Nordiska rådet i Köpenhamn!

 

Nordiska Rådet har sin årliga stora session i Köpenhamn denna vecka. En vecka fylld av debatter med alla nordiska länders närvarande parlamentariker. Det kommer också att vara många ministrar närvarande. Från Sverige kommer vår statsminister att vara med tillsammans med ett flertal andra ministrar. En av fördelarna med att sitta i Nordiska Rådet är att jag som parlamentariker har möjlighet att ställa vilken fråga jag vill till alla nordens närvarande ministrar. Det kommer att bli en intensiv vecka med många och långa debatter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Tufft arbete !

Av , , 4 kommentarer 2

 

I tisdags träffade jag Migrationsverket. Jag var intresserad av att lyssna av hur de arbetar med att hantera problem med utsatta kvinnor och hur de förändringar regeringen gjort påverkat deras arbetssätt. Det är en otroligt tuff verklighet som Migrationsverket har att hantera. Det finns tydlig lagstiftning att förhålla sig till men det är svårt i många fall där omständigheterna är speciella. Att använda våldtäkt som ett vapen är vanligt i många konflikter och det kan bli stora problem när kvinnor från dessa konfliktområden söker asyl. Jag fick höra flera historier om kvinnor som kommit till Sverige och under intervjuer berättade att de blivit våldtagna av soldater och det var första gången som kvinnorna tordes berätta om de övergrepp de varit utsatta för. Ett stort trauma som de behövde hjälp att hantera i ett nytt land, med ny kultur, nytt språk. Migrationsverket har specialutbildat medarbetare för att klara av att hantera kvinnor som blivit utsatta. En stor och tuff uppgift  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Infrastruktur i norra Sverige!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Kommunikations konferens i Lycksele. Temat för dessa två dagar är :  Marknadsvillkor för person- och godstransporter i öst-västlig riktning. Det ska bli otroligt intressanta dagar att lyssna in och vara med i debatten hur vi ska lyfta fram betydelsen av en förbättrad infrastruktur. När jag ställer frågan till människor som bor i vår norra landsdel oavsett om det är vid kust eller i inland så är kommunikation nästan alltid den fråga som kommer upp först. Det är av stor vikt både för person och gods trafik att infrastrukturen är utbyggd och dessutom underhållen. Den alltmer globaliserade värld vi lever i ställer betydligt högre krav på att vi har en väl fungerande infrastruktur i hela landet.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om utmaningar i Norden!

 

I dag har jag debatt om ett betänkande om Norden. Ett betänkande som lyfter upp vikten av ett utökat samarbete och även av  ännu fler gemensamma regler för att lyfta bort de hinder som finns i dag. Behovet av samarbete är tydligt inom många områden och jag lyfter i min debatt  fram behovet av ett stort samarbete inom rättsliga frågor samt ett betydligt större samarbete när det gäller den stora välfärdsutmaning vi står inför. Vi blir äldre och äldre men samtidigt allt mer friska. Vi ställer krav på ett aktiv åldrande och med den utveckling som finns på arbetsmarknaden kommer det att innebära stora utmaningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Infrastruktursatsningar!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Den 19 oktober beslöt EU äntligen att E12 ska få TEN T status. En otroligt positiv signal som innebär att hela vägsträckan nu finns med på Europa kartan och det underlättar investeringar längs hela väg sträckan. Att i detta sammanhang även lyfta upp behovet av en väl fungerande färjetrafik över Kvarken är otroligt viktigt. Det är även av stor vikt att Norrbottniabanan nu finns med som en prioriterad infrastruktur satsning inom EU. En fond är inrättad där det finns pengar att söka till satsningar inom infrastruktur som innebär ett europeiskt mervärde. Vi lever i en allt mer globaliserad värld och det innebär att nya handels leder och nya länder växer fram och vi ser redan nu ett stort behov av bra infrastruktur i vår region.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Surrogatmödraskap!

