Om demokrati, politik, ledning och styrning

Av , , Bli först att kommentera 11

Budget 2017 mmVi närmar oss nu såväl en ny budgetdebatt som en valrörelse. Vi i de politiska partierna utvärderas nu för den politik vi fört, hur väl vi lyckats utifrån de resultat som uppnåtts. Så ska det vara, det är demokrati.

Inför en ny budget eller valrörelse är det många som vill påverka de politiska partierna och dess prioriteringar. Olika grupper driver sina hjärtefrågor utifrån den fas de är i livet eller genom ett särskilt intresse och engagemang. Det kan vara småbarnsföräldrar som värnar om förskolan och barngruppernas storlek. Det kan vara tonårsmamman som oroar sig över tonåringens gymnasiestudier och vad som händer på helgerna när han eller hon är ute i city sent. Florerar de knark i stan? Det kan vara den åldrige medborgaren som jobbat ett helt liv men som nu behöver stöd i vardagen av hemtjänsten och som känner otrygghet och oro. Det kan vara den engagerade miljökämpen som vill att Umeå ska bli än mer klimatsmart och det kan handla om den bostadslösa som kräver insatser för bostadsbyggande.

Politikens främsta uppgift är att omsätta folkvilja till faktiskt handling. Det handlar om att prioritera samt att styra resurser och aktiviteter så att det skapar högsta möjliga mervärde för kommunmedborgarna. Det finns många intressen och olika viljor i en kommun och alla dessa måste vägas ihop analyseras och kokas ner till en politisk plan och en budget. Då handlar det om att se helheten och även ha förmågan att lyssna till dem som inte har den högsta rösten i debatten.

Det är vi på den politiska nivån som beslutar och vad och när något ska göras. Verksamheterna ansvarar sedan för hur det ska genomföras och av vem. Det innebär att vi politiskt styr genom mål och resultatuppföljningar. I detta arbete har vi övergripande mål samt nämndsmål. En nämndsordförande i Umeå kommun är att betrakta som ”minister” i Umeå för verksamhetsområdet.Vi beslutar alltså politiskt om kommunens mål inom de olika verksamheterna och de resurser som tilldelas för att kunna genomföra detta. Sen följer vi upp om målet är uppfyllt och hur resurserna har använts. Under verksamhetsåret använder vi oss av löpande insamling av information, det handlar om allt från klagomål och synpunkter, anmälningar, olika nyckeltal, inspektioner och kvalitetsregister. Vi jämför även våra mål med t ex förväntade resultat och med andra jämförbara kommuner. Där vi kan konstatera att vi inte har lyckats uppnå våra mål eller där vi ser problem och utmaningar – det man ofta kallar avvikelser- gör vi djuplodade analyser kring och arbetar fram en förbättringsplan.

Vi är nu inne i budgetarbetet för 2018, vi följer upp tidigare mål och de resultat som kan konstateras. I detta arbete är varje ”ministers” erfarenheter och insikter viktiga och de olika verksamheternas nyckeltal och annan statistik är grundläggande material. Men lika viktigt är att samtliga inblandade kan se och ta ansvar för helheten i kommunen. Vi gör såväl in- som omvärldsanalyser för att ha bästa möjliga underlag att bygga våra framtida politiska ställningstaganden med kloka mål och rätt anpassade resurser. Vi lyssnar in olika människor och gruppers upplevelser och åsikter. Vi värnar och värdesätter samtal med såväl de starka och högljudda grupperna som med de mer tysta, utan företrädare och kanske t om i media bortglömda grupperna. För oss som förtroendevalda är det oerhört viktigt att lyssna på alla, även dem som har en svagare röst, för att demokratin ska fungera.

Bli först att kommentera