Infrastrukturen debatteras!

Av , , 7 kommentarer 3

 

Det har nu gått några dagar sedan regeringen presenterade delar av den stora infrastruktursatsning som ska göras. Många är nöjda över att det nu byggs dubbelspår på flera ställen och att Ostlänken ska byggas vilket underlättar resandet för många i vårt land. Det är också spännande att lyssna på delar av oppositionen som trots stora satsningar inte är nöjda. Jag lyssnade på  en (V) politiker som tyckte satsningarna var för små, (S) företrädare ansåg att satsningen skulle göras på annat sätt, på likartat sätt var kritiken som kom från (MP). Jag tycker det är intressant att höra kritiken på de satsningar som görs när tidigare regeringar inte satsat på infrastruktur på detta sätt. Detta var delar av de infrastruktursatsningar som ska göras, fler kommer när den stora budgetpropositionen presenteras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Företagsbesök i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 2

I går var jag tillsammans med Umeås kommunalråd Anders Ågren besökt Umeå Hamn. En hamn med stor kapacitet som tar emot ca 900 fartyg varje år. En utmaning som svensk sjöfart har är att avgifterna är olika mellan länderna och det slår speciellt hårt mot Sverige.

Efter besöket i Umeå Hamn var det Komatsu Forest som stod på agendan. En otroligt imponerande produktionslinje där effektiviteten är stor. Att se hur en så stor skogsmaskin kan styras av små knapptryckningar via en dator är spännande. Jag fick till och med prova köra två av de stora maskinerna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Företagsbesök i Lycksele

Av , , 1 kommentar 2

En heldag i Lycksele med företagsbesök tillsammans med min politiske sekreterare Martin. Vi började dagen med att besöka Zert, ett företag som blandannat tillverkar och säljer mjukvara för riskhantering till olika företag i Sverige. Ett högteknologiskt företag med spetskompetens Annika och Frank Hedestig berättade om företagets resa och utveckling.En tuff satsning i en liten ort! 

Dagen fortsatte med besök på Hedlunda Industri, de har ca 200 medarbetare och är en stor möbeltillverkare i Lycksele. Det var intressant att se hur effektivt de olika produktionslinorna fungerar och vilken kapacitet det finns. Vd Jerry Johansson visar upp ett av delmomenten vid tillverkningen.

ViaCon tillverkar och säljer bland annat vägtrummor och ventilationsrör i alla tänkbara dimensioner. En av de stora konkurrensfördelarna som företaget har i Lycksele är att de kan specialanpassa sin produktion efter kundens önskemål. Från vänster Produktionschef Anders Sandberg och Säljchef Erik Fransson.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skydda arktis!

 

 
De klimatförändringar som sker omkring oss ger konsekvenser för oss på många olika sätt. En av dessa konsekvenser är att intresset för Arktis ökat. Under de tidigare otillgängliga ismassorna finns stora mängder olja och gasfyndigheter gömda. Tidigare var villkoren alltför hårda för att man ens skulle kunna tänka på en eventuell utvinning. Nu ökar intresset från alltfler länder och även stora bolag vill utvinna de stora fyndigheter som finns. Nästa vecka sammanträder Arktiska rådet med Sverige på ordförandeposten och den stora frågan som ska diskuteras är just hur miljön ska skyddas på bästa sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S) undviker välfärdspolitiken!

Av , , 9 kommentarer 3

 

S-ledaren Stefan Löfven höll sitt sommartal igår. Tystnaden har varit stor kring vilken slags politik han vill driva och det känns inte mycket bättre efter att jag läst referatet från hans sommartal. Löfven har under lång tid undvikit frågan om  välfärdspolitiken. Löfven tar i sitt tal upp att satsning på jobb är betydlesefullt. Det känns lite underligt att då säga nej till lagen om valfrihet(LOV) där många nya arbetstillfällen framförallt för kvinnor skapas och kommer att skapas. I dag sysselsätts drygt 110 000 människor tack vare LOV. Hur kommer det att se ut om man avskaffar LOV i alla kommuner? En berättigad fråga att svara på!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Krävs åtgärder från olika håll!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Att ha en kronisk obstruktiv lungsjukdom innebär att varje andetag är en kamp, dina andetag är så små att de inte syresätter ditt blod ordentligt. På nyheterna förra veckan stod det att allt fler kvinnor dör i denna sjukdom. Det beror på att många fler kvinnor rökte under 60-70- och 80-talen. Det förslag som finns i Australien att alla cigarettpaket ska ha samma olivgröna färg med en skrämmande bild över en cancersjukperson på är tänkt att avskräcka rökare och på så sätt minska rökningen och dess skadeverkningar. Det är svårt att säga om detta kommer att leda till den önskvärda effekt av minska rökning och det krävs insatser från olika håll för att få en bra effekt. Det är en första insats men måste följas av fler.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Valfrihet inget för (S)!

Av , , 7 kommentarer 4

 

Vem ska bestämma var du ska bo när du blir äldre? I min värld är det självklart att det är jag som ska fatta det beslutet. Om du har behov av vård och omsorg har du idag inte möjlighet att flytta från ett nordiskt land till ett annat . Det finns ett regelverk som egentligen tillåter detta men det är så krångligt och omodernt att ingen vet hur reglerna ska tolkas. Därför så nekas äldre med vård och omsorgs behov att flytta till ett annat nordiskt land. Inom Nordiska rådet har den konservativa gruppen skrivit ett förslag där vi vill att de nordiska länderna ska göra om regelverket så att det förenklar flytt. När detta förslag presenterades vid vårt senaste möte sa den nordiska (S) gruppen nej till vårt förslag. Egentligen var det inte förvånande eftersom det handlar om valfrihet och det är svårt !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

48% osäkra aborter utförs varje år!

 

En av de frågor som jag arbetar med är SRHR( sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter) det innebär att du ska ha rätt att bestämma över din egen kropp. Det är en fråga som rymmer många olika områden och det finns stora skillnader hur man arbetar med frågan. Världshälsoorganisationen WHO berättar i en intervju att det utförs ca 20 miljoner osäkra aborter varje år. Det motsvarar nästan hälften av alla de aborter som utförs varje år. Fler än 70 000 kvinnor per år dör av dem , de flesta i fattiga delar av världen. Att bli oönskat gravid kan betyda att man inte längre kan gå i skolan och att man förlorar möjligheten till arbete och försörjning. I desperation väljer därför många unga flickor att göra en osäker och farlig abort som kan kosta dem livet eller skada dem allvarligt. Osäkra aborter utförs framförallt i länder där tillgängligheten till säker abort är begränsad, Vi behöver inte gå långt utanför Sveriges gränser för att hitta länder där abort inte är tillåtet och det är en fråga som ständigt måste lyftas för att en ändring ska kunna ske.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ungas alkoholvanor!

 

Jag läste en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Den undersökningen visar att svenska ungdomar dricker mindre alkohol och väntar också allt längre med alkoholdebut. Undersökningen har titta på en längre tidsperiod över 10-15 år och det finns stora skillnader. Vad det kan bero på finns delade meningar om, en forskare säger att datorspel har i detta fall en positiv inverkan. Detta gäller framförallt för pojkar som stannar hemma mer och väljer att spela dataspel med andra kompisar istället för att vara ute på stan. Det var en intressant studie eftersom utvecklingen inte ser likadan ut i vårt grannland Norge.   
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)