Viktigt med tidiga signaler

Av , , 2 kommentarer 2

AFA försäkring har tagit fram statistik som med stor tydlighet visar att kvinnor är dubbelt så ofta långtidssjukskrivna än män. Det är främst inom sektorerna restaurang och förskola som vi återfinner de flesta kvinnor som är långtidssjukskrivna. Att statistiken så tydligt visar denna skillnad är inte förvånande och det är inte heller en nyhet att statistiken ser ut som den gör. Tidig rehabilitering i form av exempelvis förebyggande sjukskrivning är viktigt för att inte sjukfrånvaron ska bli så lång. Det har ofta gått för långt innan signalerna om ohälsa når berörda parter och då blir uppförsbacken svårare och rehabiliteringen längre.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Våga tänka nytt!

Av , , 1 kommentar 2

Det råder brist på en rad olika kompetenser inom sjukvården idag och framtiden ser inte bättre ut. Det är stora diskussioner om läkarbristen och sjuksköterskebristen, nu uppmärksammas även bristen på undersköterskor. För att behålla de undersköterskor vi har inom vård och omsorg måste kompetensen tillvaratas på ett mycket bättre sätt än vad den görs idag, vi måste renodla professionerna betydligt mer för att höja statusen. Det nya förslaget med en snabbutbildning till undersköterska är helt fel väg att gå. Det är en stor skillnad i kompetens mellan den som gått en tre årig undersköterskeutbildning och den som går en snabbutbildning på ett år. Ska vi behålla medarbetare inom vård och omsorg måste vi våga tänka nytt och se möjligheter till andra arbetssätt för att få fler att välja området vård och omsorg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Lycksele i topp!

En stor undersökning har gjorts på 178 akutvårdseneheter runt om i vårt land och 17000 personer har fått ge sin syn på vad de anser. Det är en stor enkätstudie och den visar med stor tydlighet att majoriteten är nöjda med den vård man får på sin akutvårdsenhet. I Västerbotten fick Lycksele akutmottagning bäst omdöme och det är positivt att lyfta fram när många är så kritiska till landstinget i stort idag. Det är av stor betydelse att vi har en välfungerande akutmottagning där man får akut hjälp när behovet uppstår. Det är också av stor betydelse att man söker akutmottagningen när man har ett akut behov av vård och inte använder akutmottagningar för att få vård som inte är akut och kan vänta till nästa dag. Det har varit stora debatter i media när akutverksamhet lagts ned och människor får åka allt längre för att få hjälp. Det är inte en framtid vi vill ha och vi måste därför använda våra verksamheter på rätt sätt så att vi kan behålla våra medarbetare och ge dom möjligheter att använda sin kompetens på rätt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nätverkande kvinnor!

Tisdagkvällen tillbringade jag i Umeå tillsammans med 50 spännande, nyfikna och nätverkande kvinnor. Vi diskuterade en rad olika aktuella frågor och det är intressant att vara delaktig i en dialog med högt i tak där vi inte kände varandra tidigare men åsikterna framkom med stor tydlighet vilket gav en spännande dialog i gruppen. Det är sådana tillfällen som ger guldkant på tillvaron. Våld i nära relationer stod på agendan och det var intressant hur stort engagemang det finns i frågor som vi alla borde ha högt på agendan för att tillsammans skapa en förändring.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera