Bekämpa hatbrott!

Sverige är ett fantastiskt land. Här får människor förutsättningar och möjligheter att skapa ett gott liv åt sig själva och andra. För de flesta av oss är det självklart att leva med och älska vem man vill, och Sverige sticker ut som ett föregångsland vad gäller hbtq-frågor, men det finns mer att göra för att alla människor ska kunna leva i frihet och öppenhet. Nu ser vi hur länder världen över, som Ryssland, Uganda, Nigeria och Sudan, stiftar lagar som bestraffar och kränker människor på grund av deras sexuella läggning. I dag finns det 77 länder i världen där homosexuella relationer är förbjudna . I ytterligare fem länder är homosexualitet belagt med dödsstraff. I USA gör man tvärtom. Ett förslag har lagts fram till den amerikanska kongressen där man vill inrätta en strategi för att förhindra och bekämpa hatbrott mot hbtq personer .Det är det särskilt viktigt att vi står upp för hbtq-personers rättigheter – både här hemma och i världen. Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland på det här området.
Fredrik Reinfeldt och Olof Lavesson skriver om hbtq personer rättigheter . Läs artikeln här: http://www.dn.se/debatt/m-kommuner-ska-ga-fore-i-arbetet-for-hbtq-rattigheter/

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vem ska betala för experimentet?

Av , , 13 kommentarer 5

Jag tycker att Stefan Löfven snart måste ge alla väljare ett svar på vem han tänker sig att samarbeta med efter valet. Det jobbexperiment som en eventuell vänsterregering under Stefan Löfven riskerar att utsätta Sverige och Västerbotten för kommer i slutändan att betalas av skolan och vården.
Nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) visar att en arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslår – riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor. Bara för länets tre största kommuner Umeå, Skellefteå och Lycksele beräknas skattebortfallet vara mellan 850 miljoner till 1,3 miljarder kronor. Det motsvarar exempelvis kostnaden för 1900 och 3800 grundskolelärare. Är det dessa som ska betala priset för en vänsterregerings experimenterande?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fler stenar måste vändas på!

Av , , 2 kommentarer 1

I en debattartikel på DN-debatt skriver migrationsminister Tobias Billström och Filippa Reinfeldt om en av flera reformer som Alliansregeringen gör för att stärka upp behovet av kompetens inom sjukvården idag. Sommar innebär semester och det gör att brist på kompetens märks extra tydligt och på många håll innebär bristen att vårdplatser får hållas stängda. Alliansregeringen genomför kraftiga satsningar på att få fler utbildningsplatser för sjuksköterskor. Ett annat viktigt steg för att lösa bristen på kvalificerad personal inom vården är att utländska sjuksköterskor snabbare får möjlighet att delta på den svenska arbetsmarknaden. För att underlätta processen så finns förslag på att få ned väntetiderna för validering. Vi måste också underlätta komplettering av kompetens och se till att vi får särskild SFI utbildning inriktade på sjukvårdssvenska. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat en rapport som visar att Sverige är i behov av 11 000 fler sjuksköterskor fram till år 2020. Det innebär att fler stenar behöver vändas i arbetet att möta det behovet
Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/debatt/gor-vagen-till-jobb-enklare-for-utlandska-sjukskoterskor/

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kampanj i Tärnaby!

Av , , 2 kommentarer 4

Det vackra väder vi haft den gågna helgen går inte att klaga på, det gör inte kampanjandet på gränsmarknaden i Tärnaby heller. Många människor besökte marknaden och stannade till för en pratstund vid vår Alliansmonter. Det var många intresserade som ville diskutera politik och det märks tydligt att det politiska engagemanget har ökat och det finns många frågor som engagerar. Jag tycker det är betydelsefullt att vara ute och prata med människor och jag tar med mig många kloka synpunkter efter varje dags kampanjande!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hård kritik mot Ryssland!

Av , , 2 kommentarer 3

EU-ländernas utrikesministrar träffas på tisdagen i Bryssel för att diskutera situationen i Ukraina efter nedskjutandet av det malaysiska flygplanet MH17 i förra veckan. Vår utrikesminister Carl Bildt var närvarande vid mötet och i en efterföljande intervju uttryckte han att situationen i Europa är i ett utsatt läge och utrikesminister Carl Bildt kan inte erinra sig en mer farlig situation än den som råder nu. Ryssland har brutit mot en rad överenskommelser bland annat när det gäller export av vapen till Ukraina och ett vapenembargo skulle ha införts tidigare. Vi kan inte underskatta den kraft som vårt östra grannland Ryssland besitter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

SM i Watercross !

