Bra med utveckling

Det ställs höga krav på kvalitet i dagens skola och grunden är att vi har legitimerade lärare som undervisar våra barn. Nu vet vi alla att detta inte är möjligt och att lärarbristen är stor och att den skiljer sig mellan våra kommuner. Nu öppnas det upp för att man ska kunna erbjuda distansundervisning i vissa fall och det är en positiv utveckling. Speciellt inom modersmålsundervisning har det varit svårt att hitta behöriga lärare och att kunna erbjuda distans undervisning är därför ett bra komplement till att ha en utbildad lärare på plats i klassrummet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lyft fram det positiva!

Statistik kan vändas ut och in och tolkas precis som man vill att en ska framstå. Lycksele kommun ligger lägre än många andra kommuner inom i stort sett alla jämförbara områden. Vi har en äldre befolkning, vi tjänar mindre, vi har lägre andel högutbildade, jag kan fortsätta en stund till men ett område skiljer sig till det positiva. Lycksele har lägre antal arbetslösa och dessutom en högre sysselsättningsgrad. Det är positiva siffror för Lycksele kommun och det är dessa siffror som ska lyftas fram i fösta läget. Givetvis finns det stora utmaningar i kommunen och dessa utmaningar måste vi hitta hållbara och långsiktiga lösningar på. Vi kan inte fortsätta uppfinna hjulet om och om igen och förvänta oss nya svar utan vi måste våga testa helt nya vägar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ibland blir det krångligare än nödvändigt!

Jämfört med många länder är Sverige ett föredöme över ordning och reda och korrekthet i administration och enkelhet. Jag läste en artikel som nyligen publicerades och häpnade då över motsatsen. I dag är det Arbetsförmedlingen som beslutar om rätt till etableringsersättning, medan det är Försäkringskassan som beslutar om rätt till etableringstillägg och bostadsersättning. Det är däremot Försäkringskassan som betalar ut alla tre ersättningar. Hur kan just detta ha blivit så krångligt och involvera två stora myndigheter? Nu ska detta tack och lov ändras och förhoppningsvis göra det enklare och mer smidigt men jag kan inte låta bli att fundera hur man tänkte när man införde detta system.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ideologi framför utveckling!

Av , , 1 kommentar 2

Drygt 1500 företagare i länet har satt betyg på företagsklimatet i sin kommun i Svenskt Näringslivs årliga enkät. På 16 olika delfrågor har man bedömt hur det är att vara företagare på orten. Lycksele skiljer sig inte från de övriga kommunerna när företagen önskar en utökad dialog Lycksele får tyvärr länets sämsta omdöme på frågan om kommunen bedriver verksamhet som konkurrerar med privata marknaden. Detta är en rent ideologisk fråga vilket det definitivt inte borde vara utan möjligheter borde vara det som ska ligga i fokus. Det är intressant att Bjurholm som under lång tid legat i topp nu klivit av tronen till förmån för Nordmaling
Läs hela artikeln här:
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasterbotten/inga-nordmalingsproblem_676873.html
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fantatstiskt VM-guld!

Ett svenskt VM guld i ishockey! Sverige med ca 10 miljoner invånare har en lång historia med fantastiska ishockeyresultat. Vi har många svenska killar som är fostrade i ishockeyklubbar runt om i vårt avlånga land och sedan blivit NHL proffs. Dessa killar samlas under den blågula fanan och spelar ihop sig som ett svenskt landslag. Det är imponerande att se hur dessa killar under kort tid anpassar sig efter varandra och spelar som ett lag. Det är ett viktigt symbolvärde för våra ungdomar som drömmer om liknande karriärer. Ett stort grattis till alla våra svenska kämpar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Hur kan man få göra så?

Det går inte en dag utan att vi nås av nya klavertramp av USA:s nytillträdde president Donald Trump. Det är löjeväckande att varje nyhetsinslag beskriver mer och mer bisarra beslut, uttalanden eller ifrågasatta åtgärder. Trump har å ena sidan starka band med Rysslands president Putin, å andra sidan så uttalar det stor misstro mot varandra. Att ett av världens mäktigaste länder har en så okunnig och i många fall rent dumdristig president är inte vad vi behöver i en redan orolig omvärld

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra grundskydd!

Folkhälsomyndigheten presenterar en ny rapport som visar att 96% av alla barn i Sverige födda 2013 är vaccinerade. Det är en positiv trend och det är en trend som måste hålla i sig. Trender kommer och går där det dyker upp förespråkare mot vaccin och till grund har de en rad mer eller mindre seriösa teorier. Sverige har en grundstabilitet i denna höga grad av vaccinerade barn och jag tycker det är egoistiskt tänkt av de föräldrar som vägra att vaccinera sina barn. Det grundskydd som de flesta barn får genom vaccinering riskeras att urholkas om vi har de som väljer att inte vaccinera sig och därför är mottaglig för smitta och smittspridning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi har inte råd med skygglappar!

