Även Kommunal är oroade över friskvårdstimmen

Av , , Bli först att kommentera 10

Hans morgonkaffeVid morgonens genomgång av tidningar, nyhetssighter och sociala medier hittade jag ett Öppet brev från Kommunal i Umeå till kommunens fullmäktigeledamöter. Kommunal skriver att de är oroliga över förslaget som skickats in från moderaterna om införandet av friskvårdstimmen. https://www.facebook.com/kommunal.umea/posts/1384558644924126:0

M-förslaget har tyvärr majoritet genom Vänsterpartiets stöd och motionen har gått med bifall från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för behandling på måndag. Jag kan sannerligen bekräfta att även jag själv och vi Socialdemokrater är djupt oroade över förslaget. Se t ex min tidigare blogg i ärendet. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/04/11/agren-m-hand-i-hand-med-edman-v/

Precis som Kommunal påtalar i sitt ”öppna brev” så uppfyller friskvårdstimmen endast sitt syfte om den kan tas ut av alla. Om friskvårdstimmen ska kunna tas ut -inte bara av tjänstemännen- utan även av de som jobbar i de ”tight bemannade” välfärdsverksamheterna kommer det att krävas vikarier och därmed extra resurser. Ska även de få del av reformen måste extraresurser följa med förslaget annars slår vi undan benen helt på dessa verksamheter. Det går inte för en förskolelärare att lämna barngruppen för en friskvårdstimme inte heller för en lärare eller en undersköterska inom hemtjänster. Den personlige assistenten som behöver vara vid brukarens sida hela tiden kan naturligtvis inte heller smita iväg för en friskvårdstimme.

Vi måste även vara medvetna om skatteverkets regler som säger att en arbetsgivare inte får erbjuda en skattefri förmån som bara vissa av de anställda kan nyttja. Det innebär i praktiken att om förslaget bifalles i kommunfullmäktige måste alla anställda i alla verksamheter ha tillgång till friskvårdstimmen. Kostnaden för detta skulle bli mycket stor. Om denna stora summa ska satsas är jag ganska säker på att de som jobbar inom dessa verksamheter hellre skulle prioritera högre bemanning generellt än en friskvårdstimme. Det finns bättre, mer jämlika och mer effektiva sätt att uppmuntra och stötta träning och friskvård.

Kommunal menar att som förslaget är utformat, riskerar det att få förödande arbetsmiljökonsekvenser för deras medlemmar. ”Vill fullmäktige satsa på arbetsmiljö, börja med att bemanna upp inom skola, vård och omsorg! Vi kan inte fortsätta med stora barngrupper i förskolan, hemtjänstpersonal som kör rally, otillräcklig natt- och kvällsbemanning inom vård- och omsorg, samt en ofinansierad heltidsnorm. Ska kommunen klara av att rekrytera personal till välfärden, måste den bli en attraktiv arbetsgivare för SAMTLIGA yrkesgrupper och inte bara för tjänstemän och akademiker.”

Jag tycker Kommunal har helt rätt, politik handlar om att prioritera. Vi socialdemokrater prioriterar bemanning före friskvårdstimme och yrkade därför avslag till förslaget i kommunstyrelsen. Det är viktigt att vi i politiken är lyhörda till Kommunal, de är ute i verkligheten och känner sina olika yrkesgrupper och verksamheter väl. Ibland fastnar vi politiker i styrelserummen och då behöver vi fackföreningsrörelsen som ständigt för dialog med våra medarbetare.

Bli först att kommentera