Mer block siffror!

 

 
Ännu ett institut har presenterat sin väljarundersökning. Dessa kommer i strid ström och har lite olika utseende när det gäller väljar stöd. Nu minskar gapet mellan de rödgröna och regeringen. Det rödgröna blocket tappar 3,1 procentenheter till 47,2 procent medan alliansen ökar nästan lika mycket till 44,6 procent. Det är inga anmärkningsvärda siffror utan det svänger fram och tillbaka ju närmare valet vi kommer. Vad som är lite anmärkningsvärt denna gång är att Miljöpartiet som haft opinionen på sin sida tappar mest. Miljöpartiet är ett parti som på många orter lockar unga väljare, främst första gångs väljare eftersom miljöfrågor är inne just nu. Det kan vara intressant att följa alla dessa väljarundersökningar bara för att se trenden men det är svårt att sätta tilltro till då de förändras varje vecka.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Pandemi eller en vanlig influensa?

 

Visst är det spännande hur vi styrs av media och alla forskare och specialister som media kastar sig över för att få ett uttalande. Under den stora pandemin förra året som hela världen  drabbades av, svin influensan, fick vi nya uttalanden varje dag, beroende på vilken expert som sagt sitt . Nu ska en grupp med oberoende experter utsedda av WHO utreda hur A/H1N1-pandemin har hanterats för att säkra att nästa globala hälsonödläge hanteras på ett bättre sätt, Utbrottet av A/H1N1 – "svininfluensan" – inträffade i april för ett år sedan och följdes av osämja om huruvida WHO och hälsomyndigheter överdrivit influensans risker och skapat onödiga larm genom att pandemiförklara den. Runt 17 000 människor har dött av laboratorie-bekräftade fall av A/H1N1 men WHO misstänker att den riktiga dödssiffran är flera gånger högre
Det är fortfarande oklart om svinfluensan har varit dödligare än den vanliga säsongsinfluensan, som årligen dödar tusentals människor men den är klart mildare än vissa av 1900-talets pandemier där miljoner dog. Vilka pengar detta har kostat oss och vilken oro detta har skapat. Helt i onödan eller?
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tänk dig att lämna din 6 veckor gamla baby på dagis!

 

Jag har haft förmånen att under fyra dagar vara ansvarig för ett av Rotary International spännande projekt, GSE. Det står för Group Study Exchange. Fem yrkesarbetande människor i olika åldrar från Louisiana, USA, reser runt i en månad i norra Sverige och bor i värdfamiljer. Under dessa dagar ska de både göra studiebesök inom deras yrkesområden och vara med i hur vi lever vårt liv för övrigt. Det har varit fyra väldigt intensiva dagar men jag har fått vara tillsammans med dessa människor och utbyta erfarenheter och det har varit otroligt lärorikt. I många delar har vi väldigt lika förutsättningar men i andra som ex. föräldraförsäkring  är skillnaden enorm. Vanligtvis är mamman ledig 6 veckor efter barnets födelse med en mindre ersättning , man har rätt att vara hemma max tre månader med lite ersättning men det är inte många som är hemma så länge eftersom de har inga garantier att deras jobb finns kvar när det kommer tillbaka. Tänk bara att lämna sin 6 veckor gamla baby på dagis, pumpa ut mjölk för att barnet ska få sin modersmjölk. Jag kan tycka att vi har en väldigt generös föräldra försäkring i Sverige men när jag gör sådana jämförelser är jag tacksam över det.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnojouren gör ett fantastiskt arbete!

Av , , 24 kommentarer 1

 

 
Jag har varit kontakt med kvinnor som arbetar för kvinnojouren och de har berättat för mig om ett av deras stora problem. När de har kontakt med en kvinna som blir misshandlad av sin man och hon tar det stora beslutet att lämna sin man hamnar hon och ofta även barnen i ett skyddat boende hos kvinnojouren. När kvinnan flyttar från det skyddade boendet hos kvinnojourerna så får de inte skriva på något kontrakt för att hyra bostad om de ex. vis har levt med en man som dragit på dem betalningsanmärkningar. Om kvinnan inte kan flytta till något annat boende kan de tvingas att flytta tillbaka till mannen för fortsatt misshandel
Om kvinnorna inte kan flytta med barnen till något annat boende så kan de
tvingas att gå tillbaka till mannen för fortsatt misshandel. Detta är en allvarlig fråga och det borde finnas bättre säkerhet för dessa kvinnor hos alla kommuner.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Västerbotten och jämställdhet

Av , , 2 kommentarer 0

 

