Skärgårdsstaden i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 6

skärgårdsstaden 1I dag presenterades Leif Danielsson och DCAP:s projekt Skärgårdsstaden i Holmsund. Det handlar om ett helt nytt bostadsområde som skulle innefatta 3000 nya bostäder – lika fördelat mellan hyresrätter och bostadsrätter- och rymma mellan 7000 och 8000 invånare. Det skulle innebära en helt ny stadsdel för Holmsund och betyda en fördubbling av befolkningen. Det är ett mycket spännande utvecklingsprojekt för såväl Holmsund som Umeå kommun.

Leif Danielsson som äger marken runt Djupvikshamnen i Holmsund har under de senaste åren låtit sanera industrimarken. Nu har han lämnat in en ansökan om en ny detaljplan för att kunna förverkliga sin vision om Skärgårdsstaden. Jag uppskattar initiativet. Umeå lider av bostadsbrist och entreprenörer som vill vara med att utveckla Umeå mot vårt mål om 200 000 invånare 2050 är naturligtvis mycket välkomna.

Som född och uppvuxen i Holmsund vet jag hur bra läget är. Holmsund ligger vid E12:an, det tar endast 10 minuter till flyget och några ytterligare minuter in till Umeå centrum. Kollektivtrafiken finns och kan lätt byggas ut om fler invånare bosätter sig i Holmsund. Vi har även järnvägen utbyggd och med fler invånare kan pendeltågtrafik övervägas. Holmsund har ett ständigt flöde till och från hamnen, där finns Vasafärjan och hela dess utvecklingspotential. Jag ser framför mig hur Holmsunds centrum genom detta initiativ kan breddas och ge tillgång till mer affärer och kommersiell verksamhet.

Jag uppskattar mycket att projektet innefattar lika delar hyresrätter och bostadsrätter. Det är viktigt att alla bostadsområden har olika upplåtelseformer. Det är så vi socialdemokrater bygger en trygg och socialt hållbar kommun. Eftersom detta är ett gammalt industriområde så  är strandskyddet upphävt. Det innebär att det är möjligt att bygga nära vattnet som till exempel  Hammarby sjöstad i Stockholm. Men även här har projektägaren tänk till och det blir inte några exklusiva strandlägen för vissa utan ytor för allmänheten närmast Djupviken.

Om allt går enligt planerna skulle de första invånarna i Skärgårdsstaden i Holmsund kunna flytta in under år 2020.

 

 

Bli först att kommentera

En mer jämlik skola

Av , , Bli först att kommentera 4

Stefan och Magda

I vårändringsbudgeten stärker regeringen de mest utsatta skolorna genom en jämlikhetspeng till skolan. Jämlikhetspengen kommer att fördelas till grundskolor med lägst andel behöriga elever till ett nationellt program i gymnasieskolan. För år 2017 uppgår jämlikhetspengen till en halv miljard. Ytterligare åtgärder behövs inom detta område och regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2018

Det är bra att regeringen tar initiativ på detta område. Vi vet att svenska kunskapsresultaten under lång tid har försvagats. I den senaste PISA- mätningen bröts dock den negativa trenden gällande kunskapsnivån, men samtidigt kunde vi konstatera att ojämlikheten ökar.

Regeringen har påbörjat investeringar för att stötta skolor med stora utmaningar i syfte att höja resultaten och förstärka jämlikheten i skolsystemet. Insatser görs men det behövs mer. Nu avvaktar vi Skolkommissionens slutbetänkande -som kommer i april- för ytterligare åtgärder.

Bli först att kommentera