Stor invigning!

I dag inleds den stora invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret Umeå 2014. Det är en helg fylld med aktiviteter och variationen är stor. Det är ett spännande år som väntar, inte bara för att det är ett superval år, utan alla de kommande kulturevenemang som väntar är enormt stort. Detta år kommer att sätta Umeå och Västerbotten ännu mer på kartan och det är betydelsefullt för vår fortsatta utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi lever allt längre!

Vi lever allt längre och är betydligt friskare än tidigare, det är en positiv utveckling men det innebär även utmaningar för alla våra kommuner. Förra veckan träffade jag kommunföreträdare från Västerbottens inland och frågan lyftes om vilken tillgång på service som ska finnas i våra kommuner. Av våra 290 kommuner så står nästan hälften inför liknande utmaningar när det handlar om befolkningsminskningar. Nu har näringsdepartermentet tilsatt en utredning för att se hur ett stöd till komersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden ska kunna se ut. Det handlar om att se samordningsvinster med olika aktörer som exemeplvis post och apotek. Jag ser fram emot att denna utredning presenteras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bärplocknings utmaningar!

Av , , 4 kommentarer 2

Våra svenska skogar rymmer stora resurser och stor del av dessa resurser tas inte tillvara. I går var jag med på ett intressant seminarium som handlade om bärplockning och om bärindustrins utmaningar och förutsättningar. Med på seminariet var blandannat företrädare för bärindustrin, uppköpare, företrädare för skogsindustrin och markägare. En av de frågor som ofta kom upp var att vår svenska allemansrätt är unik i sitt slag men det är svårt att hitta en korrekt beskrivning av vad rätten innehåller. Många deltagare på seminariet vittnade om utmaningarna att få hjälp när man upplever att personer som vistas på ens egen mark bryter mot allemansrätten. Vi har en öppen EU arbetsmarknad som innebär att vi har rätt att vistas i ett annat EU land under tre månader utan att söka tillstånd av något slag. Det som alla var överens om är att det måste till en lagändring och bättre kontroll och styrning för att vi ska komma tillrätta med denna problematik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sänka trösklarna!

Av , , 3 kommentarer 2

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade förra veckan ny statistik över hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Jämfört med 2006 har 275 000 fler människor ett arbete att gå till och då har även sysselsättningskvoten ökat vilket innebär att även om vi är fler innevånare i Sverige så är vi fler på arbetsmarknaden. Det är inte vi politiker som skapar arbetstillfällen utan det sker hos alla våra arbetsgivare. Vår uppgift är att underlätta för arbetsgivare att anställa, skapa förutsättningar för att det ska bli enklare. Jag har besökt många företag som ser tydliga förändringar av de reformer som Alliansregeringen infört. Statistiken som SCB presenterar bekräftar detta. För att vi ska kunna se denna fortsatta positiva utveckling krävs ett fortsatt arbete att sänka trösklarna för att fler ska komma in på arbetsmarknaden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ingen ljusning!

Av , , 23 kommentarer 2

Jag följer nyhetsrapporteringen från Indien om alla fruktansvärda våldtäkter som sker. Enligt den officiella brottsstatistiken genomförs en ny våldtäkt var 28:e minut i landet. Gruppvåldtäkten på en buss i New Delhi utlöste häftiga protester i huvudstaden, vilka sedan spred sig till flera andra stora städer i landet. Många av demonstranterna uppger att de tvingas leva i en konstant skräck för sexuella övergrepp så fort de lämnar sina hem, och de är djupt kritiska mot det indiska rättssystemets oförmåga att straffa förövarna. Media skriver om våldtäkt efter våldtäkt och protesterna är stora och många. Jag och tre kollegor besökte Indien förra året för att själva försöka förstå vad som pågår. Vi träffade Indiens utrikesminister som försäkrade oss att nya lagändringar hade trätt ikraft och den stora utmaningen är nu att se till att domstolarna använder den nya lagstiftningen för att kunna ställa våldtäktsförrövarna till svars. Någon ljusning kan vi inte se ännu!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ny plattform!

