Företagsklimatet blir bättre i Lycksele!

Svenskt Näringsliv presenterar sin årliga ranking om företagsklimat i hela landet. Lycksele ligger fortfarande kvar i bottenskiktet av landets 290 kommuner men har klättrat 32 placeringar på skalan och ligger nu på plats 229. Det är ett steg i rätt riktning men vi får inget gratis utan måste ständigt arbeta för att förbättra vårt företagsklimat och att göra det ännu mer företagarvänligt i vår kommun. Har vi inte ett expansivt företagsklimat så kan vi inte heller satsa mer pengar på vår välfärdssektor. Det som är positivt är att både kommunpolitikernas och tjänstemännens syn på företagande blivit bättre och det bådar gott för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår kommun.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Norrland är förlorare på det nya utjämningssystemet. Den Norrlandsfientliga politiken bara fortsätter!

Av , , 1 kommentar 9

I en debattartikel (VK 5/9) menar riksdagsledamoten Isak Frohm (S) och regionrådet Anna-Lena Danielsson (S) att klyftorna mellan stad och län minskas med förslaget till ny kommunal skatteutjämning.

Så enkelt och lätt är det tyvärr inte.
Det är ingen som ifrågasätter att det behövs ett utjämningssystem. Staten borde dock ta ansvaret för en helhetsöversyn gällande hela utjämningssystemet, såväl inkomstsidan som kostnadssidan.
Staten måste i det sammanhanget ta en större del av ansvaret när det gäller utjämning mellan kommuner och regioner. Det är inget som Moderaterna i Västerbotten eller Stockholm är ensam om att tycka. Vi kan konstatera att även Socialdemokraterna i Stockholm motsätter sig det nya förslaget till skatteutjämning.
För Västerbottens del kommer kommuner som Umeå och Skellefteå bli stora förlorare i det nya systemet. Umeå tappar 64 miljoner och Skellefteå 35. Det är pengar som de två städerna behöver för sin fortsatta tillväxt. Det kostar att bygga nya skolor, äldreboende och ge hälso- och sjukvård till en växande befolkning.
I en sammanställning som Umeå kommun gjort visar det dessutom att Norrland blir nettoförlorare i det nya förslaget.
Den sammantagna effekten av det nya förslaget blir att norrlandskommunerna kommer att betala 400 miljoner mer än de får. Det kan jämföras med Stockholmsregionen som gör en vinst på 1,6 miljarder. Det vi ser är en fortsättning på en norrlandsfientlig politik från sittande S-regering.
Vi har djup förståelse för att Region Västerbotten behöver mer pengar vilket föreslås. I förslaget får regionen 255 miljoner kronor mer. Tyvärr täcker det inte i närheten de stora underskotten i sjukvården som ligger på runt 800 miljoner kronor. Det är snarare resultatet av en långvarig socialdemokratisk politik, något som en ny skatteutjämning inte förmår att rätta till.
Det är djupt olyckligt att det blir en politisk debatt som går ut på att ställa stad mot land, det ökar i stället för att minska de allt mer växande klyftorna. Såväl stad som land behövs lika mycket.
Ett starkt samhälle med höga välfärdsambitioner förutsätter tillväxt, fler jobb, ökad trygghet och en politik som håller ihop helheten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inte alla dagar jag får tummen upp !

Som politiker är jag inte van att få tummen upp för något jag gör eller gjort. Det gläder mig därför enormt när jag läser i VK nedanstående ord. Även som politiker behöver man få positiv kritik!
Jag är tacksam för de fyra resenärer jag ”räddade” så att de hann med sin efterlängtade semester, jag laddade mobiltelefonen så att de hade ström i mobilen för att boka om sina biljetter. Det är kul att bli uppskattad som hjälpande medmänniska!

Ut ur dimman.

Du gjorde vår dag Elisabeth Rahm. Vi hann. Jättetack!

” italienarna” igår kl. 08:36

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Ännu mer Norrlandsfientlig politik

Av , , 5 kommentarer 11

Tidigare har den rödgröna regeringen med sina stödpartier gått ut med att vi som bor på landsbygden får 137 kr i sänkt skatt. En löjeväckande summa när man i nästa andetag höjer skatten på drivmedel med 15 öre per liter. Du behöver inte köra många mil innan skattesänkningen på 137 kr/månad ätas upp av den ökade kostnaden på drivmedel. Denna skattehöjning har den rödgröna regeringen gjort tillsammans med sina stödpartier (C) och (L) och detta är återigen ett bevis på att regeringen för en Norrlandsfientlig politik. Var är rättvisan i detta? Vi som bor på landsbygden är beroende av bil för att kunna färdas och vi fortsätts bli beskattade för detta. Vägtrafikskatt, kilometerskatt, flygskatt, ökad drivmedelsskatt. Var ska detta sluta? Vi kan inte alla bo i centrala delar av landet där det finns alternativa transportlösningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns inte järnväg överallt

Av , , 2 kommentarer 3

Företagare som vill transportera sitt gods på järnväg och som undersöker förutsättningarna stöter på en rad faktorer som förhindrar att det blir möjligt. I närmiljön finns i ett fall från Västerbotten ett gammalt industrispår som företaget är intresserade av att ta i anspråk för godstransporter av byggbodar men där har växeln tagits bort så det går inte att använda järnvägsspåret. Det får till följd att transporter av företagets byggbodar måste ske via lastbil till en central där företaget kan lasta om till järnväg för vidare transport.
Logistiken vid en transport på järnväg fungerar inte heller som när man beställer en transport med lastbil. I fallet med gods på järnväg är det företagaren som måste beställa transport, rapportera när tågvagnen är lastat, rapportera när tågvagnen är framme vid slutdestination, rapportera när tågvagnen är lossat på slutdestination. När transporter sker via lastbilar så tar åkeriföretaget ansvar för hela transporten som företaget beställer. Därmed blir det mer merarbete för företagaren om denne vill frakta sitt gods på tåg.
Godsvagnar som kan ta upp till tre byggbodar och därmed är effektivt för företaget finns att beställa men vid närmare granskning så finns det endast en sådan godstransport att boka i landet.
Järnvägstransporter till och från de stora terminalerna i Stockholm och Göteborg utgör en stor flaskhals då det råder utrymmesbrist och därmed blir järnvägstransport i princip omöjligt.
Vi anser att en konsekvens analys måste göras innan man påför nya skatter i syfte att styra över transporter på andra alternativ. I detta fall går det inte att transportera på järnväg utan det är lastbil som blir alternativet för att transportera ca 30 byggbodar per vecka till kunderna.
Ska vi få hela Sverige att leva så kan inte regeringen införa skatter på det enda transportsätt som är möjligt, detta är att straffbeskatta delar av landet som inte har andra transportmöjligheter är lastbil.
Vi vill att regeringen ser över möjligheterna att en konsekvensanalys görs så att det blir mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet.
Den rödgröna regeringen straffbeskattar i dag företag och företagare när de lägger skatt på biltransporter och inte gör det möjligt att transportera gods på järnväg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)