Mer satsningar i Norrland!

Av , , 10 kommentarer 9

 

En liten artikel i en av kvällstidningarna berättar att jordbruken i Norrland ska få ett ökat anslag. För en genomsnittlig mjölkgård med 60 kor ökar stödet med 150 000 kronor per år. Det har krävt förhandlingar med stora delar av Europas länder för att se över flexibiliteten och för att jämna ut ersättningarna mellan regioner och produktionsgrenar. Detta är ytterliggare ett positivt besked för den norra delen av Sverige. Tillsammans med den stora satsningen på två miljarder som tidigare annonserats för Norrlands inland så är signalerna mer tydliga att vi vill ge möjligheter att leva och bo i hela Sverige.  –
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mammaledighet är gammalt tänk!

Av , , 2 kommentarer 6

 

EU beslutade häromdagen att det ska vara obligatoriskt för mamman att vara hemma sex veckor direkt efter barnets födelse . Moderatkvinnorna motsätter sig EU-parlamentets förslag på obligatorisk föräldraledighet för kvinnor. För Sverige skulle detta innebära en kraftig tillbakagång eftersom våra regler ger både mamman och pappan rätt att ta ut minst hälften av föräldraledigheten var, oavsett hur gammalt barnet är. Politiker ska inte ta över föräldrarnas egna beslut om ansvarsfördelning i hemmet. Det gäller både i Sverige och på EU-nivå Dessutom benämns ledigheten för ”mammaledighet” i förslaget, vilket är fel, begreppet "mammaledighet" står för ett gammaldags tänkande. Begreppet "föräldraledighet" är viktigt och visar synen på jämställdhet. Moderatkvinnorna utgår från att Sveriges regering i det fortsatta arbetet avvisar det.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Konflikten som aldrig verkar få ett slut!

 

Har lyssnat på en otroligt intressant information från en av de högst ansvariga för UNWRA. En hjälporganisation för palestinska flyktingar som hanteras av FN. Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått i många år och försöken att medla fred i detta område har misslyckats gång efter annan. Nu finns en situation i det landområde som länderna slåss om som är väldigt problematisk. Drygt 1,5 miljoner människor bor i Gaza, av dessa är drygt 1 miljon palestinska flyktingar. Problemen är stora med sjukvård, utbildning, bostäder och en ökande arbetslöshet. Att lyssna till denna ansvariga person och höra han stora engagemang och trots allt elände han beskrev ändå höra honom lyfta fram de positiva händelser som finns i detta område. Sverige är en stor bidragsgivare till denna organisation och det var intressant att höra allt som görs för dessa satsade medel.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Motionera på gymmet eller på papper?

Av , , 4 kommentarer 3

I Riksdagen går motionstiden ut denna vecka, det har varit många roliga kommentarer kring detta begrepp och det slutar alltid med att jämföra motionerandet i gymmet jämfört med motionera i pappersform. Jag har skrivit några motioner på lite olika ämnen och det ska bli spännande att se hur dessa kommer att behandlas. Jag som är ny riksdagsledamot har inga stora förhoppningar att bli erbjuden några stora positiva kommentarer kring mina motioner.  Det som är viktigt är att  frågor kommer upp på borden i alla utskott och här tror jag att trägen vinner, är man uthållig och har en bra motion så kan man åstadkomma förändring men det tar tid.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnors utsatthet i krig

Av , , 1 kommentar 4

 

Årshögtiden vid Umeå Universitet, Den stora cermonien där hedersdoktorer utses, där professorer får sin utnämning och där hederspriser utdelas. En stor och pampig tillställning. Jag kan inte låta bli att imponeras av en av personerna som fick motta utnämningen till Medicine hedersdoktor, nämligen  Dr Denis Mukwege från Kongo, en gynekolog med ett otroligt engagemang för mänskliga rättigheter och framför allt för kvinnors rättigheter. Dr Mukwege har ägnat mycket tid åt det systematiska bruket av övervåld som sker på kvinnor under krig och har även en specialavdelning där han tar emot och behandlar utsatta kvinnor. Många krigsherrar använder våldtäkt mot kvinnor som ett sätt att bryta ned samhälles strukturer och som en krigsstrategi. Det var intressant att höra  om hans arbete inte bara med att behandla de utsatta kvinnorna utan även höra om de utbildningsprogram han har för att hjälpa befolkningen i utsatta områden.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

På banan!

