Frihandel eller inte, vem får sista ordet!

Av , , 11 kommentarer 1

Hur ställer sig Stefan Löfven till Sveriges fortsatta handelsförbindelser? Det är en fråga som kräver ett svar. Statsminister Stefan Löfven är just nu på besök i USA och den senaste tiden med brutna vallöften väcker frågor om även löftet om öppenhet till frihandel kommer att överges. Den rödgröna samarbetsregeringen är splittrad i frågan om frihandelsavtalet mellan EU och USA. Öppenhet mot omvärlden och goda handelsförbindelser är något som gynnat ett exportberoende land som Sverige väl. Kommer Stefan Löfven att stå upp för sin tidigare positiva hållning till frihandel eller kommer eller kommer han återigen att låta (MP) och (V) besluta i frågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)vikna löften fortsätter!

Av , , 15 kommentarer 3

Som på ett radband kommer skattehöjningarna från den rödgröna samarbetsregeringen. De vallöften som (S) och (MP) gick till val på är inte värt mycket när det gått 6 månader av mandatperioden. ROT-avdraget försämras, RUT-avdraget halveras, bensinskatten ska höjas, diselskatten höjs, stödet till etanol minskas. Den rödgröna samarbetsregeringen fortsätter att bryta sina vallöften och det är märkligt att inte de väljare som valt att lägga sin röst på de rödgröna inte protesterar mot alla svikna löften.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tvättnötter och energi hos Linnéa och Gabriella!

Av , , 4 kommentarer 2

Vilken utstrålning, vilken energi. Linnéa Gunnarsson och Gabriella Hansson går tredje året på ekonomisk linje på Tannbergsskolan har ett UF företag som heter Go Eco. De har skapat en affärsidé om att sälja startpaket med Tvättnötter som är ett ekologiskt sätt att tvätta kläder. Jag blir så imponerad när jag träffar två unga tjejer med ett säljande driv som på ett entusiastiskt sätt markandsför sin affärsidé. Det finns en lovande framtid för två unga entreprenörer! Stort grattis till Linnéa och Gabriella som blev årets UF företag i Västerbotten och ska nu tävla mot andra län i Sverige!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Löften faller som löfven på hösten!

Av , , 30 kommentarer 2

Det kommer mera…. Ett efter ett faller de, vallöfte efter vallöfte från Socialdemokraterna är som löfven på hösten, de falnar och ramlar ned och multnar upp. Nu är det vallöftet om att behålla ROT-avdraget som höll i sex månader. Nu ska möjligheterna till att göra ROT-avdrag försämras och det ska stimulera bostadsbyggandet. Det är bara drygt en vecka sedan finansminister Magdalena Andersson svek vallöftet om att överskottsmålet var en viktig pelare i vår finanspolitik. Vilket vallöfte kommer av vara nästa löv som faller?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lyhördhet för positiva och negativa konskevkenser!

I gårdagens VK läser jag en artikel om att den rödgröna samarbetsregeringen med civilminister Ardalan Shekarabi uttalar sig om att de nu vill se ett minskat antal landsting och fler storregioner i Sverige redan 2019. När denna fråga var aktuell tidigare mandatperioden 2006-2010 satt jag i en av de arbetsgrupper som skulle titta närmare på hur en storregion skulle påverka olika områden. Den gången föll hela tanken eftersom Alliansregeringen ansåg att en storregion skulle ha ett brett stöd bland befolkningen och dessutom så drog sig Jämtland ut och ville bilda egen region, halva Västernorrland ville titta söderut efter samarbete. Samarbete är alltid bra och det ska vi definitivt arbeta vidare på att hitta fler områden där vi kan samarbeta. Min oro i denna fråga är att vi kommer att se ett revirtänkande, ”gärna en förändring bara det inte drabbar mig”. VI har en stor utmaning i de otroligt stora avstånd som blir i en storregion. När vi arbetade med frågan förra omgången så skulle vi uppleva storheten i regionen och vi hade möten i Kiruna och i Sundsvall, det innebär att jag fick tillbringa 12 timmar i bil fram och tillbaka till Kiruna och dessutom övernatta minst en natt. Det är mycket tid som går åt till transporter. Nu finns det mycket bra teknik att använda för att komma bort från onödiga resor men ibland måste man träffas rent fysiskt. Jag ser möjligheterna med samarbete i en storregion och jag tror att vi måste vara lyhörda för både positiva och negativa konskevenser innan ett beslut tas i frågan

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det är aldrig försent att ge upp kampen om Skatteverket i Lycksele!

Av , , 4 kommentarer 10

I ett pressmeddelande från Skatteverket kommer beskedet att de kommer att stänga kontoret i Lycksele och flytta den verksamhet som bedrivs här till annan ort. Hur organisationen kommer att se ut är inte klart i nuläget. Alla medarbetare som arbetar på kontoret i Lycksele kommer att erbjudas att flytta med till kontoret i Umeå. Däremot finns inga tydliga planer på att de exklusiva arbetsuppgifter man arbetat med på Skatteverket i Lycksele kommer att flyttas till Umeå. Detta är ett väldigt olyckligt beslut av Skatteverket och jag beklagar djupt att ett statligt verk inte tar ett större regionalpolitiskt ansvar. Det är aldrig för sent att ge upp kampen och nu fortsätter en påverkans verksamhet för att få både politiken och Skatteverket att ta ett större regionalpolitiskt ansvar för att vi ska kunna se statliga arbetstillfällen med spetskompetens i hela landet inte bara i storstadsregionerna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Full aktivitet för Skatteverket i Lycksele!

