Studiebesök på vattenkraftverk!

 

I dag ska jag på studiebesök till Storfinnforsens vattenkraftverk utanför Ramsele. Det ska bli intressant att titta närmare på hur ett vattenkraftverk ser ut från insidan och även få information om detta. I Europa ser var elkrafts försörjning väldigt olika ut och många länder har fortfarande en stor del kolkraftverk som elleverantörer. Norge har valt att satsa stort på vattenkraft och har ca 98% av sin försörjning av el från vattenkraft, Danmark gör tvärtom och har i princip bara kolkraftverk. Vi behöver alternativ till kärnkraft men måste komma ifrån det stora användandet av kol. Ska vi nå våra gemensamma utsläppsmål i Europa ställer detta höga krav på andra sätt att producera el.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kyrkan opolitisk?

Av , , 9 kommentarer 5

Svenska kyrkan säger att de är partipolitiska obundna. För mig är den manifestation som de kallar Påskuppropet ett tydligt tecken på något helt annat. I media har företrädare för kyrkan sagt att det handlar om att stå upp för människor som har det svårt, det handlar inte om politik utan etik och mänsklig omtanke. Min fundering är då, varför protesterade inte kyrkan när människor före 2006  slussades ut i förtidspension till en låg ersättning? Det finns brister i vår sjukförsäkring det är alla överens om och dessa håller på att rättas till. För mig känns det fel när Svenska kyrkan tar ett politiskt ställningstagande .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skillnad på arbetsmarkanden

 

Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att sysselsättningen ökar i Sverige jämfört med förra året. Arbetslösheten minskar ävenom det inte är med stormsteg så visar siffrorna att det är på väg åt rätt håll. Vad som är ett observandum är att det är männen som får de arbetstillfällen som erbjuds och kvinnorna står kvar på samma nivå. Enligt SCB behövs fler mätningar för att detta ska kunna sägas med säkerhet. En reflektion är dock att inom de områden där alla landsting och kommuner sparar mest finns de flesta arbetstillfällen för kvinnor. Ser fram emot fortsatta mätningar för att se om trenden förändras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Brottsbekämning i hela Europa

Enligt gällande EU regler kan polisen i ett EU land vid en brottsutredning söka efter DNA-profiler eller fingeravtryck i ett annat lands register. Om det blir träff får det andra landets polis ansöka om att få ut ytterliggare information, bland annat personuppgifter. Det land som har uppgifterna får avgöra om de ska lämnas ut. Nu vill Sveriges regering att detta även ska omfatta vårt land. Vi måste dock förändra vår lagstiftning för att detta ska kunna bli verklighet. Med tanke på hur vår värld ser ut och hur mycker som sker i ett allt öppnare Europa är detta en bra fortsättning på att förhindra brottslighet och inte låta gränser stå ivägen för brottsbekämpning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Syrien ett svårt dilemma!

 

Vi läser varje dag nya alarmerande rapporter om vad som händer i Syrien. Det är ingen som egentligen är förvånad över att även människorna i Syrien tar chansen att försöka få ett nytt liv i sitt hemland i demokrati och med utrymme för mänskliga rättigheter. Vad som är speciellt med Syrien och varför den sittande regimen så våldsamt slår tillbaka alla former av protester är många. Syrien ligger strategiskt mellan Israel och Iran. Syrien och Israel är sedan länge bittra fiender. Iran är ett land med kärnvapen och även en nation som förser många länder med vapen. Syrien skulle förlora sin makt position om befolkningen skulle kräva samma demokrati som många andra länder i Nordafrika krävt. Det är en svår konflikt och jag tror detta kan få stora konsekvenser för många länder i detta område.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ett arbete är viktigt!