Lyssnade i går på en interpellationsdebatt mellan Jonas Sjöstedt(v) och vår nya infrastruktur minister Chatarina Elmsäter-Svärd. Frågan handlade om Norrbottnia banan och regeringens ambitioner att bygga en fortsättning på den nyinvigda Bottnia banan. Det har varit en del frågetecken kring hur finansieringen ska se ut  . Det pågår flera samrådsmöten med kommuner kring den tänkta sträckningen av banan och det pågår en hel del utredningsarbete i frågan så det står inte still i frågan.Det var försiktiga men positiva signaler om en fortsättning av planeringen av den tilltänkta Norrbottnia banan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nordiska Rådet

Nordiska Rådet, för mig var det en rätt okänd verksamhet. Nu sitter jag som ordinarie ledamot i Sveriges delegation i Nordiska Rådet. Det är ett gemensamt samarbete mellan de nordiska länderna samt Färöarna och Grönland. Mitt första uppdrag är att åka till Island i början av november. Frågor som diskuteras i Nordiska Rådet är stora samarbetsfrågor som rör alla länder när det gäller miljö, våra välfärds system, vår arbetsmarknad. Nordiska Rådet handlägger många olika frågor och det gör det väldigt intressant.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förändringens tid!

Av , , 1 kommentar 3

Mina första veckor här i riksdagen har präglats av en ständig förändring. Det sker hela tiden, människor omkring mig får nya uppdrag, nya positioner, det kommer in nya människor på deras poster, det flyttas runt och är en liten utmaning att försöka lära sig hitta och veta vem som har ansvar för vad. Vi byter inte bara kontor utan även bostad .  Det kommer säkert att lugna ner sig, men för mig som ny ledamot är det svårt att se någon röd tråd i allt detta. I går blev jag invald som en av Sveriges delegater i Nordiska Rådet och om mindre än två veckor åker jag till Island på det första konventet. Nästa vecka har vi i utrikes utskottet besök av en person från Israel. Det är en helt annan vardag än tidigare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vård till alla!

Av , , 3 kommentarer 3

 

En intressant förhandling väntar när frågan om papperslösa och gömda flyktingar ska ha rätt till vård och utbildning i Sverige. Den nya integrationsministern Erik Ullenhag(Fp) tror det är fullt möjligt att driva igenom frågan trots att Moderaterna tidigare sagt nej i denna fråga. Vi hade denna diskussion i landstinget i Västerbotten för ett tag sedan och där var vi överens om att vi skulle erbjuda vård till papperslösa flyktingar. Jag tycker det är bra att denna fråga kommer upp på den högsta beslutande nivån eftersom det inte är bra att vi har olika riktlinjer i vårt land. Jag tycker det är klart att vi ska erbjuda vård när det finns ett behov oavsett alla bakomliggande faktorer.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Volontärer inom polisen

Volontärer inom polisen! I Stockholm har polisen cirka 500 volontärer som stöttar upp polisens arbete. De gör enklare arbete som att svara i jour telefon nattetid, prata med människor som känner sig vilsna eller rädda. De är ute och går i närområden för att inge trygghet bland alla som bor i området.  I Stockholm ser man volontärerna som ett komplement och är efter diskussioner med facket mycket noga med att volontärerna inte ska göra sådant som polisen kunde ha gjort. Många av volontärerna är pensionärer, men också studenter och aspirerande polishögskoleelever. . Detta projekt upplevs som väldigt positivt bland polisen men det är väldigt många i Stockholms området som inte är medvetna om att dessa polis volontärer finns. Skåne län, Västra Götaland, Kalmar och Örebro har alla startat eller är i startgroparna att dra igång volontär verksamhet inom respektive poliskår. Jag tror på denna satsning som ett långsiktigt involverande av alla oss för att få ett tryggare samhälle.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)