och förändring än att ta beslut som vi sedan måste ändra igen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Trevlig midsommar!

Av , , 1 kommentar 3

Midsommar, en av det mest svenska av traditioner, en helg många länder inte firar. Jag tycker vi stolt ska fira vår midsommar tillsammans med dom vi tycker om.

Jag vill på detta sätt önska alla en riktigt Trevlig midsommar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mätbara mål ger utveckling!

 

Jag har tillsammans med min moderat utrikes kommitté besökt UNDP i Stockholm. En organisation under FN som koordinerar och ser till att de milleniemål som är tagna blir verkställighet. Det var ett intressant besök. Flera av de 8 milleniemål som är tagna har kommit långt i mål uppfyllelse och det visar att det finns möjlighet att förändra världen. I dag har 90% av alla barn möjlighet att gå i skolan, 80% av världens befolkning har tillgång till rent vatten. Om vi ger kvinnor utbildning i utvecklingsländerna ökar barnens chans till överlevnad i stor grad. Ett stort svenskt företag har satsat stort på att ge 50 000 kvinnor utbildning i norra Indien vilket har gett otroliga resultat bara på ett år. Att fokusera på några mätbara mål i världen gör inte att vi får demokrati och mänskliga rättigheter men det är ett steg i rätt riktning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Väntetiderna minskar i vården!

 

I veckan publicerar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, en internationell jämförelse av sjukvårdens tillgänglighet i olika länder. Landstingen blir allt bättre på att ta emot patienterna i tid. Vid den senaste mätningen, i maj 2011, fick 9 av 10 patienter vård i tid. Det ska jämföras med läget hösten 2006 då var fjärde patient väntade för länge på behandling och drygt var femte väntade för länge på besök. Blickar vi några år ytterligare bakåt i tiden var det inte alls ovanligt att patienter fick vänta flera år på vanliga ingrepp som höftleds-, knäleds- och starroperationer. År med smärta och begränsad livskvalitet. Det stora lyftet för tillgängligheten kom i och med kömiljarden, som fördelar en miljard till landstingen i relation till hur väl de lyckas korta väntetiderna.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Näringslivet är viktigt i Lycksele!

Av , , 1 kommentar 3

 

Det var kommunfullmäktige i Lycksele igår. De frågor som stod på agendan såg ut att bli mycket av en formalia genomgång. I stora drag blev det också på det sättet men en punkterna engagerade många av ledamöterna i fullmäktige starkt. Att skriva in i Lycksele kommuns mål och budget plan 2011-2014 att kommunen ska vara positivare till näringslivet var inte självklart. En av ledamöterna påstod till och med att stora delar av näringslivet i Lycksele är beroende av kommunen. Hur bemöter man ett sådant påstående?  Givetvis är kommunen en stor arbetsgivare men utan ett rikt och starkt näringsliv hade vi inte haft tillväxt i vår kommun. Utvecklingen i kommunen är viktig och vi kan inte omkullkasta de satsningar som är på gång. Vi behöver en positiv framtidstro i Lycksele
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ingen ska bli utsatt för våld i sitt eget hem!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Vår justitieminister Beatrice Ask presenterade i slutet av förra veckan en positiv nyhet. Regeringen satsar 42 miljoner till Brottsoffermyndigheten för att arbeta bättre med våld i nära relationer. Ingen ska bli utsatt för våld i sitt eget hem, det är därför en viktig signal att satsa ytterliggare resurser för att göra så mycket vi kan för att förhindra våld i nära relationer och sexuellt våld.  
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om fortsatt närvaro!

Av , , 1 kommentar 4

 

Tre voteringar denna vecka. Många viktiga frågor ska tas beslut om innan Riksdagen stänger nästa vecka för att ta ett sommaruppehåll.  I dag ska vi debattera i kammaren vår fortsatta närvaro i Libyen. Det är en lite förändrad insats som vi nu fått förfrågan om och innebär att vi förutom flygresurser även ska ställa upp med stödresurser och marina bordningsinsatser. Sverige ska även kunna erbjuda informationsoperationer och det ingick inte i det initiala uppdraget. Jag tycker det är viktigt att vi ställer upp med resurser för att demokrati ska kunna förverkligas i ett  land som levt under en tuff diktatur under så många år. Grunden för att bygga mänskliga rättigheter är att vi har en väl fungerande demokrati.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)