Gemensamma register i EU

Nordiska rådet har under flera år arbetat med frågan om ett gemensamt register för legitimerad hälsopersonal. Frågan aktualiserades när en läkare hade fått mer än 20 anmälningar om felbehandling i ett av våra grannländer kom till Sverige och fick anställning på ett sjukhus. Nu har EU parlamentet tagit över frågan och beslutade förra veckan att införa ett gemensamt register. Den europeiska församlingen beslutade också att införa ett gemensamt register för alla med legitimerade vårdyrken så att man med större enkelhet ska kunna jämföra utbildningar mellan länderna och på så sätt öka rörlighten inom Europa. Detta är ett bra exempel på när EU fattar beslut som rör hela Europa och inte är inne i varje enskilt lands lagstifning och vill besluta.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver ökat samarbete i Norden !

Välfärdsutskottet inom Nordiska rådet hade sammanträde igår och en viktig fråga diskuterades högt på mötet. Det handlar om att de nordiska länderna ska öka sitt samarbete när det gäller cancersjukvård och behandling. Jag har träffat ansvariga i Norges cancerorganisation och även företrädare för Sverige och det framgår tydligt att det idag finns stora olikheter i den vård och behandling cancersjuka får i Norden. Det finns skillnader hur vi ordinerar läkemedel och andra behandlingsmetoder. Jag kan se stora vinster av ett utökat samarbete och en större likriktning för att uppnå bästa resultat. Nordiska rådet har avsatt pengar för att se över en gemensam organisation för sällan sjukdomar i Norden och här finns också stora samordningslinjer. Vi är ca 26 miljoner människor i Norden och vi behöver ett starkt samarbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Dödsstraff är inte rätt!

Av , , 2 kommentarer 1

Den 16 december avled den 23-åriga studenten Jyoti Singh Pandey på ett sjukhus i Singapore efter att ha utsatts för en brutal gängvåldtäkt på en buss i New Delhi. Nu står fem misstänkta våldtäktsmän inför rätta i den indiska huvudstaden New Delhi. Den mycket uppmärksammade våldtäkten har fått mängder av indier att engagera sig i kampen mot de många sexualbrott som begås i landet. Samtidigt som en stor våg av protester med krav på att rättvisa skipas har sköljt över Indien har det under de senaste veckorna kommit rapporter om flera nya gruppvåldtäkter från olika delar av landet. Många upprörda indier kräver nu att de misstänkta våldtäktsmännen döms till döden.
Den stora debatten gäller nu frågan om  dödstraff för våldtäkt skulle kunna minska antalet sexualbrott som begås mot kvinnor De flesta av Indiens  kvinnogrupper är motståndare till dödsstraffet. De kräver istället garantier för att våldtäktsmän – som för närvarande i många fall aldrig får några straff alls på grund av juridiska kryphål och en oengagerad rättsapparat – ska dömas ordentligt för sina brott. Det pågår ett ständigt arbete att få länder runt om i världen att ta bort dödsstraff från sin straffskala. Det är ett arbete som går i rätt riktning men det går sakta.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skuldfälla!

Av , , 2 kommentarer 2

Många unga finns idag i Kronofogdens skuldregister. Detta har ökat markant de senaste åren och mycket beror på att det är så enkelt att låna snabba pengar idag. SMS lån har blivit väldigt vanligt men är en kostsam historia för de som nyttjar dessa möjligheter till att låna pengar. Nu ska regeringen lägga fram ett lagförslag som innebär att man kan begränsa snabblåneföretagens utlåning till extermt höga räntor. Regeringen överväger att införa en tillståndsplikt för snabblåneföretagen vilket innebär att de skulle stå under tillsyn av finansinspektionen. Det är en postitiv åtgärd som skulle förhindra många skuldfällor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Begränsad pressfrihet!

Min kollega Mats Johansson arbetar med ett mycket viktigt område och det handlar om pressfrihet. Public service har under de senaste åren genomgått en förändring vilket inneburit en ökad mångfald. Mats Johansson har skrivit en rapport som idag ska behandlas av Europarådet där flera länder pekas ut som  stater som missbrukar och försämrar den pressfrihet vi har. Istället för att värna journalisters rätt att granska och skriva så sätter länder som Turikiet, Ungern, Vitryssland journalister i fängelse. Detta är ingen utveckling jag vill se i ett öppet Europa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Britterna kvar i EU?

