Bra att Fridolin vaknat!

Av , , 3 kommentarer 2

Ibland blir jag så trött, nu presenterar utbildningsminister Gustaf Fridolin nyheten att barn som rör sig mer höjer sina studieresultat. Detta är verkligen inte en nyhet, det är en realitet som varit tydlig under väldigt lång tid. Nu ska Skolverket föreslå hur med rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan för att eleverna ska höja sina studieprestationer. Stillasittande är vanligt och alldeles för få unga rör på sig tillräckligt. Regeringen anser att det är viktigt att skolan tar tillvara på de möjligheter som finns under skoldagen för att engagera eleverna, både flickor och pojkar, till mer fysisk aktivitet. Mer rörelse i vardagen kan främja elevernas utveckling och hjälpa dem att nå utbildningens mål. Tack för att Gustaf Fridolin också vaknat!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande uppdrag

Av , , 7 kommentarer 6

Jag är en engagerad person och det innebär att jag tycker det är spännande att få frågan om nya uppdrag . Jag har med åren lärt mig att säga nej till vissa uppdrag då tyvärr dygnet fortfarande har 24 timmar. I veckan har jag tackat ja till uppdraget som vice ordförande i Stiftelsen Fistulasjukhuset i Etiopien. Det är en stiftelse där alla politiska partier är närvarande och är en av flera aktörer som driver sjukhuset som specialiserat sig på att operera omskurna kvinnor med skador efter förlossning. Ett spännande uppdrag som jag ser fram emot.

Elisabeth Björnsdotter Rahn (M)

Landsbygden måste fungera när statsborna åker dit och kopplar av!

Av , , 15 kommentarer 16

Ibland tror man inte att man hört riktigt rätt så jag har lyssnat ett antal gånger på Stefan Löfvens citat när han presenterar (S) landsbygdsprogram där tyngden ligger på att hela landet ska leva. Han börjar storstilat med att berätta om alla satsningar men nämner givetvis inte höjningar på vägtrafikskatt, fordonsskatt, dieselskatt, flygskatt mm. Det Stefan Löfven säger i en rad ordalag som har sammankopplats till att (S) i sin satsning på landsbygden anser att det är viktigt att vi har en landsbygd som fungerar när statsborna vill komma ut på landet och koppla av kanske inte är korrekt citersat Jag förstår andemeningen i hans uttalande även om det lämnade lite väl öppet för andra tolkningar .
Oavsett så förväntar jag mig mer av vår statsminster !
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vårt språkbruk används fel!

Av , , 5 kommentarer 6

Den senaste veckan har det cirkulerat många olika diskussioner där det finns personer som känner sig kränkta. Jag kan aldrig ifrågasätta en persons upplevelse eller känsla av att känna sig kränkt men jag skulle vilja problematisera lite över detta. För 20 år sedan var väldigt få människor kränkta, då blev man ledsen, upprörd eller rent utsagt förbannad. Idag används ordet kränkt om nästa alla kommentarer eller åsikter som den enskilde uppfattar som kritik eller som negativt. I mitt språkbruk är att bli kränkt en rätt stor inverkan på mig som person, på mina åsikter eller något jag gjort. Idag kan en elev komma hem från skolan och känna sig kränkt eftersom läraren bett eleven att slå av sin mobiltelefon. Min lite enkla problematisering är att vissa ord, i detta fall kränkt, har fått en snedvriden användning och används rent generellt och blir lite som det gamla ordspråket ” Vargen kommer” Används det för ofta och i fel sammanhang tappar det sin egentliga mening.

Elisabeth Björnsdotter Rahm[M)

Lovar allt till alla!

