Hur ska allt (FI)nansieras?

Av , , 3 kommentarer 3

Efter söndagens val till Europaparlamentet kan jag inte låta bli att fundera över det stora stöd som Feministiskt Initiativ (FI) fick. Jag läste därför igenom det partiprogram som FI presenterat inför valet och kan inte låta bli att reflektera över en rad punkter som presenteras. Genom höjda skatter och avskaffade ROT- och RUT-avdrag ska Feministiskt initiativ finansiera sin politik. Det är en politik som domineras av kvotering till bolagsstyrelser, 6-timmars arbetsdag, papperslösa flyktingar ska ha rätt till socialbidrag, avskaffa frihandeln, skrota kärnkraften, förbjud vinster i välfärden, köttfria måndagar och obligatorisk sexualundervisning i förskolan, ja listan kan göras lång. Hur ska allt detta och mer därtill finansieras är den största frågan. Om man gör som FI vill och avskaffar ROT och RUT kommer den svarta arbetsmarknaden att öka dramatiskt och vi får betydligt mindre skatteintäkter som ska finansiera vård, skola och omsorg. Det innebär att vi måste höja skattesatsen betydligt för att kunna finansiera alla dessa löften.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Måste stå till svars för sina handlingar!

Av , , 12 kommentarer 3

Kränkningar på nätet blir allt vanligare och det är något som är allvarligt. Justitieminister Beatrice Ask tillsätter nu en utredning för att se över lagarna om förtal, hot och ofredande på nätet. De lagar som finns för närvarande är till stor del skrivna före utvecklingen av nätet, med sociala medier och spridning av bilder och kommentarer på nätet. Mönstret när det gäller kränkningar på nätet är tydligt. Det är särskilt flickor som drabbas eftersom de är mest aktiva på nätet. Jag tycker det är bra att vi nu får en översyn eftersom den lag vi har idag inte är tillräcklig. Jag har tidigare skrivit om de hot jag blivit utsatt för på min blogg där åklagaren valde att inte väcka åtal eftersom personen ifråga kunde lämna en rimlig förklaring till det som skrivits och personen inte menade vad som skrevs. Det är inte accepterbart att inte behöva stå till svars för sina handlingar och därför är detta en positiv utveckling att lagen ses över och anpassas till den värld vi lever i .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns ingen heder i att döda!

Av , , 2 kommentarer 3

I går deltog jag i en paneldebatt där vi diskuterade kvinnors situation i Irak och främst i Kurdistan. Det var en intressant debatt där vi inte hade så stora politiska åsiktsskillnader. Irakiska Kurdistan har under 23 år i federation med övriga Irak haft ett långtgående självstyre. Det har under dessa år pågått en ständig kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Den statistik som finns att tillgå om situationen i Kurdistan när det gäller mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter är oroväckande. Journalister fängslas, mördas och lever under ständigt hot. Under 2013 mördades 347 kvinnor i hedersrelaterade mord. Det är förhållanden som är oacceptabla och det är betydelsefullt att vi skapar en medvetenhet vad som pågår och att vi kan påverka till förändring. Sverige bidrar med bistånd till organisationer i landet som arbetar med mänskliga rättigheter och det ställs krav på regeringen att följa de lagar som finns i landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det var inte bättre förr!

Av , , 6 kommentarer 4

Jag läste en rapport om hur resurserna till vård, skola och omsorg ser ut idag som Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerat på Svenskt Näringslivs hemsida. Här är budskapet tydligt. Resurserna till vård, skola och omsorg är rekordhöga, och de är höga även i ett internationellt perspektiv. Ändå tror en majoritet av svenskarna att resurserna var större förr i tiden. Varför tror svenska folket att resurserna har minskat? En förklaring är att förväntningarna på välfärden höjs i takt med att vi har ekonomisk tillväxt och ökade inkomster. Vi tar högre kvalitet för givet och glömmer lätt hur välfärden såg ut förr. Vill vi tillbaka till en äldreomsorg där personer med en demens diagnos riskerade att låsas in på mentalsjukhus? Vill vi ha tillbaka den gamla långvårdsavdelningen där många äldre sjuka fick tillbringa sina sista år på en stor sal? Vi har en betydligt bättre kvalitet i vår äldreomsorg idag. Trots att vi under senare år har haft en djup finanskris har det i Sverige skapats arbetstillfällen som har finansierat en utbyggnad av välfärden. Vi måste se på hur vi använder våra resurser för att få ett nyttjande på bättre sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

EU valet går inte att blunda för!

Av , , 11 kommentarer 0

I går kväll klockan 21:00 stängdes vallokalerna runt om i Europa. Då hade knappt 50% av Europas röstberättigade avgett sin röst på vilket parti som ska företräda oss i Europaparlamentet. Det blev ett valresultat som inte går att misstolkas. Ett valresultat där enfrågepartier, ytterlighetspartier var de största vinnarna. De stora etablerade partierna tappade mer eller mindre i EU valet. Jag tycker att den utveckling vi ser runt om i Europas länder där mer eller mindre extrema partier nu tar plats i Europaparlamentet är skrämmande. Att rösta fram ett parti i Nederländerna som anser att de stora problemen i landet beror på det bor för många människor från ett annat land där är inte ett parti som står upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I Frankrike och Danmark blev de nationalistiska partierna stora. I Grekland fick ett rent faschistiskt parti stor andel av rösterna. En väldigt oroande utveckling. I Sverige röstade många på feministiskt initiativ som inte ens har ett heltäckande partiprogram att presentera. Vad har man då gett sin röst till? Det gäller inför höstens val att kommunicera ut betydelsen av att ta ansvar för ekonomi, företagande, utbildning och andra stora frågor som kommer att fortsätta ge Sverige den starka ställning vi har idag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jobb växer inte fram utan konkret politik!