Av , , 4 kommentarer 5

Det pågår stor aktivitet på alla plan för att väcka opinion för den omstrukturering som pågår inom Skatteverket. Jag har skrivit följande pressmeddelande:

Skatteverket har annonserat att de tänker anpassa sin organisation. Man har arbetat fram en långsiktig inriktning för organisationen utifrån vissa principer. Det betyder att lokalkontor ute i landet kommer att läggas det kommer att finnas ännu färre statliga jobb ute i landet. Just nu är oron stor i Lycksele att kontoret läggs ned och verksamheten flyttas till annan ort. Förra veckans presskonferens visade på en enighet att Skatteverket och andra statliga verk måste ta ett större regionalpolitiskt ansvar. Nu pågår en stor lobbyverksamhet för att skapa opinion mot den centralisering av statliga arbetstillfällen som sker. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sa i en intervju i SVT den 10 februari att vi måste vända flyttlassen och inte centrera alla arbetstillfällen till storstadsregionerna. Mina kollegor i Skatteutskottet i Riksdagen har på min begäran lämnat in en interpellation till landsbygdsministern och ställt följande frågor

Hur ser statsrådet på konsekvenserna av att flera orter ute i landet mister jobb när Skatteverket lägger ner kontor?

Vilka åtgärder har Sven-Erik Bucht vidtagit för att inte fler statliga jobb ska lämna landsbygden?

Anser Sven-Erik Bucht att statliga verk och myndigheter har ett regionalpolitiskt ansvar? Om ja, vad innebär det och hur följs det upp? Om nej, hur tänker Sven-Erik Bucht säkerställa att statliga jobb inte centraliseras till storstadsregionerna?

•Jag lovade medarbetarna på Skatteverket i Lycksele att jag skulle sätta nageln i ögat på landsbygdsminstern för att regeringen måste ta ansvar för att statliga verk har inskrivet i sitt regleringsbrev att de måste ta ett regionalpolitiskt ansvar. Nu kräver jag ett svar från statsrådet säger Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fler unga behövs !

Av , , 1 kommentar 2

Jag läste en rapport om som lyfte fram utmaningen att få fler människor att ta på sig uppdraget att bli nämndeman. Medelåldern bland nämndemännen fortsätter att vara hög och det speglar stora delar av den politiska verkligheten. Många unga hoppar av sina uppdrag av olika anledningar och det är svårt att få ihop arbetsliv, familjeliv med ett politiskt engagemang. Nämndemän har ett stort ansvar i en domstol och det är av stor betydelse att vi har en bra representation av vårt samhälle för att domstolarna ska kunna fatta bra domslut. Vi måste komma ihåg att unga politiker tar inte bättre beslut än äldre. Unga människor är inte en homogen grupp. Vi har alla skiftande värderingar, erfarenheter, intressen, förutsättningar och möjligheter. Vi delar däremot alla unika erfarenheter om hur det är att vara ung i Sverige idag. Politiken i Sverige behöver fler unga politikers erfarenheter och kunskap – då blir de gemensamma besluten bättre. Återstår är utmaningen hur vi får fler unga att engagera sig

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lägg inte ned den spetskompetens vi har i Lycksele!

Av , , 1 kommentar 16

Skatteverket ska finnas där företagen finns idag eftersom kontroll av och information till företag kräver att Skatteverket finns på plats. Det är en viktigt uppgift för ett av våra betydelsefulla verk i landet. Vi är bereonde av att Skatteverket har riktiga uppgifter lagrade i sina databaser och att eventeulla ändringar och justeringar hamnmar på rätt ställe. 2008-2010 reformerade Skatteverket sin verksamhet och slog ihop ett stort antal kontor för att effektivisera och ha stor närvaro i de stora regionerna. Lycksele kontoret med sina 28 medarbetare fick ett specialuppdrag att tillsammans med Vetlanda skapa en verksamhet för att hantera registervård för hela landet. Den verksamhet som nu sker i Lycksele är unik och drivs av medarbetare som arbetat upp en hög kompetens för att se till att alla Skateverkets register är uppdaterade och korrekta. Nu pågår förhandlingar om att Skatteverket vill lägga ned fler kontor i Sverige och vilka kontor som detta gäller är ännu inte klart . Jag är väldigt oroad att Lycksele som ett litet kontor kommer att vara ett av de kontor som hotas. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var tydlig med att vi måste vända flyttlassen från Stockholm ut i landet istället och att statliga verk måste ta ett större regionalpolitiks ansvar. Den motivering som Skatteverket har till denna neddragning av kontor handlar inte om att spara pengar och då känns det ännu mer underligt att Skatteverket riskerar tappa stor spetskompetens i den verksamhet som drivs vid Skatteverket i Lycksele. Jag hoppas att Skatteverket tänker om och tänker rätt och ser betydelsen av att Skatteverket får fortsätta sin verksamhet i Lycksele.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra åtgärder för vår trafiksäkerhet!

Av , , 2 kommentarer 0

Varje år dör omkring 70 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor i Sverige. Det är ingen nyhet att olycksrisken för en alkoholpåverkad förare är ungefär 100 gånger större än för en nykter förare. Just nu pågår en andra omgång av försöksverksamhet med alkobommar i Frihamnen i Stockholm. Göteborgshamn har genomfört ett liknande projekt med lyckat resultat. Efter dessa två lyckade försök vill nu regeringen se över möjligheterna till en mer permanent lösning för alkobommar i våra större hamnar. Det är ett bra att den rödgröna samarbetsregeringen lyssnar på de Alliansföreträdare som motionerat i denna fråga och som nu fått sina motioner genomförda.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)