15 personer försvinner varje dag!

Av , , 9 kommentarer 1

Varje dag försvinner i genomsnitt 15 personer spårlöst i den brasilianska delstaten Rio de Janeiro. De flesta som försvinner är män från stadens kåkstäder, och många av fallen utreds aldrig ordentligt av polisen. Under de senaste månaderna har det dock hållits nästan dagliga protester mot situationen. En av alla de personer som protesterna handlar om är en fattig byggnadsarbetare som efter att polisen kommit och hämtat honom i hemmet under förevändning att han skulle förhöras på den lokala polisstationen är spårlöst försvunnen. Människorättsorganisationen Amnesty International reagerar nu på alla de försvinnanden som sker i Brasilien och det innebär att omvärldens ögon fästs på dessa övergrepp. Att rapportera om de händelser som sker i vår omvärld innebär att pressen blir större på att det egna landet försöker komma tillrätta med det som inträffat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Debatt om folkomröstningen!

I går var det stor debatt på MB i Lycksele. Debatten handlade om den kommande folkomröstningen och hade lockat många människors närvaro. (S) och (MP) började i en enig mun säga att de var för en jämlik vård och att de inte sa nej till detta utan de ville bara göra besparingar för att få ekonomin att gå ihop. Vad som var mest intressant var att (S)påstod att det var regeringens fel att ekonomin var så dplig i landstinget.Det har tillförts stora medel till kommuner och landsting de senaste åren men det handlar om att använda pengarna på rätt sätt. Alliansen och Dorotea uppropet var tylidga med att de ville se en jämlik vård med rätt prioriteringar i hela länet. Ska man göra besparingar så är det en förutsättning att en ordentlig konsekvensanalys är gjord så att det tydligt framgår hur stor besparingen blir och vad konsekvenserna blir. När vi pratar om den indrgana ambulansen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea så är ingen konsekvens analys gjord. Jag hoppas att alla går och lägger sitt Ja i folkomröstningen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt väg att gå!

Av , , 2 kommentarer 1

Alla jobb behövs, det är en betydelsefull plattform att utgå ifrån. Vi kan inte påstå som oppositionen gör i många av sina uttalanden att vissa arbeten är sämre än andra och därför inte är lika betydelsefulla. Jag är glad att regeringen föreslår ytterliggare insatser för att öka möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen lyfter fram behovet av att stärka lärlingsutbildningens kvalitet och attraktivitet. Det finns en rad olika vägar att komma in på arbetsmarknaden i dag och lärlingsutbildningar är en av flera bra vägar att gå. Nu satsar regeringen ytterliggare medel för att stärka upp lärlingsanställningarna och ersättningsnivåerna. Det är helt rätt väg att gå!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ta chansen att tycka till!

Av , , 2 kommentarer 2

I går öppnade lokaler runt om i länet för att innevånare i Västerbottens län ska kunna förtidsrösta inför den betydelsefulla folkomröstningen som handlar om en jämlik vård i hela Västerbotten. Det var många som under gårdagen lade sin röst och jag hoppas att den trenden håller i sig under hela perioden som alla lokaler är öppna för förtidsrösning och även under själva valdagen den 8 september. Det den styrande majoriteten i Västerbottens läns landsting har gjort är ett tydligt bevis på att de inte ser hela länet som ett landsting och inte heller kan hantera ekonomin då deras så kallade sparförslag endast har blivit en fördyring för landstinget.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvarken högt upp på agendan!

Av , , 1 kommentar 4

Jag var i Helsingfors i slutet av förra veckan på en inbjudan av Länstyrelsen i Västerbotten. Det var flera intressanta seminarier under dagen. Jag var med på ett seminarie som handlade om en av de frågor jag arbetar hårt med nämligen Kvarken trafiken. Det är betydelsefullt att projektet med en stabil färjetrafik fortsätter och det märks tydligt att trafiken över Kvarken är på väg upp igen. Det är över 100 000 passagerare som åkt med den nygamla färjan. Det är inte bara för persontrafiken som en stabil färjetrafik är nödvändig, många företag transporetar gods över Kvarken för att förkorta sina transportvägar så mycket som möjligt. Efter seminariet träffade jag och Anders Ågren den finska justitieministern Anna-Maja Henriksson som har ett stort intresse av Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trångsynt!