Nya siffror har precis presenterats och de visar att sysselsättningsgraden i Sverige för personer i åldern 20-64 år är högst i hela EU. 250 000 jobb är inte en slump utan ett resultat av en konkret jobbpolitik. Socialdemokraterna försöker sätta bilden av att den ökade sysselsättningen endast beror på att befolkningen har ökat. Detta är helt fel! Det finns inget likhetstecken mellan att jobben blir fler och att befolkningen växer. Sverige har haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 under perioden 2006-2013. Under samma period har 250 000 fler fått ett jobb att gå till-trots djup finanskris. Vi kan jämföra med den förra finanskrisen i Sverie på 90-talet då den svenska befolkningen ökade med 220 000 samtidigt som över 500 000 jobb försvann. Runt om i Europa ser vi exempel på hur jobben inte blir fler bara för att man har en stark befolkningstillväxt. Nederländerna har precis som Sverige haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 personer och Spanien med 500 000 sedan 2006. I Nederländerna har sysselsättningen minskat med 90 000 personer och i Spanien har sysselsättningen minskat med närmare tre miljoner. Att Socialdemokraterna tror att det räcker med en ökad befolkning för att få fler jobb visar att de inte förstått hur jobben växer fram.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Harmonisera oss i Norden!

I dag är jag på uppdrag av nordiskarådet på en debatt om ungdomsarbetslöshet i Norden. Debatten tar avstamp i en stor rapport om den nordiska modellen och de likheter som vi ser och även de utmaningar som vi har i våra nordiska länder. Vi står inför liknande demografiska utmaingar med en åldrande men samtidigt en friskare befolkning, det ger oss en utmaning av större efterfrågan på offentliga tjänster, men mindre potential att finansiera dem via skattsedeln. Vi måste därför precis som Alliansregeringen lyft fram satsa på utbilning och säkerställa de färdigheter som behövs. Vi måste se över satsa ännu mer tydligt på innovation och företagande, effektivisera processen att kovertera utländska utbildningar. Vi måste också i norden fortsätta arbetet med att ta bort gränshinder och harmonisera våra myndigheter. Det finns en rad områden där vi kan hitta större samarbetsformer och det är något vi måste göra nu och inte skjuta framför oss.

Mycket har hänt men samtidigt inte!

I går besökte jag min gamla gymnasieskola Tannbergsskolan i Lycksele. Det kändes tryggt att se att mycket var sig likt men samtidigt se att det har hänt en hel del. Jag träffade Lena, Ylva och Annika som alla arbetar som kuratorer på skolan och det var intressant att höra hur deras vardag ser ut och de utmaningar och glädjeämnen som de har i sitt arbete som kurator på skolan. Som kurator ska de arbeta förebyggande och hälsofrämjande, det är inte så enkelt att göra det då många elever som kommer till gymnasieskolan inte haft det med sig från tidigare skolor. En samlad åsikt från de tre kuratorerna var att fler unga utreds idag och får en diagnos vilket är både på gott och ont. Det är positivt att skolan bättre kan ge stöd och rätt hjälp till eleverna. En stor utmaning för skolan idag och för kuratorerna är att många elever har goda kunskaper men de väljer av olika anledningar att inte närvara på lektionerna. Mycket tid läggs på att kontakta eleverna på olika sätt och fundera varför de har frånvaro från lektioner. Att vara kurator på en gymnasieskola med ca 800 elever är stimulerande och arbetsuppgifterna varierar stort.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Axlagården står för hög kvalitet in i det sista!

Av , , 2 kommentarer 5

Axlagården i Umeå startade upp sin verksamhet 1992 och var då Sveriges första fristående hospice. Det finns 16 enkelrum på Axlagården alla med egen uteplats. Det råder en stillhet på hela Axlagården och det är en varm hemmamiljö som förstärker det stilla intrycket. Axlagården har ett vårdavtal med Västerbottensläns landsting och de erbjuder en hög kvalitet på den palliativa vård de bedriver. De gäster som kommer till Axlagården gör det på remiss från en sjukhusinrättning och på Axlagården får gästerna en god omvårdnad med avancerad smärtlindring i en hemlik, rogivande miljö. Axlagården har en hög personaltäthet med sjuksköterskor och undersköterskor med hög kompetens. Axlagården har ett eget kök där de tillagar all mat. I verksamheten finns också ett stort antal volontärer som kommer och sätter guldkant på tillvaron i form av exemeplvis tidningsläsning, bullbakning och bingospel. De har en kvinna som är frisör som besöker Axlagården med jämna mellanrum och tar hand om gästerna på Axlagården. Att bli imponerad över den verksamhet som bedrivs är inte svårt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jägarsoldater utbildas!

Jag hade möjlighet att besöka NorrlandsDragoner i Arvidsjaur i fredags. Det fd K4 som då utbildade Sveriges vältränade fjälljägare fortsätter med samma utbildning under ny beteckning. Efter den stora försvarsreformen där bla den allmänna värnplikten togs bort utbildar i dag NorrlandsDragoner AJB killar och tjejer som söker till Aridsjaur för att få en gedigen utbilning på den stora Jägarbataljon som ligger strategiskt placerad med stora ytor för övning. De har inte full bemanning idag och bataljonschef Teddy Larsson var tydlig med att det är en utmaning att inte kunna öva fullt ut med rätt antal soldater. I dag övar de trots personalbrist på bataljonsnivå för att de ska få rätt känsla för hur en insats fungerar. Bataljonschefen informerade hur verksamheten fungerar och mycket kretsade kring den rapport som försvarsberedningen släppt och vilka konskekvenser det kan få för Jägarbataljonens del.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)