Höj skatten för alla!

Av , , 2 kommentarer 3

I går var det Socialdemokraternas dag i Almedalen. Stefan Löfven höll sitt första tal som statsminister med ett rekordlågt förtroende i ryggen. Många politiska kommentatorer hoppades innan Stefan Löfvens tal få höra nya reformer eller åtminstone nya förslag. Inget kom, istället får vi alla från och med den 1 juli acceptera otroligt många skattehöjningar. Vi kommer alla att påverkas mer eller mindre och detta är inte rätt väg att gå för att öka sysselsättningen och fortsätta att stärka Sverige. Detta är de vallöfte som (S) gick till val på. Höj skatten för allt och alla!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intensiv helg !

En otroligt intensiv helg har passerat. Det är så häftigt att se så många människor i Lycksele och det lämnar positiva signaler om en kommun med potentialer. I helgen har en rad olika evenemang bidragit till denna folkfest. Det är bland annat Lappland Soccercup i fotboll, Lapplandsveckan i Husbondliden, Hästveckan, Rallycross som lockat en stor del av tillströmningen av människor till Lycksele. Vissa evenemang fortsätter under veckan och detta är bara början på allt som sker i sommarLycksele.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lågt förtroende!

Av , , 2 kommentarer 3

Enligt nya opinionsundersökningar så fortsätter väljarstödet för den rödgröna regeringen vara lågt. Stefan Löfven har dessutom ett lågt förtroende som statsminister . Vice statsminister Åsa Romson får ett väldigt lågt stöd av väljarna. Det är kanske inte konstigt när vi har en miljöminister/vice statsminister som hoppas att vädrets makter ska lösa problemet med mycket mygg. Det är inte en seriös hantering av en fråga. En annan opinionsundersökning visar att Allianspartierna är större än den röd/gröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet. Förtroendet är lågt men presenterar man inga konkreta förslag och en trovärdig politik så blir utfallet tydligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sociala företag en bra väg in!

Socialt företagande är ett spännande koncept. Det finns ett tydligt regelverk för social företag och det är viktigt att se ett socialt företag som en tillgång i en kommuns näringsliv. En offentlig aktör får inte stå som ägare till ett social företag men de får köpa tjänster och på annat sätt bidra till bra förutsättningar. Jag tycker det är viktigt att alla kan delta på arbetsmarknaden 100% av sin förmåga och här är sociala företag en bra möjlig väg in till den reguljära arbetsmarknaden. Det finns planer på att starta upp fler sociala företag i Lycksele och det är en positiv utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stor razzia!

Jag läste i en tidningsartikel att en stor världsomspännande razzia genomförtsmot olika internetleverantörer, webhotell och andra som har säljer illegala läkemedel via sociala medier. I Sverige har Läkemedelsverket, Polisen och Tullverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot både införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Denna razzia har resulterat i att ett 60-tal sidor kunnat stängas ner, Tullverket har genomfört cirka 700 kontroller som resulterat i över 26 200 beslag av tabletter, kapslar och ampuller av främst dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel. De vanligaste avsändarländerna var Thailand, Indien och Rumänien. Denna typ av försäljning av illegala läkemedel har ökat och därför är detta tillslag en droppe i havet av all den försäljning som sker. Det är bra att man gör razzior av denna typ för att visa att det inte är fritt fram och att det finns en kontroll.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

När ideologi går före sunt förnuft!

Av , , 7 kommentarer 4

I går hade vi det sista Kommunfullmäktige före sommaruppehållet. Det var ett fullmäktige där det egentligen blev debatt om ett ärende. Det var ärendet om att godkänna en handlingsplan för en ekonomi i balans. Som det ser ut nu så är prognosen osäker eftersom det återstår 6 månader av året och ett nytt ärenden inom socialtjänsten kan ge stora konsekvenser. Socialnämnden har tagit fram en strukturplan för att anpassa verksamheten till framtidens socialtjänst och även hantera de underskott som nämnden har. Alliansen hade ställt sig bakom den lagda strukturplanen men vi inser att de föreslagna besparingarna som finns inte kommer att räcka. Alliansen har därför i ett eget förslag gett ytterligare förslag på besparingar som kan ge mer pengar till verksamheterna. Det är så trist att den röda majoriteten inte ens vill diskutera Alliansens förslag och säger nej till besparingar av rent ideologiska skäl. Jag ser inte att vi har råd att låta ideologi gå före sunt förnuft och bra förslag till besparingar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressant debatt väntar!

I dag är det Kommunfullmäktige i Lycksele. Den stora frågan där all debatt kommer att ligga är den handlingsplan för en ekonomi i balans som tagits fram. Det som väcker frågor är att handlingsplanen till 99% är byggd på att Socialnämnden ska klara av de sparförslag som lagts fram. Jag är medveten om att Socialnämnden har ett stort underskott men stora delar av verksamheten är styrd av lagar och förordningar och det går inte att neka personer hjälp och stöd enligt den svenska lagstiftningen. Det är också svårt att budgetera för hur många som behöver hjälp och stöd och därför känns handlingsplanen väldigt svår att förhålla sig till. Jag tycker det är märkligt att inte andra nämnder också visar upp förslag till sparåtgärder för att vi gemensamt t ska klara av att nå en budget i balans. Intressant dag väntar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Allt är inte kärnfysik!

Av , , 2 kommentarer 2

Det är ibland intressant att läsa olika forskningsrapporter och förundras över vilka slutsatser som dras av forskning. En nyligen publicerad rapport konstaterar att träning håller belastningsskador borta. Ja det är kanske inte svårt att ta till sig och det känns lite knepigt att lyfta fram ett välkänt faktum i en forskningsrapport. Sjukdomar och besvär i leder och muskler är tillsammans med psykiska sjukdomar den vanligaste orsaken till sjukskrivningar längre än två veckor hos både kvinnor och män i Sverige. För att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär har träning på arbetstid visat sig gynnsamt i flera studier. För att få god effekt av träning är det också viktigt att se till att det finns tillräckligt med tid för återhämtning. Inga större nyheter men nog så viktiga att påminna oss om.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Viktigt försvarsbeslut

Fem av åtta riksdagspartier står bakom det försvarbeslut som riksdagen röstade fram. Beslutet innehåller bland annat ett löfte om att utreda Sveriges olika försvars – och säkerhetspolitiska samarbeten som exempelvis OSSE, Nato, EU och inom Norden. Det kommer att bli en omfattande utredning som ska bli spännande att ta del av.I det nya försvarsbeslutet står även att man ska förstärka försvarsbudgeten under perioden med 10,2 miljarder kronor i de kommande budgetpropositionerna och att regeringen har för avsikt att utreda försvarets personal-, materiel- och logistikförsörjning och att den militära närvaron på Gotland ska stärkas. Ett stort och betydelsefullt försvarsbeslut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)