Vår Alliansregeringen skickade ut den nya biståndsplattformen på remiss igår. Det är en plattform som har sammanställt alla målbeskrivningar som finns för det svenska biståndet. Sverige har ett generöst bistånd och det uppgår till 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) Det är inte många länder som uppnår denna nivå av bistånd. I den nya plattformen tydliggörs våra svenska mål om respekt för de mänskliga rättigheterna och för rätten att leva ett fritt liv är avgörande för att en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling ska äga rum. Det svenska biståndet ska främja långsiktig hållbarhet och särskilt rikta sig till kvinnor och flickor i fattiga länder och till dem som kämpar för frihet och demokrati eller lever under förtryck. Det är ett tydligt inriktningsbeslut för vårt svenska bistånd och det gör skillnad.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M9

Etableringsreformen en möjlighet !

Av , , 3 kommentarer 1

Västerbotten har under förra året tagit emot över 700 människor från andra länder. Det handlar om olika kategorier som exempelvis asylsökande, kvotflyktingar, ensamkommande barn och kärleksinvandring. Förutsättningarna ser lite olika ut beroende på kommunernas olika storlek men det finns en gemensam nämnare och det är att de flesta ser invandringen som ett positivt sätt att stärka upp och minska den negativa befolkningsutvecklingen i den egna kommunen. Den stora utmaningen är att hitta arbetstillfällen och även utbildning till de som flyttar till kommunen. Det finns regelverk som inte är riktigt anpassat efter att det finns större och mindre kommuner, vilket innebär att det blir skillnader. Dessa fakta var några av de besked som jag fick när vi lyssnade på debatt med region 8 gruppen på Grandhotell. Både arbetsförmedlingen och migrationsverket var närvarande och en hel del klargörande gjordes vilket var positivt för alla närvarande kommuner.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stora utmaningar!

Av Sveriges 290 kommuner är det nästan 140 st som minskar sitt befolkningsunderlag. Det innebär att vi är många kommmuner som står inför liknande utmaningar. Våra åtta inlandskommuner som gått samman i Region 8 är ett positivt steg för att hitta samarbetsformer. Det sker mycket och det finns stora utmaningar kvar att möta. Under gårdagen debatterades många av dessa frågor på Grandhotell med beröröda kommunföreträdare och även inbjudan talare som informerade om olika områden som berör smarbete mellan kommunerna. Hur ska vi garantera service till alla kommuninnevånare? Det är en stor utmaning som inte kan lösas enbart från en part, här gäller det att hitta möjligheter tillsammans. I Storuman talar man om utveckling istället för avveckling och det är en viktig signal till innevånarna att det finns möjligheter i kommunen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kulturdriven tillväxt

Kulturdriven tillväxt är årets tema på de årligt återkommande Västerbotten på Grand dagarna som invigdes under gårdagen. Det var en inspirerande eftermiddag med olika talare som alla hade sin syn på vad kulturdriven tillväxt innebär för vårt Västerbotten. Vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth lyfte fram betydelsen av kulturen i hela vårt samhälle och att vi hittar kultur inom många områden i vårt samhälle. Sverige är det land i dag som ligger i topp när det handlar om hur vi nyttjar kulturen. Det var en invigning som visar mycket av det positiva vi har i Västerbotten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positivt med lärlingsanställningar!

Av , , 2 kommentarer 4

Att vara riksdagsledamot har många positiva fördelar. En av dom är att få göra verksamhetsbesök. Jag har besökt olika organisationer, företag stora som små. Jag har besökt olika näringar i hela vårt län. Vid flera av mina företagsbesök kommer möjligheten att anställa lärlingar upp till diskussion. Den satsning som Alliansregeringen gjort på att erbjuda fler lärlingsplatser är rätt väg att gå och den nya reform som trädde ikraft förra veckan som handlar om YA-jobb är även den en reform som förhoppningsvis kommer att få lika stora positiva omdömen. Skolverket har publicerat en rapport som visar att arbetsgivare är positiva till att ta emot lärlingar. Vi har en utmaning i att skapa ett ännu större intresse hos arbetsgivare att vilja ta emot lärlingar eftersom behovet är stort.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)