 

I dag håller Storbritanniens premiärminister David Cameron ett tal som tar upp en viktig fråga för hela Europa. I talet kommer han att be det brittiska folket om ett mandat att omförhandla villkoren i det brittiska medlemskapet i EU. Detta kan i nästa steg leda till en folkomröstning om att stanna kvar eller lämna den Europeiska unionen. Det vore väldigt olyckligt om en stor nation som Storbritannien väljer att kliva av EU samarbetet. Sverige och Storbritannien är nära knutet till varandra i många frågor och om de väljer att lämna EU blir det Tyskland och Frankrike som ska stå kvar som stormakter inom EU. Det är inte en positiv väg för oss.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förtetagsbesök i Vindeln

I går besökte jag VIndeln. Tillsammans med Ellimarie Lundgren besökte vi två spännande företag. Facturera med En fantastisk kompetens inom framförallt  IT och ekonomitjänster. Tillsammans har de blandannat ett intressant koncept som heter Egen anställning som underlättar för många som inte vill stara eget företag men ändå vill arbeta som egen företagare.

Tectel med Agnetha Sjöstedt som VD är ett elteknik företag som säljer tjänster inom bland annat energieffektivisering, styrteknik och utbildning. Ett spännande företag som arbetar mycket med värderingar och dialog.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

Spännande besök i Umeå

I fredags besökte riksdagskollegor och jag Uminova och UmeBiotech. Ett spännande besök där vi fick information om alla de stora innovationsprojekt som pågår just nu. Det finns många små företag som forskar fram spännande produkter och tjänster i vår region.

Efter besöket på Uminova så besökte jag och Maria Lundqvist Brömster en fantastiskt spännande kvinna. Hon är en av ägarna till Polarbröd i Umeå och heter Anna Borgeryd. Vi fick en genomgång av en lång tradition av bageri. Anna berättade också en spännande teori varför vårt finansiella system ser ut som det gör.

Dagen avslutades med ett besök på Via Egencia. Ett företag som säljer resor och framförallt tjänsteresor. Ett spännande företag som har lite annorlunda idéer om hur man kan paketera en resa till en kund och på så sätt erbjuda ett mervärde. Maria och Christer ser bara möjligheter till utveckling inom sin branch. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

God hälsa är viktig!

Av , , 2 kommentarer 2

 

 
God hälsa är något som står högt på prioriteringslistan. I dagarna har en ny studie presenterats.  Studien är den mest genomarbetade som hittills gjorts i sitt slag och har arbetats fram av en grupp experter som jämfört situationen i 17 rika länder. USA hamnar i botten, eller nära botten, i flera av jämförelserna – däribland i fråga om barnadödlighet, hjärt- och lungsjukdomar, tonårsgraviditeter, men också i statistiken över olycksfall och mord. En orsak till de dåliga resultaten för USA är onekligen den höga andel av befolkningen som inte täcks av sjukförsäkringar Efter en hård process lyckades dock president Barack Obama 2010 få igenom en lagstiftning som kommer att leda till att andelen amerikaner som helt saknar sjuförsäkring kommer att minska betydligt. Andra tänkbara orsaker till amerikanernas dåliga hälsa kan vara en kombination av bristande sjukvård, ohälsosamma vanor, ogynnsamma ekonomiska och sociala förutsättningar och  miljöfaktorer. Svenska män  ligger på fjärde plats i denna studie medan de svenska kvinnorna hamnar på åttonde plats. . En studie som denna ger  möjligheter att utvärdera det egna landets situation och se de områden där förbättringspotentialer finns.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

LO vill inte ha konkurrens i välfärden!

Av , , 6 kommentarer 3

 

I veckan kom det!  Nytt förslag från LO! ”Offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet bör utföras av icke-vinstaktörer.” Det är intressant hur man väljer att se på den välfärd vi har i dag. Det som bli kontentan av ett sådant förslag som LO lagt fram är att vi får en arbetsgivare, staten, som driver all välfärd. LO ser till att alla nya företag som etablerats inom vår välfärdssektor försvinner och många människor blir utan arbete. LO tar bort möjligheten som finns idag att själv välja bort eller välja till den vård och omsorg jag vill ha. Varför inte istället se till den som utför den vård och omsorg vi väljer istället för att se till driftsformen. Varför ta bort den konkurrens som stimulerar tillväxt?
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)