 

Moderaterna har haft partistämma i helgen i Örebro. Drygt 200 ombud och andra engagerade moderater har debatterat mer än 180 motioner och en rad nya propositioner. Flera motioner bifölls och en av dessa motioner handlade om surrogatmödraskap. Det är ett svårt ämne och jag är glad att stämman beslutade att lyfta fram frågan och titta närmare på hur vi ska hitta bra lagar och förordningar. Det är viktigt att vi hittar en bra skrivning som alla partier i Alliansen kan ställa sig bakom.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Partistämma i Örebro

 

Vi har partistämma i Örebro. Under fyra dagar är Sveriges moderater samlade för att diskutera moderat politik och anta nya viljeriktningar. En fråga som varit uppe i media är kvotering i bolagsstyrelser. Det är en laddad fråga som kommer att skapa debatt under partistämman. Jag tycker inte att vi ska kvotera in bolagsstyrelser, ett sådant uppdrag ska bygga på kunskap och lämplighet. Jämställdhet i vårt samhälle kommer vi inte att bygga bara på kvotering.  Det är många frågor som kommer att debatteras under dessa dagar och det ska bli intressant att vara med.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vilka signaler skickas tillbaka?

Av , , 3 kommentarer 2

 

Sverige har ett generöst bistånd och det innebär att vi kan bidra till utveckling av många länder inom flera områden. Jag skrev i måndags ett inlägg om vår stora invandring och det är också intressant att se hur mycket våra invandrare ger tillbaka till respektive hemland. Många invandrare skickar pengar till sin kvarvarande familj i hemlandet, s.k remittering och den summan motsvarar mångmiljard belopp. Jag tycker det är viktigt att inte bara titta på hur mycket pengar som skickas tillbaka till sitt hemland, det är också viktigt att se vilka signaler och värderingar som skickas tillbaka. En genomtänkt och välgenomförd integration ger betydligt fler signaler om betydelsen av ex. jämställdhet och demokrati uppbyggnad. Det ger signaler om att det går att förändra. Det är viktiga signaler.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Starkare Norden!

Av , , 5 kommentarer 1

 

Riksdagens allmänna motionstid är slut och det har kommit in drygt 3000 motioner från ledamöterna. Ett par handlar om Nordiska Rådet och det nordiska samarbetet. Det finns några som anser att Nordiska Rådet har spelat ut sin roll och att vi måste förändra sättet att arbeta. Jag kan hålla med om att det är stor skillnad på hur Norden såg ut 1952 när Nordiska rådet bildades jämfört med dagens verklighet. Det är just denna skillnad som gör att betydelsen av ett starkt Nordiskt samarbete har ökat. Vi är ”bara” 26 miljoner i hela Norden och det motsvarar inte ens halva Frankrikes befolkning, vi måste samarbeta inom områden som gör att vi kan stå starka i den övriga konkurrensen. Det innebär att behovet av att gränshinder försvinner, att gränshandel fungerar bättre och att vi förbättrar våra välfärdssystem så att de enklare kan anpassas till en fri arbetsmarknad.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Patientsäkerhet eller besparing?

 

Landstinget presenterar en plan att få ekonomin i balans, ett intressant förslag på många sätt och jag har svårt att se var de stora besparingarna ligger. Vad som är ännu mer intressant är att (V) väljer att kliva av samarbetet med den styrande majoriteten. Ett av de förslag som finns är att lägga ner ambulansverksamheten i Malå och Åsele. Det kommer att innebära ett större tryck på Lycksele ambulansstation som är den största ambulansstationen i inlandet. Dagtid finns två ambulanser i Lycksele varav den ena i princip alltid är på transport till och från Umeå. Det lämnar en ambulans som ska serva Lycksele, Åsele och Malå. Det är intressant hur besparingen ska se ut och framförallt hur patient säkerheten kommer att bli.  
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)