Av , , 12 kommentarer 5

Jag tycker det är intressant att se hur Stefan Löfven och hans ministrar åker runt i landet och på sedvanligt Socialdemokratiskt manér lovar allt till alla. Det är en stor utmaning att göra stora vallöften när man inte har en aning om hur den kommande regeringssammasättningen kan komma att se ut. Jag har svårt att se att (S) sätter sig i regering tillsammans med (MP) igen och med (V) skulle katastrofen vara ett faktum. Det enda trovärdiga vore att när Alliansen är större än (S) att Stefan Löfven väljer att avgå som statsminister men det har han tydligt deklarerat att han inte tänker göra. Det kanske inte blir så spännande resultat den 9 september eftersom om Löfven fortsätter lova allt till alla så lovar han även bort sitt förtroende och då finns det inget kvar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intresse för hälsa

Av , , 1 kommentar 1

I går testade Medicinkonsulten Hälsocentral i Lycksele ett nytt koncept. Vi bjöd in alla intresserade till ett mingel på tema ” Livsstilsförändringar som kan minska risken att få cancer. Intresset var stort och dietist Elin Öhgren och Trim 365:s Carina Eriksson Grundström berättade om vikten av bra balans mellan kost och motion. Detta är egentligen inga nyheter men något vi alla måste påminna oss om. Då intresset var så stort kommer vi att upprepa detta vid fler tillfällen med nya spännande teman.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Spännande rubrik men inte lika rafflande innehåll!

Av , , 2 kommentarer 2

Spännande rubrik, Färre sjukdagar per anställd. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, minskade antalet sjukdagar under fjärde kvartalet 2017 med 0,03 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2016. Bland kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,04 dagar och bland män med 0,01 dagar. Det är stora skillnader mellan sektorerna. Inom offentlig förvaltning ökar antalet sjukdagar per anställd mer bland kvinnor än bland män. I sektor näringslivet minskade antalet sjukdagar per anställd mer bland kvinnor än bland män. Vi pratar om minskningar eller ökningar med 0,01 dagar eller 0,04 dagar. Det känns i min värld som om detta inte är någon nämnvärd skillnad och inget jag skulle fokusera på. Givetvis ska antalet sjukdagar totalt minska men det krävs en rad insatser för att se detta hända.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utveckling är ett bra komplement!

Av , , 2 kommentarer 5

Nyheter och förändringar tas emot på olika sätt, vissa av oss ser fram emot det med spänning och förväntan, vissa av oss är med skeptiska och avvaktande. Det finns inget rätt eller fel i hur vi hanterar förändringar. Vi har under lång tid fått information om att det är stora utmaningar inom hemtjänst/äldreomsorg i hela vårt land. Västerbotten ligger i topp när det gäller andel personal inom äldreomsorgen som vill byta jobb. För att klara av det utmaningar vi står inför så gäller det att se möjligheter och komplement till den vård och omsorg som bedrivs inom hemtjänst och äldreomsorg. Den digitala teknik som nu utvecklas och testas på en rad olika områden är spännande men vi måste alltid komma ihåg att tekniska/digitala lösningar enbart kan bli ett komplement till den vård och omsorg som bedrivs, den kan inte ta över det mänskliga mötet, den mänskliga kontakten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stor utmaning!

Av , , 3 kommentarer 5

Kostnaderna för hyrpersonal ökar i Västerbotten. I vissa sammanhang beskrivs de som en skenande kostnad. Drygt 240 miljoner kostade hyrpersonal förra året och det är en ansenlig summa pengar. Om det hade funnits en enkel lösning på utmaningen hade vi inte stått med de kostnader vi har och inte heller med de utmaningar vi har att ständigt anlita hyrpersonal för att vår verksamhet ska kunna fungera. Den personal som har en fast anställning får dra ett tungt lass samtidigt som vi måste upprätthålla en god arbetsmiljö och inte tvinga all personal till övertidsarbete. Jag har diskuterat denna fråga tidigare och det gäller fortfarande att ett nationellt gemensamt krafttag behövs för att skapa en bättre arbetsmiljö, fler morötter för medarbetare att stanna kvar och andra incitament att ge bättre förutsättningar för de medarbetare som väljer att stanna kvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)