Gemensamma asylregler inom EU!

Av , , 4 kommentarer 2

 

Det pågår diskussioner inom EU om en gemensam överenskommelse när det gäller asylpolitik.  En av anledningarna till denna diskussion om gemensamma regler är den stora flyktingström som uppstod i och med oroligheterna i Nord Afrika. Sverige avsätter ytterliggare pengar till Migrationsverket under nästa år för att  kunna hantera alla ärenden snabbare. Migrationsdomstolarna kommer även att få fler mål så inrättandet av den fjärde migrations domstolen är nödvändig.  Var den kommer att placeras är inte beslutat än men troligtvis under våren kan vi få ett beslut om placeringsort.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nya krav mot nätmobbing!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Grooming eller som det heter på fritt översatt svenska sex trakasserier på Internet är sedan 1,5 år tillbaka straffbart. Tyvärr har det varit svårt att fälla någon person för detta men nu finns ett antal fällande domar för just grooming. Nu kommer Datainspektionen med nya krav att bekämpa nätmobbing. Det är många som i dag upplever sig mobbad eller kränkt via nätet och problemet har vuxit i takt med vårt allt större bruk av Internet. Ett av problemen med att bekämpa nätmobbing är att två lagar kolliderar, yttrandefriheten och den personliga integriteten.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Farväl av en diktator!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Jag såg på nyhterena  begravningsprocessionen efter Nordkoreas förra diktator Kim Jong-Il.  I Nordkoreas huvudstad Pyongyang stod människorna tätt tillsammans för att ta farväl av den avlidna förre diktatorn och samtidigt välkomna hans son Kim Jong-Un till tronen. Eftersom rapporteringen inifrån landet är begränsad  är det svårt att ha åsikter om ett skifte på tronen i landet kommer att innebära någon förändring.  Men någon stor förändring i landet tror experterna inte kommer att ske då makt strukturerna är väldigt starka och svåra att förändra.  
Nordkorea är världens mest stängda land och den lilla information som ändå läcker ut talar om fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter och ett hårt styrt folk i stor nöd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Folket höjer sina röster!

 

Det som sker i dagens Ryssland är intressant. Trots tidigare förbud mot regimkritiska demonstrationer höjer nu det ryska folket sina röster och går ut i stora demonstrationer mot  de styrande i Ryssland. En del drar paralleller till ”den arabiska våren”, som fällt regimer i flera länder i år, men till skillnad från i Nordafrika fanns det i Ryssland en mer formell utlösande faktor. Valet till duman i början av december dömdes ut av oberoende röster i hela världen, och utlöste spontana otillåtna demonstrationer som sedan övergick i bredare protester. Eftersom jag var en av de oberoende observatörer på plats i Ryssland under valet förstår jag att det ryska folket vill protestera

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hot i vår arbetsmiljö!

Av , , 2 kommentarer 1

 

 
Jag läste en artikel i en tidning häromdagen som handlade om en undersökning som gjorts bland anställda inom handeln. Var fjärde anställd oroar sig för att utsättas för hot på jobbet. Inom handeln är det största hotet man känner som medarbetare att bli utsatt för ett rån.  Anställda på arbetsförmedlingen upplever hot i sin arbetsmiljö. Anställda inom sjukvården upplever också hot i sin arbetsmiljö. Då hanldar det mer om hot om våld  Det är en allvarlig utveckling vi ser och det är inte accepterbart att man ska behöva känna sig hotad på sin arbetsplats.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nya metoder!

Av , , 4 kommentarer 1

 

En artikel i Svenska Dagbladet tar upp en intressant studie. Den handlar om att män i Stockholm och på Gotland ska testas med nya markörer för att bättre kunna diagnostisera den stora folksjukdomen bland män, prostatacancer. Kvinnor kallas i dag rutinmässigt till mammografi för att tidigt diagnostisera bröstcancer. Denna studie ska försöka hitta metoder att tidigt kunna upptäcka prostatacancer. Den provtagning som finns i dag är alltför trubbig och leder till att många män blir behandlade i onödan.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fredriks jul tal!

Av , , 4 kommentarer 2

 

Vår statsminister höll sitt årliga jultal i måndags. Ett jultal som starkt lyfte fram en av de frågor jag arbetar med och det handlar om Våld i nära relationer. Förra året anmäldes drygt 27 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år.  Vad som är det betydelsefulla nu är att regeringen vidtar åtgärder för att minska detta stora samhällsproblem. Den informationskampanj om brott i nära relationer som pågått under året har gjort att antalet anmälningar ökat. Några av de satsningar som statsministern lyfte fram var att det kommer att avsättas mer pengar till kvinnojourerna runt om i landet och det kommer att avsättas medel för öka kompetensnivån för de som arbetar med dessa vålds frågor. Det är viktig att alla instanser tar sitt ansvar för att hjälpas åt att förbättra den rådande situationen

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställdhet i Kamerun!

I går träffade jag Queenta Acha från Kamerun. Hon läser politisk vetenskap i Stockholm och har valt att titta närmare på jämställdhet inom politiken och de politiska partierna. det var intressant att höra henne berätta om sitt hemland och den kamp kvinnor har för att uppnå jämställdhet. I Kamerun får alla barn gå i skola vilket är ett posiitvt steg för att uppnå jämställdhet. Hon har tittat på hela Skandinavien för att se om det finns skillnader inom området jämställdhet men det är förvånansvärt lika inom detta område.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)