Fler arbetsgivare utvecklar vår välfärd!

Av , , 5 kommentarer 1

Välfärdssektorn är ett område som ständigt är uppe till diskussion. Jag tycker det är bra att vi kan vända och vrida på frågan och på så sätt utveckla vår välfärdssektor. Jag läste ett debattinlägg skrivet av en person som tydligt hävdar att andra driftsformer och företagande i välfärdssektorn inte ger fler medarbetare. Det är ett intressant sätt att tänka. Jag skulle vilja påstå det motsatta. Om vi bara skulle ha en arbetsgivare i vår välfärdssektor , vad skulle förbättringen bestå av? Fler arbetsgivare innebär en utveckling av en sektor, det ger en möjlighet att höja kvaliteten och att skapa en flexibilitet på arbetsmarknaden för att öka möjligheten att byta arbetsgivare. Fler arbetsgivare inom vår välfärdssektor innebär dessutom en tydligare kontroll av våra skattemedel. Om de som driver företag inom vår välfärdssektor inte skulle ha en god ekonomisk hushållning skulle de inte finnas kvar. Den offentliga verksamheten har långt ifrån samma tänk när det gäller god ekonomisk hushållning. Det borde finnas samma goda ekonomiska hushållning eftersom det handlar om att använda våra skattemedel på ett så bra sätt som möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Vindarna blåser åt rätt håll!

Det är på valdagen det gäller och det finns egentligen inte några andra säkra siffror. Alla opinionsundersökningar är en trend och en fingervisning av hur opinionsläget är just nu. Om man betraktar de ständigt återkommande undersökningarna som en fingervisning och på hur de politiska vindarna blåser just nu så kan jag inte annat än positivt konstatera att det är en förändring i rätt riktning. Moderaterna ökar nästan 4%, i stort sett i samma storleksordning som SD tappar väljarstöd. Jag hoppas att detta är en trend som fortsätter att hålla i sig .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför tar vi inte till oss samma information?

Av , , 2 kommentarer 0

Kampanjer och information är i sig viktiga, men hur stor genomslagskraft har de egentligen? Vi vet alla att det är hälsofarligt att röka. Det har tillkommit nya lagar om rökförbud på offentliga platser, på barer och restauranger. Dessa lagar har tillkommit av en anledning, det finns tydliga skadliga effekter av rökning, även passiv rökning. För 20 år sedan levde 20% av våra spädbarn i ett hem där någon av föräldrarna rökte, nu har siffran minskat till 11%. Det är en positiv utveckling. Vi kan dessutom vara extra nöjda över att lägst andel spädbarn utsatta för rökning i hemmet vid åtta månaders ålder finns i bland annat Västerbottens län. Kampanjer och information har effekt framförallt för att skapa medvetenhet, vi kan som sagt var glädjas åt att vi ligger bäst till i landet, varför är inte föräldrar i Södermanland lika mottagliga för information och kampanjer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiva siffror som kräver handling!

Av , , 3 kommentarer 0

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att sysselsättningen fortsätter att öka och att arbetslösheten sjunker. Det är positiva siffror som vi mitt i en högkonjunktur nu kan se. Det är inte konstigt att vi ser dessa siffror just nu och vi får hoppas att det håller i sig ännu ett tag. Vi har långt kvar till den röd/gröna regeringens vallöfte om EU:s lägsta arbetslöshet. Vi ligger just nu något under EU:s snittvärde men vi har långt kvar till Tysklands 3,6%. Vi får inte luta oss tillbaka och vara nöjda med den utveckling vi ser då vi ser en växande skara arbetslösa bland våra nyanlända och här ser vi utmaningen att kunna integrera dessa betydligt snabbare än vad vi ser idag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra att vi tycker olika!

