Miljövänliga och tysta bussar är en förutsättning för en tät och energismart stad

Av , , Bli först att kommentera 6

hybriconUmeå har länge haft problem med luftkvaliteten. I och med fördröjningen av ringleden har det varit än viktigare för oss att hitta klimatsmarta lösningar inom flera olika områden.

Vi har t ex varit tidigt ute när det gäller kollektivtrafiken och konverteringen av dieselbussar till elbussar. Miljövänliga och tysta bussar ger oss – som är en kommun i stark tillväxt- möjlighet att växa i centrala områden vilket varit omöjligt med traditionell dieselteknik. Satsningen är en viktig förutsättning för att utveckla en tätare och mer energismart stad.

Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns just i de urbana områdena. Vi måste våga se våra städers problem och utmaningar och hitta nya lösningar för en hållbar tillväxt. När Umeå har nominerats till årets miljöhuvudstad har projektet med vår satsning på att utveckla kollektivtrafiken energismart varit en viktig komponent.

Projektet som påbörjades 2010 bygger på samverkan mellan Umeå kommun/Umeå kommunföretag AB, Hybricon och flera nationella och internationella samarbetspartners bl a Swedavia, Energimyndigheten, Opbrid, E-Traction.  Projektet en viktig hörnsten i vår stadsutveckling samtidigt som det ger Hybricon möjlighet till produktutveckling och produkttestning.

Redan 2010/11 konverterades världens första snabbladdningsbara elbuss anpassad för drift i nordiskt vinterklimat i Umeå. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla kollektivtrafiken energismart i olika tidsbaserade etapper.  Vi har t ex installerat ”laddstationer”, provat och utvärderat en ny laddteknik -Slide in Rapid Charging System- samt genom flygbussarna testat nya mycket snabbladdningsbara batterier i svenskt vinterklimat.

Vi har även köpt in fabriksnya elbussar. Modellen som framarbetats inom ramen för projektet heter Hybricon Arctic Whisper. Den är en fullelektrisk stadsbuss exceptionellt anpassad för det kalla norrländska klimatet men som också lätt kan anpassas till heta klimat. Bussarna kan förses med olika batterier och drivsystem och är för Umeås behov försedda med de modernaste batterier och drivsystem som finns att tillgå på marknaden.

Jag kan konstatera att genom projektet har nu 600 000 km dieseldrift ersatts av modern eldrift. Den sista etappen i detta utvecklingsprojekt kommer att verkställas inom de kommande fem åren. Då planerar vi att ersätta samtliga dieselfordon på våra största linjer med fullelektriska bussar. Totalt krävs ytterligare minst 24 el-ledbussar. Det innebär att ca 80 % eller ca 2 900 000 km av Umeå stads trafikutbud kommer att köras med elbussar.

Just konverteringen till el var något som vi diskuterade en hel del när jag under förra året besökte Kina. Den kinesiska staten har, som bekant, infört ett finansieringsstöd för att bidra till elbilsutvecklingen. Kinas strategi är att öka antalet elbilar och 2025 ska 30 % ska försäljningen vara elbilar. De som köper en elbil för 150 000 kr betalar endast 80 000 kr efter statens subvention.

Det här är ett bra och viktigt projekt. Kommunen får möjlighet att utveckla kollektivtrafiken miljösmart och genom detta kan vi även förtäta staden, vilken inte ur miljöhänsyn hade varit möjligt med dieselbussarna. Samtidigt är det roligt att projektet och produktutvecklingen görs tillsammans med ett företag – Hybricon-i Holmsund.  Vi har ju en politisk ambition som även uttrycks i den nya upphandlingspolicyn att möjliggöra för lokala små och medelstora företag att kunna delta vid kommunens upphandlingar.

Jag är stolt och glad över att vi tillsammans genom projektet skapar en helt ny lösning för en av våra stora miljömässiga utmaningar i de urbana områdena.

 

 

 

Bli först att kommentera