Ett förslag om skolorna i Lycksele

Av , , 1 kommentar 1

Jag har uttalat mig i Folkbladet om det arbete som gjorts kring skolorganisationen i Lycksele

Allmänna beredningen valde att se skolfrågan i ett större perspektiv.
Sedan togs ett enigt beslut om att föreslå att samtliga grundskolor i Lycksele ska bli kvar.
– Vi tycker inte att vi kan lägga ner alla byskolor och samtidigt ha en levande landsbygd, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).
Allmänna beredningen i Lycksele, som har politisk representation från både majoriteten och oppositionen, har nu lagt sista handen på sin rapport om den nya skolstrukturen i kommunen – och beredningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en oförändrad skolorganisation i kommunen till och med läsåret 2024/2025.
Det innebär att byskolorna i Knaften, Umgransele, Kristineberg och Rusksele blir kvar om förslaget håller hela vägen fram till ett beslut i kommunfullmäktige i juni.
– Jag skulle bli jätteförvånad om det inte gjorde det. Socialdemokraterna ställde sig också bakom det och det var en enig beredning, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), som själv sitter i beredningen.
Sedan berättar hon om bakgrunden till förslaget.
– Vi tycker inte att vi kan lägga ner alla byskolor och samtidigt ha en levande landsbygd. Vi kan inte förvänta oss att Lycksele ska kunna växa om man inte kan erbjuda alla en möjlighet att bo kvar utanför tätorten, säger Björnsdotter Rahm och tillägger:
– Sedan har vi i Alliansen också gått till val på att behålla alla byskolor. Vi tycker att det finns många anledningar till att ha dem kvar.
Elisabeth Björnsdotter Rahm hänvisar exempelvis till statistik som utredarna har plockat fram med hjälp av SCB.
– Där ser man att antalet elever kommer att öka de kommande åren i våra byskolor. Det där är inga exakta siffror – men det ser positivt ut.
Medan utredarna bara tittade på skola och utbildning valde allmänna beredningen att se större på skolfrågan.
– Det har varit en jättesvår fråga men vi har valt att se det lite bredare än vad utredarna har gjort. Samtidigt måste man kunna garantera att eleverna får samma kvalitet på utbildningen och att det framför allt finns ett underlag. Vi ska inte driva en skola med två elever bara för att driva den, så förbehållen är viktiga att ha med.
Om nu alla grundskolor blir kvar, vad blir största utmaningen?
– Det är väl som överallt annars – att hitta behöriga lärare. Det är det som är utmaningen. Så är det för alla skolor, oavsett som det är en byskola eller inte.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Vi måste hjälpas åt att minska den psykiska ohälsan

Av , , 4 kommentarer 0

Just nu kraftsamlar sjukvården, näringslivet, politiken och civilsamhället för att stoppa spridningen av Covid-19, och vårda de smittade. Samtidigt vidtas flera åtgärder för att begränsa skadan på den svenska ekonomin i största möjliga utsträckning. Moderaterna har varit konstruktiva i samarbetet med regeringen, men tycker att flera åtgärder är otillräckliga. Man ska heller inte glömma att, oavsett hur effektiva åtgärder som sätts in kommer Covid-19 att påverka människoliv en lång tid framöver, även efter att smittspridningen ebbat ut.

I dag är varannan sjukskriven person, sjukskriven på grund av en psykisk ohälsa, och kvinnor i offentlig sektor är överrepresenterade i statistiken. Lärdomar från 1990-talets kris pekar på att sjukfrånvaron på grund av en allt sämre psykosocial arbetsmiljö i hårt belastade organisationer kan komma att öka ännu mer, till följd av en massarbetslöshet. Det kommer betyda stora påfrestningar för många runt om i Sverige.

Enligt försäkringsbolaget Skandia uppgick kostnaderna för sjukskrivingarna förra året till 64 miljarder, och ett mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle kunna frigöra löner till fler än 25 000 sjuksköterskor.

Det är av central betydelse att samhället står berett att stödja de människor som påverkas av virusets framfart. Minst lika viktigt är det att åtgärder vidtas för att förebygga och och tidigt reducera sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Vi har därför bland annat föreslagit en förebyggandegaranti och att man ska skärpa arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.

Moderaterna har även tidigare lyft behovet av en särskild rehabiliteringskedja för psykiatriska diagnoser. Det går inte att bedöma en persons möjlighet att arbeta på samma sätt vid ett brutet ben som vid psykisk ohälsa. Snabba insatser är avgörande för att man snabbare ska kunna komma tillbaka, och hur man återgår i arbete behöver tydligt anpassas efter den enskilda.

Det mest akuta är att stoppa viruset och att motverka en alltför stor ekonomisk nedgång, men vi får inte heller glömma bort att det finns en tid efter krisen. Arbetet för att hantera de långsiktiga konsekvenserna och den psykiska ohälsan behöver inledas redan nu.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Vi måste rädda våra företag och arbetstillfällen!

Av , , 2 kommentarer 3

I dag har Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson i en pressträff presenterat hur vi anser att den ekonomiska strategin för att rädda jobben ska se ut. Vi efterlyser att Sverige byter ekonomisk strategi och går in mer aktivt för att rädda jobben än vad regeringen gör.

Ju mer vi investerar i krisåtgärder nu, desto mer finns kvar av jobb och företag när smittspridningen är under kontroll, och desto snabbare blir återhämtningen. Moderaterna vill därför att staten är beredd att ge direkta stöd på upptill 100 miljarder kronor per månad under april och maj för att jobben ska kunna övervintra.

Vi efterlyser att följande krisåtgärder behöver införas:
Helt slopade arbetsgivaravgifter under april och maj
Möjlighet till korttidspermittering på heltid
Företag som tappat minst 30% av sin inkomst bör få stöd av staten för att täcka de fasta kostnaderna

I dessa tider måste vi göra allt vi kan för att rädda företag och arbetstillfällen

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)