En talande bild…

Av , , Bli först att kommentera 3

IMG_0643Vi Socialdemokrater har alltid tagit ansvar för ekonomin, i såväl tuffa som goda tider. Vi vet att en god ekonomi är grunden för ett blomstrande välfärdssamhälle.

Vi har nu i regeringsställning återigen städat upp efter den förra alliansregeringen. Nu kan vi fortsätta bygga på den svenska modellen i vårt land.   Ibland säger en bild ner än tusen ord….

Tråkigt nog väljer allianspartierna återigen en politik som skulle förstöra statsfinanserna genom massiva skattesänkningar. Vi Socialdemokrater använder den allt bättre ekonomin till investeringar – i nya jobb, i ökad trygghet och stärkt välfärd. Det är skillnader i svensk politik.

Bli först att kommentera

Vi måste bygga ikapp

Av , , Bli först att kommentera 5

Byggande och befolkningsökningJag har under den senaste tiden fått motta en del ifrågasättanden om Umeås höga byggtakt när det gäller bostäder. -Räcker det inte snart har folk sagt till mig. Nej det gör det faktiskt inte.

Om vi tittar på bilden intill så kan vi konstatera att Umeå legat efter när det gäller bostadsbyggande i förhållande till befolkningsökningen. Vi har alltså en hel del att bygga ikapp.Efter finanskrisen 2007-2008 hade vi några svaga år där det endast byggdes mellan 300 och 500 bostäder per år. Det är naturligtvis alldeles för lite för en växande kommun som Umeå.

Vi lider nu av akut bostadsbrist. Det hämmar vår tillväxt och genererar därmed mindre skatteintäkter än vad som skulle kunna vara fallet. Vi måste bygga fler bostäder till alla dem som vill bo och arbeta i Umeå. Vi har politiskt satt målet till att bygga 2000 enheter/år. Den stora utmaningen just nu är att kunna leverera byggklar mark till de entreprenörer som är intresserade av att utvecklas i Umeå.

Bli först att kommentera

Vi måste stå upp för demokratin varje dag

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå är i grunden en öppen och tolerant kommun att leva och bo i. Men den senaste tidens hot och trakasserier mot den judiska föreningen är helt oacceptabelt och något vi med kraft måste bekämpa.

Vi  får aldrig ta demokratin och de mänskliga rättigheterna för givna. De demokratiska värderingarna måste försvaras, fördjupas och förstärkas i ett ständigt pågående arbete. När rasistiska organisationer testar och provocerar oss måste vi stå upp och ta striden för enskilda människors rättigheter vilket även är en strid för det öppna och demokratiska samhället.

Från kommunens sida är vi angelägna om att i dialog med den judiska föreningen hitta en annan lokal där medlemmarna kan känna sig trygga och vi är angelägna om att stötta dem i att fortsätta sin verksamhet. Margareta Rönngren (s) är ansvarig för dialogen med den judiska föreningen och dess ordförande.

 

Bli först att kommentera