Samling för skolan

Av , , Bli först att kommentera 4
BjörklundIgår överlämnande skolkommissionen sitt betänkande ”Samling för skolan – nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet”. Kommissionen har sedan 2015 haft två år på sig att komma med förslag om hur skolan kan höja resultaten och öka likvärdigheten.
Den nationella samlingen för skolan som många av oss hoppats på, inklusive många inom lärarkåren, gick dock om intet redan på morgonen innan betänkandet var presenterat. Jan Björklund partiledare (L) sågade skolkommissionens förslag redan innan det var presenterat och Umeås egen Peder Westerberg (L) bloggade senare mycket kritiskt. Detta till trots att Skolkommissonen har samlat skolforskningen och professionens erfarenheter och kunskaper till en samlad strategi. Det kändes därför riktigt bra att Åsa Fahlen ordförande för Lärarnas riksförbund snabbt uttryckte ”Det är inte seriöst” med anledning av Björklund och Liberalernas sågning.
Med de stora utmaningar vi har i svensk skola behövs en seriös diskussion, grundad i forskning, Det behövs dialog med skolvärldens aktörer och en ambition att tillsammans nå en långsiktigt hållbar skola. Betänkandet ”Samling för skolan” innehåller konkreta förslag som ska lägga grunden till eller stöd för fortsatta processer inom ett antal utvecklingsområden. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Det finns t ex förslag om ökad statlig styrning, lottning till populära skolor, och obligatoriskt skolval.
Det är hög tid för oss politiker att gå samman över partigränserna och göra nödvändiga förändringar inom skolan. Det är våra barn och vår framtid det handlar om.
 
Bli först att kommentera