Av , , 2 kommentarer 2

Tack och lov är vi olika som människor. Det är också bra att vi har rätt att tycka och tänka som vi vill, hur skulle vi annars kunna utveckla frågor om vi inte hade olika delar att bidra med. Förra helgen hade Moderaterna arbetsstämma i Örebro och som jag skrivit tidigare så var det många och långa spännande diskussioner. En av de debatter som jag upplevde som extra intressant var frågan om hur vi skulle ställa oss till digitalisering inom skolan. I den proposition som lagts fram stod det att vi skulle arbeta för att se ökade möjligheter att använda digitala hjälpmedel som ett komplement till ex kateder undervisning. Många av de äldre delegaterna var uppe och pläderade för att det var rätt utveckling medan Moderata ungdomsförbundet var negativ till en ökad digitalisering i skolan. Jag tycker det är intressant att vi äldre som gått igenom vår skolgång på ett ”traditionellt” sätt är mer positiva till digitalutveckling än de ungdomar som nyligen gått igenom skolan. Det är bra att vi tycker olika!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

MeToo, ett gemensamt ansvar!

Just nu pågår en uppmärksammad kedjebrevsvariant på socialamedier. Under hashtaggen meToo så berättar kvinnor om hur de blivit sexuellt trakasserade. Samtidigt presenteras olika rapporter som visar att en stå stor andel som 80% av alla kvinnor någon gång utsatts för sexuella trakasserier. Det ät skrämmande siffror och något som i många sammanhang normaliserats i så stor omfattning att det inte anmäls. Det är inte acceptabelt att ett brottsoffer ska känna skuld över något man är utsatt för. Ska vi uppnå jämställdhet så krävs det att vi tar ett gemensamt ansvar att se till att trakasserier inte är acceptabelt och att förövarna känner av att samhället inte accepterar det.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ny väg inom vård och omsorg

Av , , 6 kommentarer 1

Moderaternas arbetsstämma i Örebro avslutades igår. Det var en arbetsstämma där många politiska områden debatterades och där många nya ståndpunkter klubbades igenom. Ett område där jag engagerat mig stort är vård och omsorg. Vi kan se en vård och omsorg där vårdköer växer, där barn och ungdomspsykiatrin inte fungerar, där kostnaderna för hyrpersonal ökar. Det går inte att fortsätta på samma spår som idag. Jag har sagt det tidigare att det är dårskap att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Vi har under vår stämma lyft fram stora förslag för en bättre vård och omsorg där bl.a. patientens behov sätts i fokus och där primärvården får ett betydligt större ansvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande politik skapas!

Av , , 4 kommentarer 1

Moderaternas Arbetsstämma pågår för fullt i Örebro. En rad politikområden har reviderats av olika grupper som under varje område presenterar nya ståndpunkter. Det finns många kloka förbättringsområden inom exempelvis vård och omsorg och här tycker jag att det är intressant att man ser möjligheter att erbjuda våra äldre och multisjuka en enklare väg in i sjukvården. Det finns en rad intressanta digitala utvecklingsmöjligheter som är tänkt att fungera som ett komplement till den traditionella vården. Alla dessa områden ska nu debatteras och kompromissas med alla närvarande ombud. Spännande politik skapas!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Anmäl dig!

Just nu pågår den årliga Donationsveckan. En stor och viktig informationskampanj om att vi behöver fler människor som anmäler sig till donationsregistret. Enligt statistik så har 27 personer avlidit i väntan på att man ska hitta lämpliga donatorer bara under detta år. Under förra årets Donationsvecka så anmälde sig drygt 4000 personer till registret jämfört med drygt 500 en vanlig vecka. För alla personer som står på väntelistan och väntar på att få ett nytt organ så gör varje donator skillnad.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande partiledardebatt!

Av , , 2 kommentarer 2

Gårdagens partiledardebatt höll en god kvalitet och det var många åsikter som debatterades. Det var Ulf Kristerssons första partiledardebatt och jag tycker att han gjorde ett bra jobb, han var rak och tydlig och hade bra svar på de olika frågorna som lyftes fram. Det som gör mig upprörd är att de rödgröna partierna konsekvent väljer att misstolka förslaget hur vi ska få fler utrikesfödda personer i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. Om du som utrikesfödd kommer till vårt land med en låg utbildningsnivå så kommer inte Stefan Löfvens magiska lösning med utbildning till alla som enda lösning att fungera. Jag tror att det är viktigt att komma in på arbetsmarknaden och lära sig jobbet på jobbet och även det svenska språket. Om jag som nyanländ får möjligheten att få ett jobb med en lön som speglar den nivå man har så måste det vara bättre än att tvingas in i ett bidragsberoende och stå utanför arbetsmarknaden eftersom jag inte kan ta del av utbildning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)