Klassisk socialdemokratisk fördelningspolitik med miljöprofil

Av , , Bli först att kommentera 1

magda och BolundIgår presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen sitt förslag till vårbudget samt nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen.  Det är en traditionell Socialdemokratisk budget baserad på fördelningspolitik och med Miljöpartiets bidrag har budgeten även en stark miljöprofil.

Det är mycket glädjande att de offentliga finanserna visat överskott varje år under innevarande mandatperiod. Det har vi Finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen att tacka för.  

S-MP-regeringen har lyckats vända det stora underskottet på 60 miljarder kronor- som de ärvde av alliansregeringen- till överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden.  Regeringen har lyckats med detta genom att över 150 000 fler personer genom S-MP-politiken har ett jobb att gå till sedan maktskiftet, vilket som alla vet innebär ökade skatteintäkter.  De har även infört  kostnadskontroller i flera olika system som tidigare rusade iväg.  Det handlar bland annat om migrationsområdet där regeringen vidtagit ett antal åtgärder sen handlar det även om att det förts en stram finanspolitik där man ökat intäkterna och gjort hårda prioriteringar när det gäller satsningar.

I dag står Sverige i ett helt nytt läge.  Vi har nya och bättra förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. För det saknas inte utmaningar. Precis som Magdalena Andersson påtalade i budgetdebatten i går så är det till exempel för stora klyftor i vårt land och många människor känner sig otrygga. Skolresultaten är fortfarande för låga och segregation och brottslighet måste bekämpas. För att öka säkerheten skjuter regeringen till 700 miljoner till polisen och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärkningar av polisen kommer behövas och vi socialdemokrater vill se 10 000 nya polisanställda till 2024. Men det förebyggande arbetet är det viktigaste för att fler unga ska få goda förutsättningar och färre ska hamna snett. Därför ökar regeringen resurserna till utsatta skolor med 650 miljoner samtidigt som de skjuter till totalt 250 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänstens arbete med barn och unga. Det är helt rätt prioriteringar som vi ute i kommunerna verkligen ser behovet av.

Ansökningarna till regeringens investeringsprogram för lokala klimatinvesteringar ”klimatklivet” har varit så många att de nu förstärker programmet med 500 miljoner för 2017. 

Sedan har regeringen även föreslagit en del skatteförändringar inför budgeten i höst. Jag är mindre nöjd med förslaget om att införa en flygskatt vilket jag bloggat om ett flertal gånger tidigare. Däremot är jag desto nöjdare med förslaget om sänkt skatt för 1,4 miljoner personer över 65 år från och med 2018. Med det förslaget tas skatteklyftan mellan löntagare och alla pensionärer med en inkomst upp till 14 000 kronor i månaden bort. Det är ett måste för att minska de orättvisa skatteskillnaderna mellan pensionärer och löntagare.

 

Bli först att kommentera

Prognosen för befolkningsutvecklingen rekordhög

Av , , Bli först att kommentera 3

Kranar ver VvenPrognosen för befolknings-utvecklingen i Umeå för 2017 är ännu högre än förra årets (2016) toppnotering.  Prognosen är faktiskt en av de högsta sedan 1950-talet. 

Umeå växer och med det kommer nya utmaningar. Vi behöver fler entrepenörer som vill vara med och bygga Umeå.

Ett intressant projekt bloggade jag om igår, nämligen Skärgårdsstaden i Holmsund. Det är ett viktigt och bra exempel där entreprenören Leif Danielsson tagit fram möjligheten till att bygga 3000 bostäder och en helt ny stadsdel i Holmsund. Ett projekt där entreprenören tar hänsyn till viktiga grundläggande delar i sina planer så som blandade upplåtelseformer – hälften hyres- och hälften bostadsrätter- allmänhetens tillgång till de strandnära områdenà samt behovet av förskola och äldreboende i området.

Bli först att kommentera