Nu utvecklar vi Holmsund!

Av , , Bli först att kommentera 7

Under den senaste tiden har flera pusselbitar för att utveckla Holmsund fallit på plats. Dels planerna på ett stort nytt bostadsområde, Skärgårdsstaden, och dels utbyggnaden av infrastruktur genom att en ny järnvägsterminal ska byggas på Hillskär. Hillskärsprojektet kommer även att lösa behovet av en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan. Jag ser framför mig ett Holmsund som på sikt fördubblas i befolkning och där centrum breddas och ger tillgång till mer affärer och kommersiell verksamhet. Ett Holmsund som via skärgården och hamnens utvecklingspotential är i ständig utveckling.

Som uppvuxen i Holmsund vet jag vilken stor potential kommundelen har. Holmsund ligger vid E12:an, det tar endast 10 minuter till flyget och några ytterligare minuter in till Umeå centrum. Kollektivtrafiken finns och kan lätt byggas ut om fler invånare bosätter sig i Holmsund. Vi har även järnvägen utbyggd och med fler invånare kan pendeltågtrafik övervägas.

Det finns idag ett stort behov av bostäder, inte minst för seniorer, i Holmsund. En tydlig tendens vi kan se är att fler byggherrar nu ser byggnationer till denna målgrupp som intressant, både i form av bostadsrätter och hyresrätter. För att byggnationer ska komma tillstånd behövs ett konkret initiativ med en ansökan om en detaljplan eller en bygglovsansökan. I Holmsund pågår för närvarande ett antal detaljplaner med syfte att bygga bostäder. Initiativtagare finns för Holmsund, t ex så har Leif Danielsson och DCAP nyligen presenterat sitt projekt Skärgårdsstaden. Det handlar om ett helt nytt bostadsområde som på sikt skulle innefatta 3000 nya bostäder – lika fördelat mellan hyresrätter och bostadsrätter- och rymma mellan 7000 och 8000 invånare. Det skulle innebära en helt ny stadsdel för Holmsund och betyda en fördubbling av befolkningen.

I går kunde vi även offentliggöra att behovet av en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan i Holmsund nu har nått en lösning. En planskild järnvägsövergång kommer till stånd genom utbyggnaden av en ny järnvägsterminal på Hillskär. INAB och Trafikverket har kommit överens om att”…inriktning är att utveckla överlämningsbangården i hamnen för att kunna flytta över verksamheten från Holmsund och därmed kunna minska anläggningsmassan i Holmsund för att möjliggöra utvecklingen och exploatering av området och kunna lösa trafiksäkerhetsproblem på bangården och i befintliga plankorsningar.

Holmsunds S-förening har intensivt arbetat med såväl att få igång byggandet av bl.a. hyresrätter och ett trygghetsboende som för en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan. Jag är oerhört tacksam över deras idoga arbete.

Umeå är en kommun i stark tillväxt och förändring. Näringslivet utvecklas och allt fler människor vill bo och arbeta i vår kommun. Vi ökade under 2016 befolkningen med drygt 2 100 personer. Det är bland de högsta noteringarna genom tiderna. Kommunen har som mål att vara 200 000 invånare år 2050 vilket innebär att såväl staden, tätorter och glesbygden behöver vara med i vår tillväxtstrategi. Jag är oerhört glad över de steg som nu tas för utvecklingen av Holmsund.

Bli först att kommentera