Länsstyrelsen har gjort en kartläggning över jämställdheten inom Västerbottens näringsliv och presenterat detta i en rapport.
I dagsläget har Sverige en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen, något som delvis förklaras med att andelen kvinnor på arbetsmarknaden är högre än i många andra länder. I Västerbotten skiljer sig inte mönstret. Mer än 65%av de sysselsatta kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn medan lika många män arbetar inom den privata sektorn. Det är viktigt för vår framtid att vi har en jämställd arbetsmarknad utifrån att det är en tillväxtfråga, en förutsättning för att näringslivet ska klara kompetensbehovet och kunna utvecklas. En viktig fråga att ställa sig är vad vi kan göra för att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden. En av våra stora företagsledare har uttryckt sig på ett talande sätt: Vi har sett att en ökad jämställdhet leder till ett bättre arbetsresultat. Och genom att vi blir bättre på att jobba med jämställdhet så får vi inte bara de bästa kvinnorna att jobba hos oss utan vi tror också att de duktigaste killarna väljer att jobba hos oss.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lycksele är med igen!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Jag har i veckan varit på studiebesök på ortopedkliniken vid NUS. Trots att jag själv känner mig rätt insatt i verksamheten vi bedriver inom landstinget så var det intressant att höra hur de har arbetat med att minska väntetiderna till ortopeden. Det har varit ett stort problem med att många fått vänta flera år innan man fick träffa en läkare och det är inte något vi kan vara stolt över i vårt landsting. Det är många faktorer som har betydelse till varför köerna minskat men av anledningarna är att samarbetet i länet har ökat. I Lycksele opererar vi väldigt stor del av de höftproteser som finns i länet. Det var intressant att höra hur nöjd verksamhetschefen vid ortopeden i Umeå var över det goda samarbete som finns med Lycksele, återigen finns vi med på kartan när det gäller.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Alla har rätt att höra rätt!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Antalet hörselskadade i hög ålder ökar. Minst 25% i åldersgruppen 65-74 år har en hörselnedsättning. Hörselskadades Riksförbund(HRF) anser i en central skrivelse från 2009 att kommun och landsting måste bli bättre på att ge de hörselskadade lika rätt till en bra vård och omsorg. För att detta ska uppfyllas krävs en fungerande kommunikation mellan de olika parterna. För att få denna kommunikation krävs för den hörselskadade att han/hon har tillgång till hörselhjälpmedel och en bra service för att dessa hjälpmedel ska fungera. Tillgången på service varierar i länet och i Lycksele och i inlandet finns ingen kommunal eller landstingdriven resurs att tillgå. I Lycksele är det HRF som driver en ideell verksamhet och hjälper de som har frågor och problem med sina hörselhjälpmedel. Det pågår arbete att förändra detta men det går sakta. Jag tycker det är viktigt att vi i dagens samhälle har lika rätt att förstå vad som händer runt omkring oss
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Aldrig ett erkännande, är detta att samverka?

 

Landstingsfullmäktige i Västerbotten. Det första för i år. Det har som vanligt kommit in en hel del interpellationer och motioner för fullmäktige att ta ställning till. Många interpellationer är välskriva och intressanta och har bra idéer för vårt landsting. Vad jag upplever som väldigt trist är att  det kan vara hur kloka idéer som helst men det ger inga ringar på vattnet eftersom det kommer från oppositionen och då kan den styrande majoriteten inte tycka att det är klokt att genomföra. Under mina snart fyra år i landstingsfullmäktige är det ett fåtal motioner som fått bifall och handläggningstiden är ofta så lång att mycket av det som motioneras om redan är genomfört eller har omarbetats i en för den styrande majoriteten accepterbar ordning. Ibland känns det lite som småbarns takter att inte ge varandra ett erkännande om det kommer fram bra idéer.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Frågor som enar!

Av , , 6 kommentarer 3

 

Många partier har stämma just nu, det är mycket diskussioner kring den kommande valrörelsen om vilka frågor man ska lyfta upp som stora och viktiga i den kommande valrörelsen. Vad som är spännande är att alla partier har i princip lyft upp samma frågor, lite olika rangordning men i stort är alla eniga. Frågorna handlar bland annat om Norrbottniabanan, infrastruktur,  miljöfrågor, arbetslöshet, välfärd (skola, vård och omsorg). Det är i och för sig bra att vi är överens om vad som är bra för norra delen av Sverige, det är tillvägagångssättet som kan variera. Det ska bli spännande att se hur olika angreppspunkterna blir.  Politik handlar mycket om att ge och ta att förhandla, att ibland sälla sig till gruppens gemensamma åsikt.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alla inlägg är inte så eftertänkta!

Av , , 6 kommentarer 1

 

Jag läste en av ledarsidorna i en av våra kvällstidningar och där finns den (s) riksdagsledamoten Monica Green citerad. Hon tycker att Sverige ska ändra sina lagar och göra det lagligt för syskon att ha sex med varandra. Hur tänker hon då? Enligt Monica Green så är det upp till var och en att bestämma vem man ska ha sex med och det ska inte svensk lag bestämma. Det finns en anledning varför vi har en lag i Sverige mot incest, vi ska inte blanda samma genetiska anlag, det blir inget positivt resultat av det. Den lag som vi har i Sverige ska vi inte ändra på i detta fall. Jag tycker att som högt uppsatt politiker måste man tänka efter innan man kastar ur sig åsikter, det är kanske för att skapa en debatt eller för att få uppmärksamhet, men allt är inte så genomtänkt om man lägger fram åsikter som denna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)