Nya lagar 1 januari

Av , , 3 kommentarer 3

 

En mängd nya lagar träder i kraft den 1 januari 2011, jag har läst igenom alla och skrivit ner några av dessa.
 
          Föräldrar som mister ett barn kan få 10 dagars sorgepenning från Försäkringskassan
          Långivare måste göra kreditprövning också vid SMS-lån samt ge information om korrekt ränta
          Filmcensur för vuxna avskaffas
          Förenklad redovisning för företag
          Alkohollagen ändras, varm mat är inte längre krav för serveringstillstånd
          Valdagen flyttas till andra söndagen i september, gränsen för personkryss sänks till 5 %, Riksdagen röstar om statsministern efter ett val.
          Vårdgivare måste utreda händelser som lett till vårdskada
         Studerar du i annat EU land har du rätt till svensk sjukvård och tandvård
–      Tågbolag och de som ansvarar för järnvägsnätet får betala straffavgift om de orsakar förseningar
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Val i Vitryssland en parodi!

 

Den 19 december var det val i Vitryssland. Ett land som inte ligger alltför långt från oss. Flera av mina politiska vänner var där under valet som valövervakare och kom hem med fruktansvärda historier om hur människor i Vitryssland blir behandlade. Det var ett valdeltagande på drygt 90% vilket är otroligt högt, de som inte kunde komma till val lokalerna som ofta var belägna i skolor tre trappor upp utan hiss fick ”hem besök” Det var en valpatrull som gick runt bland husen och ”erbjöd” alla att rösta efter noggranna instruktioner och efter övervakning från patrullen att det kryssades på rätt ställe. Att sedan ingen fick vara med när rösterna räknades utan fick stå en bit ifrån och se hur valsedlarna lades i olika högar. När allt var avslutat och den sittande diktatorn Lukasjenko fick drygt 80% av alla röster blev det stora kraveller på kvällen med arresteringar och försvinnande som följd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gårdsförsäljning, ingen enkel fråga

Av , , 4 kommentarer 1

 

Riksdagen ser över möjligheterna till att vi i Sverige ska få köpa produkter direkt vid våra svenska gårdar. Detta gäller även egen producerad alkohol. Denna försäljning är dock begränsad och omgärdad av starka restriktioner. Du får inte åka förbi en gård och stanna till och köpa en vinflaska, du måste delta i någon form av betalt och förbokat studiebesök på gården. Detta förslag har skapat oenighet mellan riksdagspartierna och (s) vill inte ens att vi ska göra en utredning i frågan. Det är trist att man redan innan en utredning är gjord säger nej. Det är för mig en möjlighet till ett utökat företagande och möjlighet till fler anställda.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skolan är viktig!

 

Vår arbetslöshet bland ungdomar är stor och en av de viktigaste åtgärderna för att minska denna siffra är att vi satsar på bra utbildning och att vi får våra ungdomar att fullfölja en utbildning. Riksdagen satsar nu nästan 55 miljarder på utbildning och forskning. Dessa pengar ska bland annat gå till ett lärarpaket med fortsatt lärarlyft och vidareutbildning av obehöriga lärare, stärkt kompetens hos Sfi lärare, en total satsning på lärarutbildningen. Att satsa på lärare är en viktig pusselbit för att hjälpa och stötta alla elever på rätt sätt. Det behövs också ett större stöd inom skolan för att utsatta grupper ska ges samma möjlighet att fullfölja sin utbildning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En riktigt God Jul!

Att skicka en hälsning till alla med en önskan om en Vit Jul har en dubbelbottnad innebörd. Jag hoppas att vi alla ska fundera på vad som är viktigt när vi firar jul, de flesta av oss skulle nog säga att det är de människor vi har omkring oss som har betydelse.Det är en speciell helg för våra barn . Jag önskar alla en God Jul med närvaro av de som betyder mest för oss. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Olika syn på jämställdhet!

 

Jag hade möte med Moderatkvinnorna för ett tag sedan och där diskuterade vi bland annat den skillnad som finns mellan Alliansens syn på jämställdhet och hur oppositionen ser på vissa frågor inom detta område.  
De rödgröna vill avskaffa vår jämställdhetsbonus som betalas ut till de mammor och pappor som delar föräldradagarna jämnare. Varken i valmanifestet eller skuggbudgeten har de lämnat besked kring individualiseringen av föräldraförsäkringen. Detta är anmärkningsvärt. Vi tror på att den enskilda familjen själv ska bestämma hur de vill fördela sin föräldraförsäkring.  
Alliansen har de senaste åren genomfört en rad reformer som lett till ökad jämställdhet i Sverige.Bland annat har drygt en miljard kronor har satsas på att motverka mäns våld mot kvinnor. Jobbskatteavdraget har gjort stor ekonomisk skillnad framförallt för låg- och medelinkomsttagare. Det har blivit enklare att starta eget företag inom vård- och omsorgs sektorn.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

SMS lån får striktare regler!

 

Ett intressant område som debatteras ofta  är det ekonomiska. En ny proposition träder i kraft den 1 juli 2011 och kommer att förändra den sk. Skuldsaneringspropositionen på ett positivt sätt.  Den kommer att utvidga exempelvis möjligheten att få skuldsanering om du är aktiv näringsidkare. Detta för att stimulera företagande Propositionen kortar även tiden innan man får påbörja skuldsanering (kravet på att skulderna måste ha en viss ålder) så att människor får en bättre möjlighet att snabbare komma på fötter. I dag måste skuldsatta vänta i cirka fyra år innan de ens kan påbörja skuldsaneringen. Det är förödande. För att ytterligare motverka överskuldssättning föreslår (M) också en ny konsumentkreditlag med striktare regler för snabblån, så kallade SMS-lån.
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trygg i Sverige!

 

I Sverige anmäldes förra året 1,4 miljoner brott. I Västerbotten handlar det om 26 000 brott och då anmäls ändå inte allt. Bakom siffrorna finns övergrepp mot barn, inbrott i människors hem, gatuvåld och brott mot företagare. Alliansens rekordstora satsning på rättsväsendet, från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård, har varit nödvändig. En av de allra viktigaste insatserna under de närmaste åren är att se till att de ökade resurserna används på bästa sätt. Fortsatt fler brott ska utredas och klaras upp. Handläggningstiderna måste kortas, inte minst för stölder, misshandel och bedrägerier. Brottsoffer ska kunna räkna med relevant information, stöd och hjälp. En mängd åtgärder har införts och är på väg att införas. Sverige har redan blivit ett lite tryggare land. Enligt den årliga nationella trygghetsundersökningen är människor tryggare idag än för fyra år sedan och förtroendet för rättsväsendets myndigheter har stärkts. Det är positiva signaler och satsning och utvecklingen fortsätter

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Satsning på Norrland!

Av , , 4 kommentarer 5

 

 
Alliansregeringen genomför en av de största satsningarna som gjorts i Norrlands inland. Målsättningen är att skapa ökad tillväxt och att stärka företagens konkurrenskraft. Redan i november blev det klart att en innovationsfond för Norrlands inland inrättas. I förra veckan kom beskedet att huvudkontoret öppnas i Östersund. Totalt satsas två miljarder kronor för att förbättra finansieringssituationen för investeringar i regionen. Satsningen är viktig. Med tillgång till mer kapital i inlandet kan nya lösningar och innovationer stimuleras, som i sin tur stärker entreprenörskapet och leder till fler och starkare företag. . Det är i företagen som jobben växer och vi behöver fler jobb. Genom företagande och entreprenörskap läggs grunden för vår gemensamma väl­färd. Därför är innovationsfonden också en satsning på Norrlands framtid.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)