Demokratisk uppbyggnad!

Av , , 8 kommentarer 3

 

Land efter land i den norra delen av Afrika genomgår nu stora förändringar. I Libyen förändras situationen varje timme och där är situationen än så länge oviss. Det är positivt att människor kräver sin rätt och visar att de inte accepterar en diktator som styr deras land. Det är positivt att dessa människor äntligen kan få en förändring av sin livssituation och kanske på väldigt många år få ett demokratiskt styre. Det som sker nu att omvärlden ställer resurser till förfogande för att hjälpa dessa människor är också positivt. Vi måste bara hålla i denna hjälp så pass länge att dessa länder kan få sin demokrati och kan börja bygga upp sitt eget land igen. Det är viktigt att alla dessa människor får möjlighet att vara med i en ny uppbyggnad av sitt land som innefattar ett demokratiskt val.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
 

Viktigt med mediefrihet!

Av , , 4 kommentarer 0

 

Det är en rättighet att alla får tänka, tycka och säga vad man vill. Det är för oss i Sverige en självklarhet. Vid Europa Rådets förra session blev Mats Johansson (M) utsedd till ombud för mediefrihet! I dessa dagar ett väldigt viktigt uppdrag då många nationer väljer att kontrollera eller rent av strypa media och annan information i det egna landet. Ungern är ett sådant land som gått ut med att all media ska kontrolleras av staten. EU har starkt tagit avstånd från detta förslag och detta har givit resultat. Ungern kommer nu att ändra sin medielag och det är viktigt för en utveckling av en demokrati.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kärnvapen fri värld!

Av , , 2 kommentarer 0

 

I dag ska jag på ett seminarium om Kärnvapenfrågor. Vart är dessa frågor på väg? På senare år har kärnvapenfrågorna inte på samma sätt som tidigare stått främst i den offentliga debatten. Likaväl har de fått en ökad aktualitet av många skäl. Alltsedan President Barrack Obamas tal i Prag i april 2009 om en kärnvapenfri värld står denna tanke åter i fokus för toppmöten och förhandlingar. Samtidigt möter icke-spridnings ansträngningarna ständigt nya hinder. Iran och Nordkorea är utmanande exempel. Det ska bli intressant att lyssna till detta seminarium

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Företagsbesök i Västerbotten

Besök på olika företag i Västerbotten. Jag har besökt Plymovent i Lycksele och tittat på deras miljövänliga luftutsug, jag har besökt Indexator i Vindeln och sett alla deras rotatorer till skogsmaskiner och avslutat dagen med besök i Umeå på Komatsu Forest för att se deras tillverkning av skogsmaskiner och allehanda tillbehör. Intenisivt men väldigt intressant. Skogsindustrin är en stor del av vårt läns produktion och det är spännande att se en del av tillverkningen för denna industri.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Lag mot Grooming inom hela EU!

Av , , 5 kommentarer 3

 

Det pågår en debatt i EU om barnpornografi. Kommissionen har föreslagit att websidor med barnpornografi ska blockeras. Då höjs det röster inom EU som säger att de strider mot mediefriheten och även yttrandefriheten!?  Det kan aldrig handla om yttrandefrihet när det gäller övergrepp mot barn, det är brottsligt!  Om förslaget att tillåta spärrning av sådana sidor går igenom innebär det också att Grooming blir förbjudet inom hela EU. Grooming innebär att en vuxen person tar kontakt med ett barn via internet i syfte att träffa barnet och utsätta det för sexuella övergrepp.   Sverige införde denna lag 1 juli 2009 och blir detta verklighet är det  en positiv utveckling för hela EU.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Politker på hemmaplan

Av , , 2 kommentarer 1

Plenifri vecka utan utskott och votering i kammaren. En vecka att göra företagsbesök och studiebesök. I dag är det kommunfullmäktige hemma i Lycksele och dessemellan har jag varit på en intressant information kring planerna på en ny utbildning mot gruvnäringen. Det är helt rätt att titta på hur arbetsmarkanden ser ut i vårt område och är det stor brist så ligger det rätt att satsa på utbildning inom aktuellt område

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Extra pengar till kvinnojouren!

 

Mäns och  kvinnors  jämställdhet är något jag skrivit om vid ett flertal tillfällen.  Jag har lyssnat till en av (V): s företrädare i Riksdagen och han var väldigt klar och tydlig över att vi inte har ett jämställt samhälle i världen och att våldet mot kvinnor ökar och dödligheten bland kvinnor är väldigt stor, speciellt i samband med graviditet. Det dör fler kvinnor varje år i graviditet än i TBC, HIV och Malaria  tillsammans , och ändå är graviditet ingen sjukdom. Jag är helt enig med honom i denna fråga . en liten ljusglimt i detta är att Sveriges  Regering har gett Socialstyrelsen drygt 100 miljoner kronor extra att stärka upp det lokala stödet till kvinnor som utsätts för våld. Stödet ska gå till ideella organisationer som ex. kvinno- och brottsoffer jourer

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nytt beslut till förmån för barnen!

Av , , 4 kommentarer 1

Det händer att barn inte får den vård eller behandling de behöver därför att den ena vårdnadshavaren vägrar ge sitt godkännande. Det är en oacceptabel situation att barn ska sitta emellan när föräldrarna inte kan komma överens i frågan. Denna fråga har engagerat många och det har funnits otaliga förslag till lösningar. Nu har regeringen presenterat ett förslag till lösning att socialnämnden i kommunen ska kunna ge sitt godkännande till en vårdinsats där en förälder försöker sätta stopp. Detta gäller även psykologisk utredning eller andra stödinsatser enligt de olika lagar som finns. 

Elisabeth Björnsdotter Rahnm (M) 

Ingen folkbokföring, än så länge!

Det finns många åsikter om det arbete som Nordiska Rådet gör och även vilken funktion rådet har. Ett konkret resultat av Rådets arbete är ett uttalande av Norges finansminister häromdagen på frågan om arbetspendlande svenskars krav på att de måste folkbokföra sig i Norge om de arbetar i landet under längre tid. Nordiska Rådets delegation påtalade att det var ett problem att svenskar måste folkbokföra sig i Norge och det var inte den norska regeringen medveten om och kravet på folkbokföring är nu vilande tills dess att en utredning gjorts . Ett snabbt agerande som förhoppningsvis får ett positivt slut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utbildning måste löna sig!

 

Jag läste en intressant debatt på nätet om att det inte lönar sig att vidareutbilda sig som sjuksköterska. Vårdförbundet har i en rapport beskrivit detta stora problem och även pekat på att i de flesta landsting är rent olönsamt att vidareutbilda sig. Om ingen förändring sker så kommer det att vara stor brist på specialist sjuksköterskor inom en snar framtid.  Vad som är intressant är att alla som är med i debatten oavsett parttillhörighet är överens om problemet och ändå händer inget.  Att vår välfärd fortsätter ha en bra kompetens är viktig för att vi ska kunna fortsätta vår utveckling. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)