Vad hände med rapporten?

– Det dör cirka 15-25 kvinnor varje år genom våld inom nära relation. Det är betydligt fler än de som dödas i gänguppgörelser varje år men får betydligt mindre uppmärksamhet från polis, politiker och media, säger Carin Götblad, polischef i region Mitt. Hennes rapport som 2014 presenterade en rad åtgärder som enligt Götblad skulle minska våld i nära relationer har av någon anledning inte tagits upp till diskussion. Det är fler och fler kvinnor som anmäler brott men antalet brott som utreds visar på motsatta siffror. När kommer Götblads utredning att tas på allvar är en intressant fråga som kräver ett svar

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Grattis Rickard till nya utmaningar!

Rickard Sundbom Lyckseles kommunchef har sagt upp sig, till förmån för ett nytt arbete. Jag kan inte göra annat än att lyckönska både Rickard och hoppas på en ny spännande utmaning på det nya arbetet. Kommunen har under hans ledning genomfört en stor omorganisation vilket har kostat både svett och tårar men jag tror att den har varit nödvändig och att det kommer att bli bra när den har satt sig ordentligt. Det är en stor utmaning att hålla fast i denna förändring och inte falla tillbaka i gamla hjulspår när drivkraften bakom förändringen efter nyår inte finns kvar. Vi har en utmaning att ha en ekonomi i balans och att balansera en rad olika förändringar är inte enkelt och det krävs en tydlig styrning och ledning för att få detta att fungera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lånar redan pengar!

Av , , 5 kommentarer 2

Den rödgröna regeringen la fram sin budget tidigare i veckan. Jag har inte granskat budgeten i minsta detalj men ett par områden sticker ut och kommer att få konskevenser för oss alla, speceillt oss som bor i mindre städer eller orter. Höjningen av bensinskaten är en post som kommer att drabba oss alla som inte har möjlighet att åka kollektivtrafik. Ökade skatter på inkomst visar också på hur den rödgröna regeringen prioriterar. Under högkonjunktur lånar regeringen pengar för att öka bidragen och göra andra satsningar. Hur tänker man sig klara nästa lågkonjunktur om man redan börjar låna pengar?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Har vi en feministisk regering eller…?

Av , , 1 kommentar 3

Jag tycker det är intressant att den rödgröna regeringen som lyft fram att de är en feministisk regering lägger fram ett förslag om att kvotera in kvinnor i börsnoterade bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40% av styrelseledamöterna i privata bolag vara kvinnor. Om detta inte uppfylls blir det böter i miljonklass beroende på hur stort bolaget är. Kvotering är diskriminering och att staten nu föreslår en lagändring som påverkar hur privata företag väljer att tillsätta sina styrelser är för mig helt vansinnigt. Om Socialdemokraterna själva väljer att kvotera in kvinnor i sina verksamheter så är detta deras beslut, att ändra lagar och styra företag är att plocka bort äganderätten och då är vi ute på hal is.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Satsa krut där det behövs!

Att bilda ett storNorrland är en prioriterad fråga för den röda majoriteten i Västerbottens Läns Landsting. Det pågår redan nu förberedelser för att 2019 slå ihop våra nordligaste län och bilda en stor region. En av konsekvenserna för Lycksele lasarett blir att man kommer att slå sönder en av de bäst fungerande klinikerna , ögon till en länsklinik och då rasera den positiva utveckling vi sett under så många år. Vad kommer det att innebära för alla patienter? Svaret är enkelt, sämre vård till högre kostnad. Ett StorNorrland kan inte vara en prioriterad fråga, lägg fokus på att lösa de utmaningar som vi har idag med kompetensförsörjning, en ekonomi i balans och arbetsmiljön.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Var är vi på väg?

Av , , 5 kommentarer 1

Antalet ungdomar som behöver placeras på ett av Statens Institutionsstyrelsens ungdomshem har ökat drastiskt. På två år har drygt 24 000 fler ungdomar fått ett placeringsbeslut via socialtjänsten i den egna kommunen och detta är en stor kostnad för kommunerna samtidigt som det innebär en stor press på alla ungdomshem att kunna ta emot alla dessa ungdomar som behöver hjälp med att komma bort från kriminalitet eller droger. Ungdomshemmen är uppdelade efter kön och det är framförallt på pojksidan som det är störst efterfrågan på platser. Det är en utveckling som man inte tror kommer att avta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ett tydligt ställningstagande!