Av , , 10 kommentarer 2

Den rödgröna regeringen slutar aldrig att förvåna. Den kallar sig för feministisk och har gjort en stor affär av detta både inom som utanför Sveriges gränser.  När man lierade sig med Jonas Sjöstedt och hans Vänsterparti i frågan om vinster i välfärden kunde man lätt tro att den feministiska politiken skulle bli ännu mer tydlig. Inget skulle visa sig bli mer fel! Illmar Reepalu presenterade sitt slutbetänkande och tre års utredande befäste den rödgröna betongpolitik som kommer att leda Sverige tillbaka i utvecklingen. En rödgrön politik som totalt raserar drygt 40% av den vård och omsorg vi har i Sverige. En rödgrön politik som totalt raserar kvinnors företagande med motivering att företag som verkar inom vård och omsorg har dålig kvalitet och enbart är ute efter att tjäna pengar. Många av de slutsatser och förslag som Reepalu lägger fram är skrämmande ideologiskt bakåtsträvande och direkta felaktiga antaganden. Reepalu kräver att det ska finnas ökade möjligheter att följa vart pengarna i välfärden tar vägen. Företagens ekonomiska redovisning är allmän handling, varför detta misstänkliggörande?  Varför vill inte Reepalu ifrågasätta var alla miljarder försvinner i den offentliga vård och omsorgen? Varför tycker Reepalu att det är så viktigt att privata företag redovisar varje krona medan det offentliga låter kronorna rinna mellan fingrarna och vi skattebetalare snällt får acceptera skattehöjningar för att försöka minska förlusterna i välfärden. Enligt Reepalu räcker det inte med kvalitetskrav utan ett totalt vinststopp på det operativa kapitalet måste införas. Det är märkligt att Reepalu inte vill se eller höra på alla de svenska medborgare som valt andra utförare och läsa de höga kvalitetsomdömen som presenteras.  Civilminister Shekarabi lutar sig mot en uppgift att många är mot vinster i välfärden. Ställer du frågan om att förbjuda valfrihet kommer lika många att säga nej!  Givetvis ska vi ha ordning och reda i vår välfärd men då måste vi ställa krav på god ekonomisk hushållning för alla verksamheter oavsett driftsform.  Vad som krävs är ett tydligt regelverk för att hålla hög kvalitet inom vård och omsorg oavsett driftsform. Sverige behöver fler företag inte färre!  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Var proaktiv och styr förändringen!

Av , , 1 kommentar 2

Kan vi vända utvecklingen när det handlar om våra mindre orter på landsbygden? Hur ser vi på att våga tänka nytt och inte fastna i gamla hjulspår när vi ser nya utmaningar. Dessa frågor och många fler ställdes i måndags när gästprofessor Dean Carson från den lilla orten Burra i södra Australien talade om sina erfarenheter och sin forskning. Dean Carson bor nu i Åskilje och har med hjälp av sin forskning kunnat konstatera att den utveckling vi ser idag med avbefolkade orter och byar inte behöver vara negativt utan med hjälp av nya handlingssätt och sätt att tänka kan utvecklingen istället ses som positivt. Idag behöver vi en bra internetuppkoppling och vi kan bo i princip var vi vill. För att hitta rätt kompetens så behöver vi bli mer innovativa i vårt sökande och samtidigt släppa gamla normer och strukturer för att se andra rekryteringar. Dean Carson lyfte upp en rad intressanta diagram med vilka han ville peka på att vi inte ska acceptera utveckling utan vi kan istället vara proaktiva och styra förändringen. Spännande forskning!

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Cementerar ideologi !

Illmar Reepalu och välfärdsutredningen presenterar sitt slutbetänkande och det är en utredning som tydligt cementerar ideologi framför verklighet. Stefan Löfven lyfte fram möjligheter att begränsa välfärdsutredningens förslag på vinststopp på operativt kapital men Löfven fick se sig överkörd av (S) kongressen. Välfärdsutredningen borde fokusera på att säkerställa hög kvalitet inom vård och omsorg istället fastnar utredningen i den felaktiga föreställningen att vinstsyfte skulle gå ut över kvaliteten i välfärden. Enligt de studier och undersökningar som finns levererar privata företag lika hög eller högre kvalitet på nästan alla områden i välfärden. Fokus borde inte ligga på driftsform utan på kvalitet och det är tragiskt att ideologin så tydligt cementerar en snedvriden bild istället för att se möjligheter till utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)