Hedersuppdrag!

Precis innan sommaren fick jag ett nytt hedersuppdrag. Jag har från Länsstyrelsen fått uppdraget att vara borgerlig vigselförrättare. Jag blev både glad och stolt när jag fick uppdraget och förra helgen hade jag min första vigsel. Brudparet hade önskemål om att vigseln skulle vara utomhus och jag lovade lite kaxigt att det skulle givetvis vara kanonväder på deras bröllopsdag. Det var inte utan att jag hade lite ont i magen för att mitt löfte inte skulle besannas men dagen för bröllopet kom och regnet upphörde precis i tid för att jag skulle kunna viga brudparet utomhus i solvärme. Det var en häftig upplevelse att förklara paret för äkta makar. Ett verkligt hedersuppdrag!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Penningpolitisk rapport!

Sveriges Riksbank presenterar varje månad en penningpolitisk rapport. I den beskriver Riksbanken både hur det ser ut i Sverige och vår omvärld. Det är svårt att göra prognoser som är 100% säkra och det visar dessa rapporter med stor tydlighet. Vi kan se trender men exakta siffror är svåra att förutsäga. Det som rapporten bland annat pekar på är att de svenska bostadspriserna fortsätter att stiga snabbt och det innebär att de svenska hushållens förmögenhet ökar, eftersom bostadsköpen till stor del är lånefinansierade så ökar också hushållens skuldsättning. Vi står inför en utmaning när bostadsbyggandet inte står i relation till efterfrågan, detta framförallt i storstadsregionerna men även i stora delar av landet. Riksbankens rapport visar också på att deltagandet på arbetsmarknaden fortsätter att stiga och har gjort det sedan finanskrisen. Om detta kommer att fortsätta beror till stor del på vilken politik som förs och vilken förslag som kommer att antas i höstens budget. Vi har en intressant höst framför oss.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nya mål innebär engagemang!

År 2000 var Sveriges dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson en av förgrundsfigurerna när FN gemensamt antog de åtta Milleniemålen. Det var tydligt uppsatta mål för att minska fattigdom, svält och för att öka hälsa bland världens fattigaste länder. Nu ska FN anta nya globala mål för hållbar utveckling och nu är de 17 mål som ska ersätta de tidigare Milleniemålen. . De nya målen omfattar alla världens länder och ställer uttryckliga krav på alla nationer att agera. I utvecklingsmålen slås bland annat fast att fattigdom och hunger ska utrotas samt att alla har rätt till hälsa och utbildning, jämställdhet, vattenförsörjning, hållbar tillväxt, rättvisa och fredliga samhällen. Det är högt ställda mål som kommer att kräva engagemang från alla länder.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tuff vardag väntar de grekiska folket.

Av , , 1 kommentar 1

Förhandlingarna avbröts ett antal gånger under natten mellan de europeiska långivarna och de grekiska företrädarna. De krav som långivarna ställer på Grekland är tuffare än de krav som de grekiska folket sa nej till i folkomröstningen förra helgen. Det enda som är tydligt är att det kommer att bli tufft för det grekiska folket och det kommer att bli stora skillnader för gemene man. Höjd pensionsålder, höjda skatter och höjd moms är några av de krav som långivarna ställer och som förhandlas. Tuff vardag väntar de grekiska folket.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ambitiösa mål kräver ambitösa åtgärder!

Av , , 1 kommentar 2

Stefan Löfven gick till val på att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Det är ett ambitiöst mål som ska infrias om mindre än 5 år. I dag är det inte ont om arbetstillfällen om du har en fullgjord utbildning, det är de så kallade vardagsjobben som är för få i det svenska näringslivet allt enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. För att nå Löfvens ambitiösa mål så har Svenskt Näringsliv i en ny rapport tagit fram statistik som visar på att det saknas 360 000 vardagsjobb på den svenska arbetsmarkanden. Under ett av alla seminarrier på Almedalsveckan så debatterades frågan om hur Sveriges skulle nå målet om Europas lägsta arbetslöshet och något som debattörerna var eniga om var att ett borttagande av RUT reformen inte kommer att göra det enklare att skapa 360 000 nya jobb.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Välj glädje och se möjligheter!

Jag tycker det är intressant att läsa kommentarer och åsikter på VK:s hemsida. Nu handlar många kommentarer under Lyckseles sida om Motorveckan. Det finns en rad negativa åsikter om evenemanget om att det är störande, hög ljud nivå och innebär mycket nedskräpning. Jag tycker det är trist när man ser en stor folkfest som lockar ca 60 000 människor till Lycksele som något negativt. Det är betydelsefullt att Lycksele får visa upp sig och det skapar ringar på vattnet och en nyfikenhet. Jag tycker att det är häftigt att Motorveckan växer och att ansvariga ser utvecklingsmöjligheter. Motorveckan ger även andra föreningar möjlighet att tjäna pengar och det gynnar alla. Lycksele är beroende av att öka turismen och detta är ett sätt att göra det på. Varför inte se möjligheter till en positiv utveckling genom Motorveckan istället för att se negativt .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förhandlingar väntar!

Av , , 1 kommentar 2

Alla nyhetsmedia domineras av Grekland och den ekonomiska situation som landet befinner sig i. På sociala medier sprids bilder och kommentarer med spekulationer om vad som kommer att hända. I dag ska Greklands premiärminister Tsipras träffa EU:s statsöverhuvuden och regeringschefer för att försöka komma överens om en väg ut ur krisen för Grekland. Att landets finansminister avgick igår ses av många som något positivt för att kunna förhandla ur ett annat perspektiv. Jag tycker fortfarande att det är skrämmande att ett land har skygglappar på och saknar insikt i att de är ansvariga för sitt eget land, det är inte alla andra EU länders ansvar att rädda Grekland.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns ingen Quick fix!

Av , , 11 kommentarer 3

Vad kommer att hända i Grekland? Omvärlden håller andan och är osäkra på vad nästa steg kommer att bli. Det vi ser nu är konsekvenserna av ett land som inte har tagit ansvar, som inte ser att det i slutändan är grekerna själva som måste lösa den kris som landet befinner sig i. Det vi ser är resultatet av en vänsterstyrd politik som tycker att det är alla andras ansvar. Jag tycker det känns märkligt att ett land så tydligt säger nej till de låneavtal som landet fått och samtidigt ställer krav på att andra länder ska skriva av Greklands skulder. Det vi vet är att det inte kommer att finnas någon ”Quick fix” och att det kommer att bli långa och många förhandlingar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)