Moderatkvinnorna säger blankt nej till regeringens kvoteringsförslag

Näringsminister Mikael Damberg meddelade i eftermiddag att regeringen föreslår att till år 2019 ska minst 40 % i bolagsstyrelserna bestå av kvinnor. Annars väntar dryga böter för företagen på mellan 250 000 och fem miljoner kronor, beroende på bolagets storlek.

– Förslaget från regeringen är, förutom ett inskränkande av äganderätten, rent kontraproduktivt i utvecklingen av att få fler kvinnor på beslutsfattande positioner i samhälls- och näringslivet, kommenterar moderatkvinnornas ordförande Annicka Engblom.

Moderatkvinnorna menar att det istället är attitydförändringar och stimulanser som är svaret och under alliansregeringens tid skedde en positiv utveckling av både antalet kvinnor i bolagsstyrelser och andelen företag ägda av kvinnor. En utveckling som tyvärr gått åt motsatt håll sedan regeringsskiftet 2014

– Säg mig den kvinna som vill bli bedömd efter sitt kön och inte efter den kompetens man har. Jag tror inte ens regeringens egna kvinnliga ministrar vill bli inkvoterade, utan bli erbjuda sina ministerposter efter kompetens, fortsätter Engblom.

– Jag betraktar regeringens förslag om kvotering som både ogenomtänkt, ogenomförbart och egentligen ett sätt för regeringen att håva in pengar till en underfinansierad budget snarare än ett slag för jämställdheten, avslutar Annicka Engblom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vad händer med alla bra förslag?

Nordiska rådet har under lång tid arbetat med att främja det nordiska samarbetet. Tyvärr hamnar många frågor i en långbänk och tenderar till att försvinna i alla administration. Det är presenterats långtgående planer på ett gemensamt register för legitimerad hälso-och vårdpersonal för att undvika att obehöriga åker runt mellan olika länder och arbetar, det har presenterats planer på ett nordiskt system för återvinning av pantflaskor, det har presenterats förslag om att samordna vården för sällan diagnoser för att lyfta kvaliteten. Alla dessa och betydligt fler har fortfarande inte blivit verklighet och valsar runt i systemen. Nu presenteras ett nytt förslag om att de nordiska länderna ska öka samarbetet kring integration av flyktingar. Intressant att se vad som händer av detta förslag!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför reagerar ingen på hur män klär sig?

Av , , 3 kommentarer 4

Återigen kommer diskussionen upp i media om hur kvinnor klär sig. I Frankrike har debatten varit hög kring burkiniförbudet. Nu meddelar Frankrikes Högsta förvaltningsdomstol att det är olagligt att förbjuda burkini på badstränder i Frankrike. I det flesta våldtäktsmål eller mål där kvinnor blivit utsatta för övergrepp kommer alltid frågan upp hur kvinnan var klädd. Varför ska jag som kvinnlig turist i Indien tvingas att bära långbyxor för att inte bli utsatt för övergrepp.
Varför diskuteras överhuvudtaget hur kvinnor är klädda? Debatten lyfter aldrig frågan om hur männen klär sig . Vi lever i år 2016 och att denna debatt fortfarande är så stor är skrämmande!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

System fel!

Av , , 3 kommentarer 2

I helgen har det varit vårduppror runt om i landet. Vårdpersonal, anhöriga och patienter har i gemensamma demonstrationer visat sitt gemensamma missnöje över hur den svenska vården fungerar idag. Det ser givetvis ut på olika sätt runt om i landet men på många ställen har ett systemfel sakta smugit sig in i verksamheterna och inneburit att det är allt mer administration, möten, projekt och andra uppgifter som innebär att tid med patient blir allt mindre. Det resulterar i att allt fler slutar och för att fylla tomma platser tar man in icke utbildad personal eller personal med lite erfarenhet och det blir ett Moment 22 läge där den kvarvarande personalstyrkan får arbeta allt mer och det resulterar i att allt fler slutar. Detta är bara en del av en mycket komplex situation inom vården och omsorgen men det är en bidragande orsak varför sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan ökar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)