Av , , 10 kommentarer 4

Jag har vid ett flertal tillfällen denna sommar debatterat vår välfärd både med Jonas Sjöstedt (V) och andra personer som valt att vara anonyma. Det genomgående i dessa debatter är att debattörerna väljer att blunda för den verklighet vi lever i och överlåter ett 100%-igt ansvar till stat och kommun att driva all verksamhet inom vår välfärd. Jag hävdar att det är kvalitet som är det primära, inte vem som driver verksamheten. Det finns kommunal verksamhet som inte håller måttet likaväl som det finns privat verksamhet som inte håller måttet. I mitt och Alliansens Sverige står tilltron till den enskilda individen högt. Likaväl som du och jag vill välja det mesta i våra liv så är det självklart att vi ska erbjudas att få välja vem som ska utföra vård och omsorg i våra hem. Den stora rädlsa som genomsyrar debatten över valfrihet är väldigt trångsynt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Infrastruktur i Storuman!

Av , , 1 kommentar 3

I går var jag och tre av mina Allianskollegor på besök i Storuman. Med på mötet var även lokala politiker från Storuman, företrädare från näringslivet samt två riksdagskollegor från Småland och Halland. Det var flyget och infrastruktur i allmänhet som var i fokus under hela gårdagen och det finns mycket som återstår att göra inom området. Något som lyftes fram under dagen var behovet av ett nytt tänk från kommunerna i inlandet. Vi behöver se ett betydligt större samarbete över kommungränserna och mycket av den mentalitet som finns i dag måste överbyggas. Det var en intressant dag som lämnade många lösa trådar att fortsätta arbeta på och det är en intressant resa att göra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Freden verkar långt borta!

I mitten av augusti skingrade säkerhetsstyrkor i Kairo med våld två demonstrationer som vardera pågått i sex veckor med krav på att Mursi ska återinstalleras. Med skarp ammunition och tårgas tvingades människor bort från protestplatserna. Händelsen ledde till sammandrabbningar mellan Mursi-anhängare och säkerhetsstyrkor i hela landet. Flera polisstationer plundrades och sattes i brand. Sedan Mursi avsattes har egyptiska medier konsekvent valt att inte bevaka demonstrationer till stöd för Mursi, oavsett deras storlek, och fokuserat på protester mot Mursi. Utländska kanaler som rapporterat om demonstrationerna har varit föremål för återkommande trakasserier och störningar. De nyheter som trots allt lyckas spridas till omvärlden är skrämmande och just nu verkar ett slut på de blodiga demonstrationerna vara långt borta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Föreningen Norden i Bjurholm!

I går höll jag ett föredrag om fred och säkerhet i Norden för ett stort antal engagerade medlemmar i föreningen Norden i Bjurholm. Det är tydligt att fred och säkerhet i Norden är ett ämne som engagerar. Vi är 26 miljoner människor i Norden och inom många områden är vi väldigt lika. Det finns dock inom området fred och säkerhets politik skillnader som är tydliga. Stoltenbergrapporten som presenterades 2009 var tydlig med att vi måste ingå en solidaritetsförklaring mellan våra nordiska länder för att stärka upp vårt samarbete. Detta gjordes för drygt två år sedan och är en styrka att när incidenter inträffar får vi stöd från våra nordiska grannländer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En dag på stan i Lycksele

I lördags var det dags för det årligen återkommande evenemanget En dag på stan i Lycksele.En dag när kommunens alla företag och organisationer erbjuds att visa upp sin verksamhet på torget och berätta vad de gör. Nya moderaterna var där och vi hade en stor tillströmning under hela dagen och det var väldigt roligt att se det stora intresse som finns bland Lyckselebor att diskutera politik. Jag och Christer Hedlund tillsammans med våra kollegor i montern var väldigt nöjda över dagen. Många nya medlemmar värvades under dagen och det bådar gott inför kommande valrörelse.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)