Lång process mot budget 2018

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_0619Vi Socialdemokrater har den senaste dryga månaden ägnat en hel del halvdagar åt för att gemensamt diskutera de olika verksamheternas utmaningar och prioriteringar inför kommande budget och kommande mandatperiod. Grunden i dessa diskussioner är naturligtvis vår ideologi och vår ambition om att öka jämlikheten och jämställdheten genom den svenska modellen.

För er som inte är insatta i den kommunala budgetprocessen så inleds den redan i januari då våra förvaltningschefer presenterar en omvärlds- och invärldsanalys för samtliga förtroendevalda i kommunen. Här tar man upp aktuella områden, händelser och tendenser som rör kommunens verksamheter. Materialet innehåller även bland annat befolkningsprognoser, volym- och prisberäkningar och ligger till grund för arbetet med budgeten.

Efter detta tar det partipolitiska arbetet vid. Vi  Socialdemokrater är alltså mitt i detta arbete nu. Varje verksamhetsområde gås igenom, vi tittar på aktuella siffror och statistik som levererats av tjänstemännen och vi penetrerar varje utmaning och analyser alla möjligheter.  Utifrån detta gör vi sedan våra partipolitiska prioriteringar. VI ska vara klara med våra prioriteringar i maj då Kommunstyrelsens arbetsutskott går igenom nämndernas och bolagens verksamhetsplaneringsunderlag. Utskottet går också igenom annat underlag som berör kommunens verksamhet, till exempel innehållet i regeringens vårproposition. Sedan lägger arbetsutskottet fram ett huvudförslag till budget med mål, riktlinjer och ekonomiska ramar och i juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten.

Under den här perioden arbetar vi Socialdemokrater såväl med att lyssna in och diskutera internt och externt. En lobbygrupp som fått stor uppmärksamhet i media såväl lokalt som nationellt är det sk förskoleinitiativet. Inom Socialdemokraterna analyserar vi den faktiska situationen inom alla verksamheter oavsett om de har högljudda organiserade företrädare eller ej. När det gäller förskolan är vår uppfattning är att de finns vissa problem och utmaningar att arbeta med. Men det finns  definitivt inte någon förskolekris i vår kommun. Förskolans stora utmaningar idag och som vi arbetar med är dels de ökade sjukskrivningstalen som vi ser i kommunen, dels de ökande barn- och elevkullarna de kommande åren och dels kompetensförsörjningen, både när det gäller att rekrytera utbildad personal men även gällande vikarieanskaffning. Vi behöver fortsätta jobba för skolverkets riktlinjer med bland annat minskade barngrupper och fortsätta arbetet för att stärka kvaliteten och jämlikheten i förskolan. I Umeå satsar vi mer är jämförelsebara kommuner på förskolan.

Förskoleinitiativets vältaliga människor med goda kontakter till media har hävdat att de varken får möjlighet att träffa mig som KS- ordförande eller för-och grundskolans ordförande. Det är fel. Moa Brydstens som är ”skolminister” i Umeå är ansvarig för frågorna. Hon har träffat dem och hon har ett nytt möte inbokat med gruppen. Mitt ledarskap bygger på att vara lagledare för ett lag med såväl ansvar och befogenheter till ”ordföringarna/ministrarna”.  Jag kommer därför inte att gå in och överpröva beslut och ställningstaganden gjorda på skolområdet inom ramen för nämndens ansvarsområde.

Ikväll kommer dessutom Christer Lindvall ledamot av budgetberedningen att delta i en debatt om ”ekonomiska medel till förskolan i Umeå (pengapåsen i sin helhet)” där även representanter för förskoleinitiativet finns med. Jag kommer själv att träffa gruppen framåt maj när budgetberedningens arbete är i full gång.

Det finns fler verksamheter och människor inom ramen för kommunens ansvar som vi behöver träffa, föra dialog och resonemang med. Det är inte alltid den som skriker högst som har det värst. Här har politiken en viktig uppgift att kunna balansera och ta ansvar för helheten.

 

 

Bli först att kommentera