Av , , 3 kommentarer 2

 

Rädda Barnen har i en rapport i år lyft frågan om barnfattigdomen i Sverige. Det är en viktig debatt där Rädda Barnen och andra organisationer i det civila samhället har en stor roll att spela både vad gäller att lyfta fram de problem som finns men också i att komma med förslag på lösningar. Även om fattigdom betyder olika saker för olika människor, inte bara pengar utan också andra former av trygghet har betydelse, så måste vi tillsammans motarbeta att barn far illa och hamnar i utanförskap. För barnfattigdomen går att bekämpa. Den har minskat de senaste åren men fortfarande är det ett stort problem.  Den största anledningen till att en familj får det svårt ekonomiskt är att en eller båda föräldrarna blir av med sitt arbete och därmed förlorar sin inkomst. Därför måste kampen mot barnfattigdomen alltid ta sin början i kampen mot arbetslösheten och för att få fler i arbete. Inga riktade bidrag i världen kan ersätta den trygghet som kommer av att ha ett arbete att gå till.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svårt att hitta rätt kompetens!

Av , , 4 kommentarer 0

 

I går besökte jag TM konsult i Lycksele, ett företag som bland annat erbjuder tjänster inom arkitektur och byggprojektering. En av de intressanta diskussionerna vi hade var arbetsmarkanden och tillgång på rätt kompetens. TM konsult är inte ensam om detta problem och flera av de företag jag har besökt upplever liknande problem .Det finns arbetstillfällen men det finns inte rätt kompetens bland de arbetssökande. Flera näringar har tagit initiativ till att starta upp utbildningar för att utbilda rätt kompetens och det är ett sätt att förhindra den sneda balans som uppstår. Vi måste hitta fler sätt att samarbeta mellan skola och näringsliv.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bakåt istället för framåt!

 

I dag ska jag på företagsbesök på hemmaplan i Lycksele. Det är en av fördelarna med att vara riksdagsledamot att man får möjlighet att besöka intressanta företag och organisationer. På eftermiddagen är det inbokat en intervju med tidningen Västerbottningen.
Efter det känns det bra att få några dagars påsklov så att jag hinner läsa igenom lite av de dokument jag fått. Jag läste i går att vårt ordförandeland i EU, Ungern precis röstat igenom nya lagar som bland annat innebär ett nej till abort och att religionen ska ta en mer aktiv roll i samhället. Jag tycker det känns som att gå bakåt i utvecklingen istället för framåt.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressant hållning av (S)

Av , , 2 kommentarer 3

 

Jag tycker det är intressant att (S) under lång tid tydligt deklarerat att de aldrig kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Mona Sahlin var otroligt tydlig med partiets avsikter. När Mona Sahlin avgick och Håkan Juholt tillträdde är hållningen betydligt mer öppen. (S) bjuder in Sverigedemokraterna till förhandling både när det gäller Arbetsmarknadsfrågor och nu senast begär alla fyra oppositionspartier en utredning om vårt luftförsvar. De kräver att vi ska spekulera om hur behovet av luftförsvar ser ut efter år 2040 och hur vi ska utforma vårt flygförsvar. Under debatten om vårpropositionen frågade Sverigedemokraterna Tommy Waidelich(S) om han kunde tänka sig att förhandla i vissa frågor och den nya talespersonen för (S) inom finansfrågor sa inte nej. Han svarade inte ens på inbjudan till förhandling i debatten.  Den nya hållningen inom (S) är intressant!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oro för utvecklingen

 

Sverige och Finland har både likheter och skillnader. Vi är små exportberoende länder och vår befolkningsutveckling är väldigt lika. Valet i Finland i går ger signaler som jag tycker är oroväckande. Det tredje största partiet i Finland, sannfinnländarena, står för en politik där ideologin är tydlig. Finland vill inte ta emot invandrare, de är EU-motståndare och de står för nationalistisk politik där Finland ska sköta sig själv. Som omvärlden ser ut i dag känns det som fel väg att gå. Hur regeringsbildningen kommer att se ut är inte klart ännu men det blir en allians regering som i Sverige med lite annorlunda utseende. Vi behöver Europa och vi behöver en ännu större exportmarknad för att fortsätta vår utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)