Motorveckan i Lycksele är ett stort årligt återkommande event. Det växer från år till år och hittar nya spännande event och tävlingar vilket gör att attraktionskraften växer och fler och fler lockas till Lycksele vecka 30. I går avgjordes SM final i watercross och det var en häftig tillställning. Att köra snöskoter på vatten är ingen enkel uppgift och jag är full av beundran över alla de som deltog i denna SM final. Vädret har verkligen varit på Motorveckans sida och i gårkväll var det över 5000 personer som fick se Viktor Stenman ta hem SM guldet och som fick en häftig upplevelse i sällskap av den varma kvällsolen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Röd/grön retorik utan rim och reson!

Av , , 24 kommentarer 3

I gårdagens VK läste jag en bra insändare. En man har ifrågasatt varför det är OK att göra vinst på att bygga skolor, vårdcentraler och äldreboenden men enligt den röd/gröna retoriken är det inte OK att driva dessa verksamheter med vinst. Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp denna frågeställning på min blogg och blivit bemött med kommentarer liknande ” förstår du inte skillnaden mellan att bygga och driva en vårdcentral?” Jag tycker att personen som skrivit insändaren i VK har helt rätt i sin argumentatiobn där han lyfter fram att det handlar om hur vi handhar våra gemensamma skattepengar. Ett byggföretag som via en upphandling får uppdrag att bygga en vårdcentral kan inte utföra uppdraget utan att företaget genererar en vinst på det utförda uppdraget. Jag förstår inte den röd/gröna retoriken där detta inte är något problem, men när vi ska lägga ut driften på den nybyggda vårdcentralen via upphandling på ett företag ska detta driftsuppdrag inte generera vinst utan det ska göras på ideel bas. Det är en retorik som inte går ihop utan det är en röd/grön retorik som helt saknar rim och reson!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våga kritiskt granska!

Av , , 13 kommentarer 3

Jag måste återvända till mina fyra dagar av kampanj i Åsele under Åselemarknad. Jag har träffat ett stort antal människor som stannat till vid vår monter och velat prata politik. Ett samtalsämne som återkommit under mina kampanjdagar är att det går så dåligt för Sverige. Min motfråga har då varit, på vilket sätt då? Tycker du att vi har det dåligt i Sverige? Svaret från flertalet av de jag samtalat med är” Jag har det jätte bra, men det finns andra som inte har det så bra. Jag har läst i tidningen om ….” Det är intressant att då fortsätta samtalet med att berätta att Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller andelen kvinnor i arbete. Utanförskapet har minskat med närmare 200 000 personer sedan 2006.
Jämfört med 2006 har över 250 000 fler människor ett jobb att gå till. Sverige har aldrig haft så stora resurser till skola, vård och omsorg som nu. I de flesta av samtalen så möts vi efter ett tag i ett konstaterande att vi har det bra i Sverige och att givetvis finns det förbättringsområden. Jag önskar att fler vågade ifrågasätta den bild som media ofta målar upp av Sverige och att kritiskt granska den information som ges.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Åsele marknad och politik!

Av , , 3 kommentarer 5

I dag är det fjärde dagen som jag och min partikollega Anna-Karin kampanjar på Åsele marknad. Det har varit fyra dagar med många samtal om politik på alla nivåer. I lördags kom fyra unga tjejer till Nya Moderaterna monter och ville diskutera feminism och argumenterade hårt för kvotering. Enlig deras synsätt var det lösningen på hur vi skulle bryta patriarkatet av män som styr i vårt samhälle. Efter nästan en timmes diskussion så landade vi i att det finns många utmaningar och att det inte finns en lösning. Kvotering är absolut inte det som kommer att lösa våra utmaningar! Jag blir glad när unga personer engagerar sig och aktivt tar ställning. Det har varit fyra dagar med fantasiskt bra väder och jag tycker att det är roligt att så många besökt Åsele och stannat till vid vår monter och velat prata politik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det går att förändra traditioner!

Av , , 2 kommentarer 4

Jag läste en intressant debattartikel som handlar om könsstympning i Gambia. Kvinnlig könsstympning är fortfarande mycket vanligt i Gambia. Nu har en organisation som heter Gamcotrap lagt fram ett förslag till Gambias parlament där man vill förändra landets lagstiftning och förbjuda den uråldriga traditionen om kvinnlig könsstympning. Organisationen Gamcotrap har fört en lång och stor kampanj runt om i Gambia och sedan 2007 har 900 lokalsamhällen upphört med könsstympning. Organisationen Gamotrap har inrättat familjekliniker runt om i landet för att informera och tillgodose kvinnor med hälsovård. Ett otroligt tufft arbete som man nu hoppas ska ge resultat i ett nytt lagförslag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)