Kräver bättre underlag!

Av , , 1 kommentar 1

I dag sammanträder Kommunfullmäktige i Lycksele. En av frågorna som ska upp till beslut är handlingsprogram för en ekonomi i balans. Det är ett betydelsefullt dokument eftersom behovet av besparingar är stora och det gäller att det som presenteras är hållbart. Den positiva ekonomiska bild som den röda majoriteten presenteras är tyvärr ett spel för gallerierna eftersom det är ett siffertrixande som lett fram till plus på sista raden. Socialnämnden lade förra året fram en strukturplan som innehöll en rad kostnadsminskningar. Tyvärr var hela planen byggd på dåliga underlag vilket innebar att hela strukturplanen föll som ett korthus. Nu finns en ny plan framtagen och den röda majoriteten var eniga i att den skulle tas beslut på vid senaste nämnden. Återigen står vi inför en strukturplan med dåliga underlag och jag och mina Alliansvänner i Socialnämnden kunde inte ta beslut på undermåliga underlag. Vi krävde återremiss och fick igenom detta. Nu väntar vi på ett betydligt mer innehållsrikare underlag där åtgärder går att följa upp.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En utveckling ingen vill ha!

Vi lever i ett allt tuffare samhällsklimat. Ibland lurar vi oss själva att tro att vi lever i en skyddad värld för att vi bor i en mindre stad i Norrlands inland men vi bedrar oss allt oftare. I slutet av förra veckan drog en våg av inbrott fram och drabbade en rad olika verksamheter. En av de drabbade verksamheterna var gamla sjukstugan i centrala Lycksele och mönstret var likartat på alla drabbade ställen och det är fruktansvärt att se vilken skadegörelse som förövarna gjort. Det är en utveckling som ingen vill se.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Beklämmande att se!

Av , , 2 kommentarer 1

Det kan inte ha undgått någon att Sverige är ett av de länder som tar emot flest asylsökande i Europa. Det är ett åtagande att erbjuda alla asylsökande boende, mat, sjukvård skola och allt vad de behöver. Jag kan inte låta bli att reflektera över hur den rödgröna regeringen står handfallna och deras kommentarer är att antalet asylsökande har minskat och nu kommer det att lösa sig. Det är nu utmaningarna börjar, det kommer att ta lång tid innan alla har fått sin asylansökan prövad och under tiden står kommunerna runt om i landet med stora utmaningar att hantera det vardagliga. En stor utmaning är att så snabbt som möjligt få ut så många som möjligt på arbetsmarknaden för att komma bort från bidragsberoendet och bättre integreras i vårt samhälle. De flesta expertinstanserna ser utmaningarna och ser att vi måste använda alla verktyg vi har för att lösa ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. Att i denna fråga lyssna på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som konsekvent stänger dörrar för nya förslag och dessutom inte vill se hur verkligheten ser ut och väljer vägen att det är marknadens parter tillsammans med facken som ska lösa alla utmaningar gör mig beklämd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför inte lära av andra?

Av , , 2 kommentarer 3

Landstingsfullmäktige sammanträder och en av frågorna som diskuteras är situationen inom primärvården. Det är en utveckling inom primärvården i Västerbotten som måste tas på allvar och ansvariga politiker med Peter Olofsson (S) i spetsen kan inte fortsätta att stoppa huvudet i sanden och tro att allt är frid och fröjd. Det finns inget landsting som har lagt ett så stort uppdrag på primärvården. Att den ekonomiska ersättningen dessutom är lägst i landet för ett så stort uppdrag innebär att det är omöjligt att leva upp till alla krav som ställs. Det måste till ett nytänk för att få fler distriktsläkare på våra hälsocentraler och att uppdraget harmoniseras på en nivå som går att hantera. Det finns många landsting som borde vara ett föredöme för Västerbotten om man vill lära av andra goda exempel.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt använd kompetens!

Den rödgröna regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att reda ut vems som får göra vad i sjukvården. Det är ett uppdrag som jag tycker är positivt eftersom det finns få formella hinder för att fördela om arbetsuppgifter utan det finns desto fler hinder som bottnar i rutiner och arbetssätt. Regeringen lyfter i uppdraget fram betydelsen av att ge tydliga riktlinjer till hälso- och sjukvården för att arbetet ska fungera så smidigt som möjligt. Jag ser fram emot resultatet av detta uppdrag

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nu räcker det!

Nu räcker det med snö. Jag tränar för fullt för att åka Tjejvasan om två veckor och det är inte enkelt att försöka åka skidor när det bara snöar. I helgen har det kommit mer än nog mycket snö och jag har full respekt för att det inte går att hålla alla skidspår välpreparerade. Skidåkning är en helt fantastiskt rolig form av idrott och ger bra träning åt hela kroppen, det är bara så trist att det snöar så mycket att det begränsar utövandet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

I den bästa av världar!

Av , , 2 kommentarer 1

Den rödgröna regeringen har förtydligat kommunernas ansvar för äldre i särskilda boenden. ”Den enskildes behov ska styra och kommunerna ansvarar för att äldre får den hjälp som behövs. Kommunernas ansvar är att se till att det finns tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp”. Det är vackra ord som regeringen förtydligar och i den bästa av världar så önskar jag att det alltid såg ut på detta sätt. Ambitionsnivån är hög men rimmar inte alltid med den verklighet vi befinner oss i. Ska en kommun alltid utgå ifrån den enskildes behov så kommer kostnaderna att öka stort inom äldreomsorgen. VI har en utmaning att hantera om vi ska leva upp till dessa förtydliganden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oroande ökning av antelt olyckor

Viltförvaltningsdelegationen hade sammanträde i går och vi tog beslut om tider för älgjakt de kommande åren. Det är av stor vikt att vi har en bra avskjutning av älg av flera anledningar. VI fick en ingående dragning om antalet viltolyckor och de har ökat markant under 2015. Det har inte varit någon dödsolycka i samband med viltolycka vilket är positivt men det är en oroande ökning av antalet olyckor. En förklaring kan vara att det är fler fordon med utländska chaufförer på våra vägar och det finns inte samma uppmärksamhet och kunskap om de vilda djurlivet i vårt land.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande primärvalskampanj!

I natt fortsatte den stora primärvalskampanjen inför presidentvalet i USA. Det var tydliga siffror som de två segrande kandidaterna i NewHampsire visade upp och det är två väldigt olika kandidater. Demokraterna och Republikanernas båda segrande kandidater kan man väldigt generaliserande hitta på varsin sida av den konservativa skalan. En spännande tid fortsätter för alla amerikanare som ska bestämma vilka två kandidater som slutligen ska stå som presidentkandidater. Det är i en orolig omvärld som detta presidentval sker och jag har svårt att se hur vi ska få en mer stabil omvärld om USA röstar fram en populistisk president som inte ser USA som en bricka i spelet utan sätter USA på en piedestal

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ökade förutsättningar för företagande i Norrland!

Ett positivt besked för våra norrländska företagare. Europeiska investeringsfonden har tecknat ett två årigt avtal med Norrlandsfonden vilket innebär att det nu finns ytterligare en halv miljard kronor att söka i EU stöd. Norrlandsfonden har till uppgift att främja utvecklingen i företag i norra Sverige och det är viktigt att vi i dagsläget kan erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)